İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 1

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Doğal bitki toplulukları ile iklim özellikleri arasında çok sıkı ilişki vardır.

Buna göre,

I. Step

II. Savan

III. Tundra

IV. Maki

gibi doğal bitki örtülerinden hangileri Orta ve Soğuk kuşaklarda görülmez?

A) Yalnız II

B) III ve IV

C) I ve IV

D) Yalnız III

E) I ve II

 

2.

I. Batı Rüzgarları => Ilıman Okyanus İklim

II. Alizeler => Ekvatoral İklim

III. Denize uzaklık => Karasal İklim

IV. Muson Rüzgarları => Savan İklimi

V. Alçalıcı Hava Hareketleri => Çöl İklimi

Yukarıdaki maddelerde bir iklim ve bu iklimin oluşumunda etkili olan unsur verilmiştir.

Hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3. Bir bölgede yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark fazlaysa iklim karasal, az ise iklim denizeldir.

Buna göre aşağıdaki sıcaklık grafiklerinden hangisinde iklim denizel olarak nitelendirilebilir?

 

4.

Yukarıda sıcaklık grafikleri verilen merkezlerden I. si Tropikal, II. si Orta ve III. sü ise Kutup kuşağında yer almaktadır.

Orta kuşaktaki merkezde yıllık sıcaklık farkının daha fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin temel etken olduğu söylenebilir?

A) Doğal bitki örtüsünün zengin olması

B) Güneş ışınlarının düşme açılarının yıl içinde belirgin olarak değişmesi

C) Arazinin engebeli ve dağlık olması

D) Yağış miktarının az ve rejiminin düzensiz olması

E) Kara ve denizlerin dağılımının düzensiz olması

 

5. Savan ikliminde yağış miktarı fazla olmasına rağmen, hakim doğal bitki örtüsü orman değildir.

Bu durumun nedeni iklimin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Yağış biçimi

B) Yıllık sıcaklık farkı

C) Yağış rejimi

D) Yer yapısı ve yer şekilleri

E) Etrafındaki karaların etkisi

 

6.

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklimle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

A) Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C nin üzerindedir.

B) Her mevsim düzenli yağış alır.

C) Yıllık sıcaklık farkı azdır.

D) Cephe yağışları görülür.

E) Yıllık yağış miktarı 2000 mm nin üzerindedir.

 

7.

Büyük iklim bölgelerinin birçok özelliği birbirinden farklı olmasına rağmen, ortak olan özellikleri de bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi haritada gösterilen iklim bölgelerine ait ortak bir özelliktir?

A) Yağış rejimlerinin düzensiz olması

B) Matematik konumlarına bağlı olarak oluşmaları

C) Deniz etkisine kapalı olmaları

D) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketinin görülmesi

E) Nüfus ve yerleşmelerin az olması

 


8.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli olan noktaların hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının nedeni okyanus akıntılarıdır?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve V

E) I ve IV

 

9.

Yukarıda Kuzey Yarımküre'de yer alan bir makro klimanın sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

Bu makro klima için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kışları kurak geçer.

B) En fazla yağışı yazın alır.

C) Yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır.

D) Bitki örtüsü yüksek boylu otlardır.

E) Orta kuşakta etkilidir.

 

10.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenmiş olan yerlerde;

I. Atacama Çölü

II. Namib Çölü

III. Büyük Kum Çölü bulunur.

Okyanus kenarında olmalarına rağmen bu çöllerin oluşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Güney Yarımküre'de bulunmaları

B) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi

C) Sıcak su akıntılarının etkisinde kalmaları

D) Sıcak Kuşak'ta bulunmaları

E) Termik kökenli basınç merkezlerinin etkisi

 

11.

I. Ekvatoral iklim

II. Ilıman okyanus iklimi

III. Akdeniz iklimi

IV. Step iklimi

V. Savan iklimi

Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinde yaz kuraklığı diğerlerinden daha fazladır?

A) III ve IV

B) I ve III

C) IV ve V

D) I ve II

E) III ve V

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A        2. D       3. C       4. B        5. C

 

6. D        7. E       8. D       9. E       10. B       11. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR