İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 9

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Kalker, jips ve Kaya tuzu gibi kayaçların yaygın olduğu yerlere karstik yöre denir.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi karstik bir yöredir?

A) Taşeli Platosu

B) Ürgüp-Göreme çevresi

C) Ergene Havzası

D) Uludağ Çevresi

E) Iğdır Ovası

 

2.

Yukarıdaki şekilde iki farklı kıyıda dağların uzanış doğrultusu verilmiştir.

Buna göre, bu kıyılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. kıyıda enine kıyı tipi var.

B) II. kıyıda boyuna kıyı tipi var.

C) II. kıyıda denizin etkisi içerilere daha çok sokulur.

D) I. kıyıda girinti çıkıntı daha fazladır.

E) İki kıyıda da dağların uzanış doğrultusu aynıdır.

 

3.

I. ve II. haritaya bakarak iki bölgenin hangi bakımdan farklı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz?

A) Kara ve denizdeki yerin iç yapısının

B) Akarsuların yükünün

C) Kıyının derinliğinin

D) Gelgit etkisinin

E) Akarsuların yatak eğiminin

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yeraltında birikecek olan su seviyesi ve miktarı ile ilgili olamaz?

A) Yüzeydeki toprağın geçirimli olması

B) Doğal bitki örtüsünün gür olmaması

C) Yağışların daha çok kar veya ince taneli yağışlar şeklinde olması

D) Gel-git genliğinin fazla olması

E) Yağış rejiminin düzenli olması

 

5. Kıyı şekillenmesinde çeşitli faktörlerin etkisi vardır.

Aşağıdaki şekillerden hangisinin oluşumunda dalgaların etkili olduğu söylenemez?

 

6. Aşağıda çeşitli yer şekilleri gösterilmiştir.

Buna göre bu yer şekillerinin oluşumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. şekil sığ kıyılarda akarsu biriktirmesiyle oluşur.

B) II. şeklin oluşumunda akarsuların etkisi yoktur.

C) I. ve III. şekil aynı bölgede yaygın olarak görülebilirler.

D) III. şeklin oluşumunda gelgitin etkisi vardır.

E) IV. şekil eğimin azaldığı yerlerde akarsu biriktirmesiyle oluşur.

 

7. Rüzgarlar kurak-yarı kurak bölgelerin şekillenmesinde daha etkili olan bir dış kuvvettir.

Buna göre aşağıda verilen bölgelerimizin hangisinde rüzgarların meydana getirdiği şekillendirmelere daha fazla rastlanır?

A) Karadeniz Bölgesi'nde

B) İç Anadolu Bölgesi'nde

C) Ege Bölgesi'nde

D) Marmara Bölgesi'nde

E) Akdeniz Bölgesi'nde

 

8. Aşağıdakilerden hangisi akarsu aşındırması sonucunda meydana gelen şekillerden biri değildir?

 

9.

Kanalları çevreleyen, 200 m derinliğe kadar olan sığ deniz diplerine Şelf Sahası denir.

Yukarıda Türkiye'yi çevreleyen Şelf Sahası gösterilmiştir.

Buna göre şelf sahası genişliğinin aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğu söylenebilir?

A) Enlemin

B) Kıyı aşındırmasının

C) Delta ve haliçlerin

D) Dağların denize göre konumu

E) Dalga ve akıntıların

 

10.

Yukarıdaki şekillerden hangi ikisinin oluşumunda rüzgarların etkisi en fazladır?

A) II-III

B) IV-I

C) I-II

D) I-III

E) II-IV

 

11. Kar ve yağmur sularının kalkeri eritmesiyle oluşan bir yer şeklinin oluşma aşamaları aşağıda görülmektedir.

Bu yer şekillerinin oluşumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Mekanik çözünmelerle

B) Kimyasal çözünmelerle

C) Heyelanla

D) Erozyonla

E) Toprak sürüklenmesiyle

 

12. Dış kuvvetler yeryüzünün her tarafında aynı ölçüde etkili olmazlar. Enleme ve iklime göre bir yörede egemen olan dış kuvvet değişkenlik gösterir.

Aşağıdaki yer ve etkili dış kuvvet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

.         Yer                                       Dış Kuvvet

A) Dönenceler                               Rüzgar

B) Orta enlemler                           Akarsular

C) Alçak enlemler                         Buzul

D) Deniz kıyıları                             Dalgalar

E) Okyanus kıyıları                        Med-Cezir

 

13.

Yukarıda bir akarsu yatağının beş ayrı bölümünde akarsuyun hız değişim grafiği verilmiştir.

Bu akarsu yatağında oluşabilecek Mendereslerin hangi bölümde görülmesi beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

14. Rüzgarlar yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden birisidir.

Avrupa kıtasında rüzgarların şekillendirici etki alanının diğer kıtalara göre daha az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Yüzölçümünün küçük olması ile

B) Çöl alanlarının olmaması ile

C) Ağaçlandırma faaliyetlerinin fazla olması ile

D) Basınç farkının az olması ile

E) Kentleşmenin daha fazla olması ile

 

15. Sıcaklığın yıl boyunca düşük olduğu yörelerde buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine rastlanır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri yaygındır?

A) Norveç

B) İtalya

C) Cezayir

D) İran

E) İspanya

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A            2. C           3. D            4. D            5. C

 

6. C            7. B            8. E           9. D           10. D           11. B           12. C

 

13. E           14. B           15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR