İç Kuvvetler ile ilgili Test Soruları

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, iç kuvvetler test soruları ve cevapları, iç dış kuvvetler soruları, iç kuvvetler test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Zeminin dirençsiz olması

II. Debinin az olması

III. Eğimin azalması

IV. Akış hızının artması

Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri,akarsuyun yatağında taşıdığı yükü yığmasına sebep olur?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve III

E) III ve IV

 

2. Ülkemizin başlıca kapalı havzaları Van, İç Anadolu ve Göller yöresidir.

Bu havzaların oluşumunda, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Yer şekilleri

B) Buharlaşma miktarı

C) Yağış azlığı

D) Yağış biçimi

E) Akarsu rejimi

 

3. Türkiye akarsularının hızlı akışlı olmalarının nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa boylu olmaları

B) Vadilerinin derin olması

C) Yataklarının dar olması

D) Yatak eğimlerinin fazla olması

E) Akımlarının düşük olması

 

4. Aşağıda yıllık akım düzenleri verilen akarsulardan hangisinin daha düzenli bir rejime sahip olduğu söylenebilir?

 

5. Doğu «aradenizde-akarsular genellikle ilkbaharda taşkın yaparlar.

Bu durum, bu akarsuların hangi özelliğine bağlanabilir?

A) Havzaların dar olmasına

B) Akış hızlarının fazla olmasına

C) Yatak eğimlerinin fazla olmasına

D) Kar sularıyla beslenmelerine

E) Yataklarının dar olmasına

 

6. Türkiye'nin şekillenmesinde, aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin rolü daha fazladır?

A) Akarsuların

B) Rüzgârın

C) Buzulların

D) Heyelanın

E) Yeraltı suyunun

 

7. Türkiye'de karstik şekillerin yaygın olması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Yağışların az olmasına

B) Kalker, jips gibi taşların çok yer tutmasına

C) Yeraltı sularının fazla olmasına

D) Bitki örtüsünün az olmasına

E) Genç oluşumlu bir kütle olmasına

 

8. Kalıcı kar sınırının kutuplara gidildikçe alçalması,sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkinin sonucudur?

A) Nemlilik

B) Bakı

C) Enlem

D) Basınç

E) Yükselti

 

9. Buzulların etkisi, aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha geniş alanlıdır?

A) Tropikal kuşağın yüksek dağlarında

B) Ilıman kuşak karalarının iç kesimlerinde

C) Subtropikal kuşakta

D) Kutup yakını karalarda

E) Ilıman kuşağın kıyı kesimlerinde

 

10.

I. Bitki örtüsünden yoksunluk

II. Toprağın kalın olması

III. Eğimin fazla olması

IV. Yağışların kar şeklinde olması

Yukarıdaki etmenlerden hangisi ya da hangileri toprak erozyonunu hızlandırır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) II ve IV

 

11.

Yukarıdaki haritada kaç numaralı yörede heyelan olayı daha sık görülür?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

12. Taşınmış toprakların verimli olmaları, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımalarına bağlanabilir?

A) Fazla yıkanmış olma

B) Geçirimsiz olma

C) ince taneli olma

D) Mineralce zengin olma

E) Tuzlu olma

 

13. Aşağıdaki sıcaklık grafiklerinden hangisinin ait olduğu bir yerde mekanik çözülrtıg xtaha fazladır?

 

14.

Yukarıdaki haritada, kaç numaralı bölgede, mekanik çözülme daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

15.

I. Laterit

II. Çernozyom

III. Kahverengi step

IV.Podzol

Yukarıdaki toprak İlklerinden hangileri yan kurak bölgelerde yer almaktadır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. A           3. D           4. C           5. D

 

6. A           7. B           8. C           9. D           10. C           11. B           12. D

 

13. C           14. E           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR