İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 10

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Yazın en yüksek sıcaklıklara Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (Urfa) rastlanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) Nem azlığının

B) Sıcak Arap kütlesine komşu olmasının

C) Denizden uzak olmasının

D) Enlem derecesinin

E) Su kaynaklarının az olmasının

 

2. Akdeniz kıyılarında maki üst sınırı 800 metreyi bulurken, bu değer Ege'de 500 m, Marmara kıyılarında 200 metreye iner.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

A) Enlem

B) Yükselti

C) Dağların uzanışı

D) Toprak türü

E) Bakı

 

3. Aşağıdaki alanların hangisinde orman alt sınırı en düşüktür?

A) Kıyı Akdeniz

B) Kıyı Karadeniz

C) Kıyı Ege

D) İç Anadolu

E) Güneydoğu Anadolu

 

4.

Yukarıda verilen yağış diyagramları, Aşağıdaki kentlerimizden hangilerine ait olabilir?

.       I                                 II                             III

A) Ankara                        Antalya                  Kars

B) Erzurum                     İzmir                      Hakkâri

C) Kayseri                       Bursa                     Rize

D) Kastamonu               Samsun                Zonguldak

E) İstanbul                      Muğla                    Konya

 

5.

Yukarıdaki haritada ile gösterilen sahalarda yaygın olan bitki türleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Orman-Maki-Step

B) Orman-Step-Çayır

C) Maki-Orman-Çayır

D) Step-Orman-Maki

E) Çayır-Maki-Step

 

6. Ilıman kuşak karalarının batı kesimlerinde yıllık sıcaklık farkının az olması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısının az değişmesine

B) Atmosferlerindeki nem oranının yüksek olmasına

C) Alize rüzgârlarının etkili olmasına

D) Ortalama yükseltinin az olmasına

E) Kar ve don olayının az görülmesine

 

7. Tropikal kuşağın yazın yağışlı bölgelerinde aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yaygındır?

A) Orman

B) Maki

C) Bozkır

D) Savan

E) Tundra

 

8.

Yukarıdaki sıcaklık ve yağış rejiminin ait olduğu bir coğrafi alan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geniş yapraklı gür ormanlar yaygındır.

B) Akarsuları her zaman bol su taşır.

C) Kimyasal çözülme kuvvetlidir.

D) Toprakları, çok yıkanmış lateritlerdir.

E) Kırlarda kerpiç meskenler yaygındır.

 

9. Enlemi aynı olan iki yerin ikliminin birbirinden farklı olması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Boylam farkına

B) Özel konum farkına

C) Yüzölçümü farkına

D) Bitki örtüsü farkına

E) Yarımküre farkına

 

10. Aşağıdakilerden hangisi iklimin tanımıdır?

A) Atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama durum

B) Havanın nasıl geçeceğini kestirebilme

C) Atmosferde meydana gelen kısa süreli değişme

D) Farklı hava kütlelerinin karşılaşması

E) Atmosferdeki dikey ya da yatay ısı değişimi

 

11. Aşağıdaki grafik iki ayrı iklim bölgesinde kaydedilen yağış değerlerini göstermektedir.

Buna göre, verilen yağış değerleri hangi iklimlere ait olabilir?

A) Ekvatoral Savan

B) Akdeniz Muson

C) Akdeniz Ilıman Okyanus

D) Muson Akdeniz

E) Ilıman Okyanus Ilıman Karasal

 

12.

Her mevsim sıcaklık ve yağış isteyen bir bitkinin, diğer koşullar da elverişli ise, haritada işaretli bölgelerden hangisi ya da hangilerinde yetişmesi beklenir?

A) Yalnız III

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) II ve III

E) IV ve V

 

13.

Yukarıdaki haritada taranan bölgelerin iklim özellikleri ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazlar sıcak ve kuraktır.

B) Kışlar ılık ve yağışlıdır.

C) Bitki örtüsü makidir.

D) Cephe yağışları hakimdir.

E) Kar ve don olayı olağandır.

 

14.

Yukarıdaki haritada, mekanik çözülmenin kuvvetli olduğu bölgeler hangileridir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve V

 

15. Her mevsim serin ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü karışık ormanlardır. Yıllık sıcaklık farkı 10°-15°C arasındadır. Kar ve don olayı azdır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatoral

B) Ilıman Okyanus

C) Orta Kuşak Karasal

D) Akdeniz

E) Muson

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. A           3. B           4. A           5. A

 

6. B           7. D           8. E           9. B           10. A           11. B           12. C

 

13. E           14. B           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR