İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 7

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki dış güçlerden hangisinin etki alanı daha çok enleme bağlıdır?

A) Buzullar

B) Rüzgarlar

C) Akarsular

D) Dalgalar

E) Gel - git olayı

 

2.

Yukarıdaki haritada 4. zamanda buzullaşmaya uğramış dağlar ile halen buzul bulunan dağların dağılışı verilmiştir. Türkiye, günümüzde buzullaşma alanının dışında olmasına rağmen bazı dağlarda kalıcı kar sınırının üstünde buzul şekillerine rastlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de görülen buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinden biri değildir?

A) Hörgüç kayalar

B) Sirk gölleri

C) Moren yığınları

D) Buzul vadileri

E) Aysberg

 

3.

I. Dağ eteği ovası

II. Kanyon vadi

III. Peribacaları

IV. Kırgıbayır

V. Dev kazanı

Yukarıda verilen akarsu şekillendirmelerinden hangisinin oluşumu diğerlerine göre farklılık gösterir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4.

Yukarıda verilen akarsu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akış hızı azdır.

B) Eğimi azalmıştır.

C) Boyu uzamıştır.

D) Aşındırma ve taşıma gücü fazladır.

E) Hidroelektrik potansiyeli düşüktür.

 

5. Akarsuların taşımış oldukları alüvyonları denize döküldükleri yerlerde biriktirmeleriyle delta ovaları oluşur.

Delta ovalarının iç denizlerde okyanus kıyılarına göre oluşumunu kolaylaştıran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıta sahanlığının geniş olması

B) Gel - git genliğinin az olması

C) Kıyının sığ olması

D) Akıntıların olmaması

E) Akarsuların daha bol yük taşımaları

 

6.

Yukarıda Eşen Çayı'nın akım grafiği ve akım değişimine bağlı olarak yatağında biriktirdiği malzemelerin büyüklüğü verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Akarsuyun rejimi düzensiz olduğu için yatağında biriktirdiği malzemeler de farklıdır.

B) Akarsu havzasında yaz mevsimi kurak geçmektedir.

C) Akarsuyun kış ve ilkbaharda akım miktarının artmasına bağlı olarak aşındırma gücü de artmıştır.

D) Akımın azaldığı yaz ve sonbahar mevsiminde aşındırma gücü artmış ve yatağında büyük boyutlu malzemeler biriktirmiştir.

E) Akarsu rejimi düzensiz olduğu için, taşımacılıkta elverişli değildir.

 

7. Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklara alüvyon denir. Akarsu kollarının geldiği yerlerde taşlar ne kadar çeşitli ise alüvyon ve mineraller de o kadar çeşitlidir.

Aşağıdaki dairesel grafiklerde mineral çeşitleri belirtilen akarsulardan hangisinin kollarının geldiği yerler daha farklıdır?

 

8. Akarsuların taşıdığı maddeleri yatağının içinde biriktirmesiyle "ırmak adası" oluşur.

Irmak adası oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Yatak eğimin azalması

B) Akarsuyun geniş alana yayılması

C) Akarsu rejiminin düzenli olması

D) Taşınan maddelerin boyutlarının büyük olması

E) Akarsu akımının azalması

 

9. Akarsuların derine doğru aşındırmasının fazla olduğu yerlerde vadi profili genellikle "V" şeklindedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de vadi profilinin "V" şeklinde olduğunu kanıtlamaz?

A) Genç oluşumlu olması

B) Yükseltinin fazla olması

C) Menderesler çizerek akmaları

D) Akış hızlarının fazla olması

E) Engebenin fazla olması

 

10. Boğaz vadi, akarsuların derine aşındırmasıyla oluşur ve genellikle dağların denize paralel olarak uzandığı yerlerde görülür.

Dağların uzanışını gösteren I. harita dikkate alındığında II. haritada işaretli akarsulardan hangilerinin boğaz vadi oluşturma olasılığı en fazladır?

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 4

D) 2 ve 3

E) 4 ve 5

 

11. "Akarsuyun, aşındırıp taşıdığı yük miktarı ve nitelikleri, akarsu havzasının doğal denge durumuna, taşların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır."

Yukarıdaki yargıya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Erozyonun fazla olduğu yerlerde akarsuyun taşıdığı yük miktarı artar.

B) Karstik topografyadaki akarsuyun katı yük miktarı fazladır.

C) Kimyasal aşındırma yapan akarsuyun yükü eriyik halindedir.

D) Havzasında bitki örtüsü cılız olan akarsu bulanık akar.

E) Bitki örtüsünden yoksun olan havzadaki barajların ömrü uzun olmaz.

 

12. Erozyon; toprağın üst tabakasının su veya rüzgarın etkisi ile aşındırıp taşınmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu arttıran nedenlerden biri değildir?

A) Nöbetleşe ekim yönteminin kullanılması

B) Tarım alanlarının nadasa bırakılması

C) Çayır ve meraların yok edilmesi

D) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

E) Eğimin fazla olması

 

13.

Gün içinde ölçülen sıcaklık (°C)

Haritada işaretli yerlerden L'deki mekanik ufalanmanın K'dan daha fazla olduğunu kanıtlamak için tabloda verilen sıcaklık değerlerinin hangi özelliği öncelikle dikkate alınmalıdır?

A) K'daki sıcaklık ortalamasının daha yüksek olması

B) L'deki sıcaklık ortalamasının düşük olması

C) L'deki en yüksek sıcaklığın K'dan fazla olması

D) K'da en düşük sıcaklığın L den fazla olması

E) L'de sıcaklık farkının daha fazla olması

 

14. Uzun yıllar içinde gözlenmiş mevsimlere göre akarsuyun debisinde meydana gelen değişimlere akarsuyun rejimi denir. Akarsu rejimlerini yağmurlar, kar erimeleri ve çeşitli yollarla su kaybetmeleri etkiler.

Yukarıda yağışın mevsimlere dağılışı ve akarsu akımı verilen yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ocak ve Şubat aylarının toplam akım miktarı Nisan ve Mayıs ayları toplamından fazladır.

B) Akarsuyun akımının en fazla olduğu ayda yağışta en fazladır.

C) En yağışlı aylar Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır.

D) Debinin en fazla olduğu ay ortalama 14m3/s su akıtır.

E) Aralık ayında yağış miktarı 120 mm yi bulur.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A            2. E           3. A           4. D            5. B

 

6. D           7. D           8. C           9. C           10. E           11. B

 

12. A           13. E           14. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR