İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 2

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Türkiye haritasında taralı alanlarda erozyonun fazla olmasının nedenlerinden biri aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Yağış rejimi

B) Karstik arazi

C) Bitki örtüsü

D) Yer şekillerinin eğimi

E) Nüfus yoğunluğu

 

2. Aşağıda Çoruh Nehri'nin farklı kesitlerinden alınmış akım grafikleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Akarsu farklı iklim bölgelerinden geçmektedir.

B) Düzensiz rejime sahiptir.

C) Kış döneminde akarsuyun debisi azalmıştır.

D) Akarsu en yüksek debiye ilkbahar mevsiminde ulaşmıştır.

E) Akarsuyun aktığı bölge kapalı havzadır.

 

3.

I. Sığ kıyıların olması

II. Dalga biriktirmesinin etkili olması

III. Okyanusun kıyısında bulunması

IV. Gel-git genliğinin az olması

V. Kıta sahanlığının geniş olması

Yukarıdakilerden hangisi Tombolo (Saplı ada) oluşumunda gerekli olan koşullardan biri değildir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

4.

Bir bölgedeki akarsuyun içinden aktığı yatağın durumu yukarıdaki gibi ise, o bölge ile ilgili olarak;

I. Engebe azdır,

II. Akarsuların rejimi düzenlidir.

III. Yatak eğimi azdır.

IV. Baraj yapımına uygun değildir.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız II

B) III ve IV

C) I ve II

D) Yalnız III

E) I ve IV

 

5.

Yukarıda gösterilen akarsu vadisi I. şekilden II. şekle dönüşmüştür.

En son aşama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aşındırma faaliyeti zayıflamıştır.

B) Enerji potansiyeli azalmıştır.

C) Akarsu menderesler oluşturmuştur.

D) Derine aşındırma, yan aşındırmaya göre daha fazladır.

E) Yamaç eğimleri azalmıştır.

 

6. Kar ve yağmur sularının yeryüzündeki geçirimli kayaçlardan toprağa sızıp birikmesi ile oluşan sulara yeraltı suları denir.

Buna göre, Türkiye'de yer alan aşağıdaki bölümlerden hangisinde yeraltı suları daha fazladır?

A) Antalya

B) Yukarı Fırat

C) Doğu Karadeniz

D) Çatalca-Kocaeli

E) Yukarı Sakarya

 

7. Ortalama yükseltileri fazla olan yerler genç yapıdaki arazilerdir.

Aşağıda verilen vadi profillerinden hangisinin diğerlerine göre daha genç oluşumlu olduğu söylenebilir?

 

8. Akarsuların biriktirme kesitlerine bakılarak debi (akım) ve rejim hakkında bilgi edinilebilir.

Buna göre yukarıdaki üç farklı akarsuyun biriktirme kesitlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) I. akarsuyun debisi yüksek, rejimi düzensizdir.

B) II. akarsuyun rejimi düzenlidir.

C) III. akarsuyun debisi az, rejimi düzenlidir.

D) II. akarsuda debi üç kez yükselmiştir.

E) III. akarsuda debi fazla, rejim düzensizdir.

 

9.

Yukarıda bir akarsuyun bir yıl içindeki akım grafiği verilmiştir.

Bu akarsuyun biriktirme yaptığı yerde oluşan kesiti aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

10. Yanardağların etkin olduğu bölgelerde gaz basıncının etkisiyle yeraltındaki suların fışkırarak yeryüzüne çıktığı sıcak su kaynaklarına gayzer denir.

Buna göre, Türkiye'deki volkanların etkin olduğu düşünülürse yukarıdaki haritada işaretlenmiş merkezlerin hangilerinde gayzerlerin görülme olasılığı en fazladır?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) III ve IV

D) Yalnız V

E) Yalnız I

 

11. Aşağıdaki şekilde oluşan sarkıt, dikit ve sütun gibi şekiller aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan arazilerde yaygındır?

A) Killi arazilerde

B) Eğimli, engebeli arazilerde

C) Kalkerli arazilerde

D) Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu arazilerde

E) Akarsu akımının fazla olduğu arazilerde

 

12.

Yukarıda dış kuvvetlerin etkisiyle meydana gelmiş yer-şekilleri gösterilmiştir.

Buna göre yer şekillerinin oluşum özellikleri dikkate alınırsa hangi ikisinin aynı iklim bölgesinde oluşması daha kolaydır?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve IV

D) I ve III

E) III ve IV

 

13. Buzulların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekillerinden hangisi Türkiye'de görülmez?

A) Sirk gölü

B) Fiyord

C) Takke Buzulu

D) Moren

E) Buzul vadisi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. E          3. C          4. A          5. D          6. A

 

7. B          8. C          9. D          10. C          11. C          12. A          13. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR