İklim Çeşitleri ile ilgili Test Soruları

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Dağ başları

II. Kıyı ovaları

III. Akarsu vadileri

IV. Çöller

V. Karaların iç kısımları

Yukarıdaki coğrafi alanlardan hangilerinde ısınma ve soğuma hızı daha çoktur?

A) I ve IV

B) II ve III

C) II ve V

D) I, IV ve V

E) II, III ve V

 

2.

Yukarıdaki haritada Türkiye'nin Ocak ayına ait sıcaklık değerleri gösterilmiştir.

Bu haritaya dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) En yüksek değerlere güney kıyılarımızda rastlanır.

B) En düşük değerlere kuzey kıyılarımızda rastlanır.

C) İç kesimlere gidildikçe sıcaklık düşmektedir.

D) Batıdaki dağılış enleme uygundur.

E) Doğuya gidildikçe sıcaklık düşmektedir.

 

3.

Yukarıdaki harita Türkiye'de yıllık ortalama yüksek ve ortalama düşük sıcaklıklar arasındaki farkın dağılışını göstermektedir.

Bu haritaya dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kıyılarda sıcaklık farkları 20°C nin altındadır

B) İç kesimlere girildikçe sıcaklık farkları artar

C) Sıcaklık farkları enleme bağlı olarak değişir

D) Doğuya gidildikçe sıcaklık farkı artar

E) Sıcaklık farklarının dağılışında daha çok karasallık etkilidir

 

4.

Yukarıdaki şekilde ok yönünde estiği düşünülen rüzgârlar, numaralı bölgelerin sıcaklığını hangi yönde etkiler?

.         I                               II                             III                            IV

A) Yükseltir                     Düşürür                                Düşürür                                Yükseltir

B) Yükseltir                     Yükseltir                Düşürür                                Düşürür

C) Düşürür                      Düşürür                                Düşürür                                Yükseltir

D) Yükseltir                     Yükseltir                Yükseltir                Düşürür

E) Düşürür                      Yükseltir                Yükseltir                Düşürür

 

5.

Yukarıdaki haritada 0°C izoterminin 60° enleminden sapmalar yaptığı görülmektedir.

Bu durumun oluşmasında;

I. Bitki örtüsü

II. Karasallık

III. Okyanus akıntıları

IV. Rüzgâr

etmenlerinden hangileri etkilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve III

E) II ve IV

 

6.

Yukarıdaki izoterm haritasında verilen x noktasının yükseltisi 600 metre olduğuna göre, y noktasının yükseltisi kaç metredir?

A) 1000

B) 1400

C) 1800

D) 2000

E) 2200

 

7. Deniz seviyesinden yüksekliği 2000 metre olan gözlemevinde sıcaklık -8°C olarak ölçülmüştür.

Bu gözlemevi deniz seviyesinde olsaydı sıcaklığı kaç santigrat derece olurdu?

A)-2

B) 0

C) 2

D) 8

E) 10

 

8. Aşağıdaki kentlerin hangisinde gece-gündüz sıcaklık ortalamaları birbirine en yakındır?

A) Rize

B) Ankara

C) Urfa

D) Denizli

E) Van

 

9. Bir gözlem merkezinde, günlük ve yıllık sıcaklık farkı az ise bu merkez için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir dağın eteğindedir

B) Bir akarsu vadisinde yer almaktadır

C) Deniz kıyısındadır

D) Yüksek bir plato da yer almaktadır

E) Geniş bir ovanın ortasındadır

 

10. Sıcaklığın yeryüzüne dağılışı hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıcaklık, Ekvatordan kutuplara doğru azalır

B) Orta kuşaktaki karaların batı kıyıları daha sıcaktır

C) En yüksek sıcaklıklara dönenceler çevresinde rastlanır

D) İzotermler iki yarımkürede de paralellerle uyum gösterir

E) Kuzey yarımküre, Güney yarımküreden 2°C sıcaktır

 

11. Troposferin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Meteorolojik olayların görüldüğü kattır

B) Miktarca sabit ve değişken pek çok gaz içerir

C) Su buharının tamamı bu kattadır

D) Kutuplarda ince Ekvatorda kalındır

E) Güneşin yaydığı zararlı ışınları süzer

 

12. Aşağıdaki kentlerden hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının nedeni enlemdir?

A) Zonguldak-Rize

B) Ankara-Erzurum

C) İzmir-Afyon

D) Antalya-İstanbul

E) Antalya-Urfa

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen bir faktör değildir?

A) Yükselti

B) Eksen eğikliği

C) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi

D) Yer şekillerinin eğimi ve bakısı

E) Dünyanın şekli

 

14. Yeryüzünde herhangi bir noktanın Güneş ışınlarını her gün aynı açıyla alması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Dünya'nın Güneş'e daha fazla yaklaşmasına

B) Yörüngenin daire şeklinde olmasına

C) Yeryüzünün tümüyle denizle kaplı olmasına

D) Ekvatorla yörünge düzleminin çakışmasına

E) Atmosfer kalınlığının artmasına

 

15. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisi en azdır?

A) Doğal bitki örtüsü

B) Nüfus ve yerleşme

C) Yetiştirilen ürün çeşidi

D) Endüstriyel faaliyetler

E) Konut tipleri

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. B            3. C           4. A            5. D

 

6. C           7. C           8. A            9. C           10. D           11. E           12. D

 

13. A           14. D            15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR