İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 6

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki şekilde verilen haliç oluşumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akarsuyun ağız kısmının aşındırılması ile oluşmuştur.

B) Liman olarak önem taşır

C) Türkiye kıyılarında görülmez.

D) Açık deniz, kenar deniz ve okyanusların kıyılarında görülür.

E) Gel-gitin etkili olmadığı kıyılarda görülür.

 

2. Aşağıda bir kıyının gerçek ve kuş uçuşu uzunluğu verilmiştir.

Bu kıyı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kıyı girintili çıkıntılıdır.

B) Koy ve körfez sayısı çoktur.

C) Dağlar denize paraleldir.

D) Dağlar kıyıya dik uzanır.

E) Doğal limanlar oluşabilir.

 

3. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi ülkemizde görülmez?

A) Boyuna kıyı

B) Ria tipi kıyı

C) Dalmaçya tipi kıyı

D) Skyer tipi kıyı

E) Enine kıyı

 

4. Aşağıdaki şekilde A ile gösterilen yer şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Lagün

B) Tombolo

C) Falez

D) Delta

E) Haliç

 

5. Bir bölgede toprak oluşumunun temel nedeni iklimdir.

Yukarıda 5 farklı bölgeye ait nem değerleri ve günlük sıcaklık farkları gösterilmiştir.

Buna göre mekanik ve kimyasal yolla toprak oluşumunun daha etkili olduğu bölge çifti sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II -I

B) III-II

C) I-V

D) III-IV

E) III-V

 

6. Dalgalar özellikle dağların kıyıya yakın ve paralel olarak uzandığı kıyılarda aşındırma yaparak dik bir kıyı şekli olan "falezi" (yalıyar) oluştururlar.

Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi falezi göstermektedir?

 

7. Suyunu yerin derinliklerinden sağlayan bir kaynak için aşağıdakilerden hangisini söylemek kesinlikle doğrudur?

A) Debisi yıl içinde az değişir.

B) Kar suları ile beslenir.

C) Zemin geçirimliliği azdır.

D) Suyun sıcaklığı yıl içinde çok fazla değişmez.

E) Kullanım alanı sınırlıdır.

 

8. Kayaçların kimyasal yapıları değişmeden parçalanma, ufalanma olayına "Fiziksel (mekanik) çözülme denir. Fiziksel çözülme; sıcaklık farkları, kök, buz ve tuz çatlatması sonucu meydana gelebilir.

Buna göre aşağıda yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilen merkezlerin hangisinde fiziksel çözülme daha etkilidir?

 

9.

Yukarıdaki yer şekillerinin oluşumunda aşağıdakiler-den hangisi etkili olmamıştır?

A) Eğimin azalması

B) Akarsu yatağının genişlemesi

C) Su miktarının azalması

D) Akış hızının azalması

E) Eriyebilen kayaların çokluğu

 

10.

Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin görüldüğü alanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yıl boyunca yağış alır.

B) Günlük sıcaklık farkı çoktur.

C) Her iki yarımkürede de görülebilir.

D) Bitki örtüsü cılızdır.

E) Dönenceler çevresinde yaygındır.

 

11.

Yağışın ve eğimin fazla, toprağın üstten geçirimli alttan geçirimsiz olduğu yerlerde toprak parçasının blok halinde kayması ile meydana gelen oluşuma heyelan denir.

Yukarıdaki tabloda yağış değerleri verilen bölgelerden hangisinde heyelan görülme olasılığı en fazla-dır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. Yeryüzü şekillerinin oluşumunda çeşitli süreçler etkili olmuştur.

Yukarıda şekli verilen Pamukkale travertenlerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Akarsu aşındırması

B) Dalga biriktirmesi

C) Yeraltı sularının biriktirmesi

D) Rüzgar aşındırması

E) Akarsu biriktirmesi

 

13.

Yukarıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsuların katkısı yoktur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. C           3. D           4. A           5. B

 

6. B            7. D           8. B           9. E           10. A           11. B

 

12. C           13. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR