İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 5

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda dünya haritasında bazı akarsular verilmiştir.

Herhangi bir akarsu değişik iklim bölgelerinden geçiyorsa bu tip akarsulara "Karma rejimli akarsular" adı verilir.

Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi bu tip akarsulara örnek olamaz?

A) Missisipi

B) Tuna

C) Amazon

D) Nil

E) Obi

 

2. Bir akarsuyun akımını etkileyen en önemli faktörler sıcaklık ve yağış koşullarıdır.

Buna göre, sıcaklık ve yağış grafikleri verilen akımı etkileyen diğer faktörleri birbirine yakın olduğu beş ülkeden hangisinde bulunan bir akarsuyun yıllık akım miktarı daha fazladır?

 

3. Deniz suyunun donması ile oluşan buz tabakalarına Bankiz denir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin kıyılarında Bankiz oluşumuna rastlanabilir?

A) Türkiye

B) İtalya

C) Mısır

D) Kanada

E) Tunus

 

4.

Dış kuvvetlerden rüzgarlar, yarı kurak ve kurak iklim bölgelerinde, toprağın kuru ve taneli olduğu yerler ile bitki örtüsünden yoksun alanlarda etkilidir.

Buna göre haritada işaretli yerlerin hangilerinde rüzgarın şekillendirici etkisi en azdır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) I ve V

 

5. Aşağıdaki izohips eğrileriyle gösterilen bir adadan denize ulaşan beş tane akarsu vardır.

Buna göre haritada gösterilen akarsulardan hangisinin ağız kısmında delta oluşumu daha zordur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

I. Delta

II. Taraça

III. Haliç

IV. Menderes

Yukarıdaki yer şekillerinin hangilerinin oluşumunda gel-git genliğinin yüksek olması etkilidir?

A) I ve II

B) II ve IV

C) I ve IV

D) Yalnız III

E) Yalnız IV

 

7. Zeminin geçirgen olduğu karstik alanlar yeraltı suları bakımından zengindir.

Bu özelliğe bağlı olarak yukarıda verilen taralı alanlardan hangisinin yeraltı suları bakımından daha zengin olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Aşağıda beş farklı merkezin aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre bu merkezlerin hangisinde kimyasal çözünme en fazladır?

 

9. Sularını açık denize ulaştırabilen akarsuların havzalarına açık havza, iç deniz ya da göle dökülenlerin havzalarına ise kapalı havza denir.

Yukarıdaki Türkiye haritasında havzaların genel dağılımları gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye sekiz havzaya ayrılmıştır.

B) En küçük kapalı havzalar Van gölü ile Göller Yöresi'dir.

C) Kapalı havzaların oluşumunda yer şekilleri, denizden uzaklık, kuraklık gibi etmenler önemlidir.

D) Marmara, Ege havzasında yer alan akarsuların rejimleri düzenli, debisi fazladır.

E) İç Anadolu kapalı havzasında akarsuya rastlanılmamaktadır.

 

10.

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış hangi iki yer arasındaki sıcaklık farkının nedeni sıcak ve soğuk su akıntılarıdır?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) II ve V

E) I ve V

 

11. Gel-git etkisinin fazla olduğu bir kıyıda aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşması daha kolaydır?

 

12.

Yukarda gösterilen kaynak çeşidinin yaygın olarak görüldüğü bölgede aşağıdaki yer şekillerden hangisi görülmez?

A) Peri bacası

B) Obruk

C) Polye

D) Uvala

E) Mağara

 

13. Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin Türkiye'de görülmemesi özel konumdan çok matematik konumla ilgilidir?

A) Haliç

B) Gayzer

C) Barkan

D) Peneplen

E) Fiyord

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C           2. C          3. D          4. B          5. E          6. D

 

7. D          8. A           9. D          10. E          11. A          12. A          13. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR