İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 8

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıda gösterilen kaynak ile ilgili olarak;

I. Basınçla yüzeye çıkar.

II. Sıcaktır.

III. Kırıklarda depolanır.

IV. Dağ içi ovalarında yaygındır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve IV

E) I ve III

 

2.

I. Volkanik bölgelerde gazların basıncıyla zaman zaman fışkırmak suretiyle,

II. Su geçirmez iki tabaka arasından, üst tabakanın delinmesiyle yeryüzüne çıkarak,

III. Bir karstik mağaradan yeryüzüne çıkarak,

oluşan kaynakların isimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

. I                                       II                                             III

A) Gayzer                        Artezyen                               Karstik

B) Yamaç                        Fay                                         Karstik

C) Artezyen                    Fay                                        Yamaç

D) Kaplıca                       Ilıca                                        Artezyen

E) Fay                              Yamaç                                  Kaplıca

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki göllerden ve akarsulardan ortak faydalanma şekli değildir?

A) Sulama

B) Enerji elde etme

C) Turizm

D) Balıkçılık

E) Tuz elde etme

 

4. Bir yörede kendiliğinden yeryüzüne çıkan sulara kaynak suları denir.

Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisi turizm açısından ekonomik önem taşır?

A) Yamaç kaynağı

B) Artezyen kaynağı

C) Fay kaynağı

D) Karstik kaynak

E) Vadi kaynağı

 

5. Türkiye'de barajların yapılış amaçları arasında; elektrik enerjisi üretmek, içme suyu sağlamak, taşkından korunmak ve tarımdaki su ihtiyacını karşılamak yer almaktadır.

Buna göre yukarıda yağışın yıl içindeki dağılışı gösterilen ülkelerden hangisinde tarımdaki su ihtiyacını karşılamak için baraj yapılmaz?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

Yukarıda 5 ayrı kaynak suyunun Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarındaki su sıcaklıkları verilmiştir.

Kaynak sularının geldiği derinlik ile atmosfer sıcaklığından etkilenme durumu düşünüldüğünde, yukarıdaki kaynaklardan hangisinin sularının yerin daha derinlerinden geldiği söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

7. Aşağıda bazı vadi tiplerinin profilleri gösterilmiştir.

Bu vadilerden hangisinin daha genç olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

8. Kar erimeleri akarsuyun akımını etkileyen faktörlerdendir.

Buna göre aşağıda akım grafikleri verilen Kuzey Yarımküre'deki akarsulardan hangisinin daha çok kar suyuyla beslendiği söylenebilir?

 

9.

Yukarıda verilen akım-zaman grafiği aşağıdaki birikimlerden hangisini en iyi şekilde destekler?

 

10.

Şekilde verilen akarsuyun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bu şekilden ulaşılabilir?

A) Bir saniyede taşıdığı su miktarına

B) En çok suyu hangi ayda taşıdığına

C) Hangi yöne doğru aktığına

D) Hidroelektrik potansiyeline

E) Biriktirdiği alüvyonların niteliğine

 

11. Aşındırmanın en son evresinde akarsu yatak profilinin aldığı şekle denge profili denir.

Denge profiline ulaşmış bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aşındırma gücünün azaldığı

B) Akış hızının azaldığı

C) Büklümler oluşturduğu

D) Taşıdığı yükün azaldığı

E) Rejimin düzenli hale geldiği

 

12. Her mevsimi yağışlı geçen yerlerin akarsu rejimi de düzenlidir.

Buna göre haritada işaretli yerlerin hangilerinde akarsu rejimi düzenlidir?

A) I ve III

B) II ve V

C) II ve IV

D) I ve II

E) IV ve V

 

13. Hidroelektrik enerji potansiyeli akarsuların yatak eğimleri, akış hızları ve akımları ile doğru orantılıdır.

Buna göre aşağıda izohips haritası verilen bölgelerdeki akarsuların akımlarının aynı olduğu kabul edilirse hangi bölgedeki akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyeli daha yüksek olur? (izohipsler arası yükselti farkı 100mdir.)

 

14.

I. Akarsuyun su seviyesinde yıl içinde meydana gelen değişmelere denir.

II. Akarsuyun, tüm kollarıyla birlikte suyunu topladığı alandır.

III. Akarsu yatağının en derin yerlerini birleştirdiği düşünülen çizgidir.

Yukarıda verilmiş olan tanımların karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.         I                               II                                             III

A) Akarsu rejimi             Talveg çizgisi                      Akarsu havzası

B) Akarsu rejimi             Akarsu havzası                   Talveg çizgisi

C) Su bölümü çizgisi    Akarsu rejimi                       Akarsu ağzı

D) Akarsuyun debisi     Akarsu havzası                   Su bölümü çizgisi

E) Akarsu rejimi             Akarsu havzası                   Su bölümü çizgisi

 

15. Türkiye'deki akarsular ulaşıma elverişli değildir ancak enerji potansiyelleri yüksektir.

Bu durum akarsularımızın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Havzalarının dar olması

B) Rejimin düzensiz olması

C) Yatak eğiminin fazla olması

D) Çok su taşıması

E) Boylarının kısa olması

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D            2. A           3. E           4. D           5. E

 

6. B            7. B           8. D           9. A           10. C           11. E           12. B

 

13. D           14. B           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR