İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 11

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık enlem ilişkisine ters düşmektedir?

A) Akdeniz'in Karadeniz'den tuzlu olması

B) Sibirya'da ağaçların iğne yapraklı olması

C) En yüksek sıcaklıklara dönencelerde rastlanması

D) Kutupların yıl boyunca soğuk olması

E) Tropikal kuşakta kalıcı kar sınırının yüksek olması

 

2.

Yukarıdaki dünya haritasında gösterilen beş farklı basınç alanından hangilerinden çevreye doğru oluşan hava hareketlerinin ulaştığı yerde sıcak ve kurak etki yapması beklenir?

A) I-II

B) I-V

C) II-III

D) II-IV

E) III-IV

 

3. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları yurdumuzun en fazla yağış alan yerlerindendir. Her iki kıyıdaki yağışların büyük bölümü yamaç yağışı şeklindedir.

Her ikisi de kıyıda bulunmasına rağmen Samsun da yağışın Antalya'dan daha az olmasında Samsun'un aşağıdaki hangi özelliği etkili olmuştur?

A) Kuzeyden gelen rüzgârlara açık olması

B) Gerideki dağların yükseltisinin azlığı

C) Nem miktarının daha yüksek olması

D) Bitki örtüsünün daha gür olması

E) Sibirya yüksek basıncına yakın olması

 

4. Bağıl nem sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bağıl nem arttıkça yağış ihtimali de artar.

Kutuplar yeryüzünde sıcaklığın en düşük olduğu yerler olmasına rağmen yağışın az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlak nemin yetersizliği

B) Havanın yeterince soğuk olmaması

C) Su kaynaklarının yetersizliği

D) Soğuyan havanın doyma noktasından uzaklaşması

E) Yükselici hava hareketlerinin görülmesi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi havanın taşıyabileceği nem miktarının sıcaklığa göre değiştiğini gösterir?

A) Kuzey Yarımkürede dağların güney yamaçlarının daha sıcak olması

B) Yüksek enlemlere gidildikçe iğne yapraklı ağaçların görülmesi

C) Buzul alt sınırının Ekvatorda en yüksek olması

D) Orta kuşak karalarının batı kıyılarının bol yağış alması

E) Yükselici hava hareketinin yağış oluşturması

 

6.

I. Muson

II. Ekvatoral

III. Step

IV. Ilıman okyanus

V. Savan

Yukarıdaki iklim bölgelerinden hangi ikisindeki yağışın büyük bölümü yamaç yağışı şeklindedir?

A) I-III

B) I-IV

C) II-IV

D) II-V

E) III-V

 

7. Denizden gelen rüzgârlar deniz üzerindeki nemi kıyıya taşıyarak yağış oluşumuna neden olurlar.

Buna göre, aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin estiklere yere yağış getirmesi beklenemez?

A) Yaz musonu

B) Deniz meltemi

C) Batı rüzgârları

D) Föhn

E) Alizeler

 

8. 0SC de 1 m3 hava içinde 1,2 gr nem vardır. Bu sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarı 4,8 gr olduğuna göre, bu hava kütlesinin doyma noktasına ulaşabilmesi için ne kadarlık bağıl neme ihtiyacı vardır?

A) % 25

B) % 45

C) % 60

D) % 75

E) % 80

 

9.

Yıllık ortalama sıcaklık (°C) Yağış (mm.)

I. 18,8                                              640

II. 14,6                                             710

III. 11,5                                            327

Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış ortalamaları belirtilen kentlerin sırasıyla dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?

.        I                                II                             III

A) Konya                         Adana                   Bursa

B) Bursa                          Adana                   Konya

C) Adana                        Bursa                     Konya

D) Adana                        Konya                    Bursa

E) Bursa                          Konya                    Adana

 

10.

Yıllık ortalama               Sıcaklık (°C)

İstanbul                           13,9

Kütahya                           10,6

Van                                  8,8

Yukarıda üç kentin yıllık sıcaklık ortalamaları belirtilmiştir. Bu kentlerin sıcaklıklarının farklı oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A) Yükselti

B) Enlem

C) Karasallık

D) Denize uzaklık

E) Nemlilik

 

11. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde enlemin etkisi olduğu söylenemez?

A) Trabzon'un Antalya'dan daha soğuk olması

B) Maki yükselti sınırının Marmara kıyılarına çıkıldıkça azalması

C) Karadeniz kıyılarında orman alt sınırının Akdeniz kıyılarından daha düşük olması

D) Antalya'da turizm mevsiminin İstanbul’dan önce başlaması

E) Türkiye’nin kuzey kıyıları ile güney kıyıları arasında 6-8°C'lik sıcaklık farkı olması

 

12. Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı 6,6°C olan bir kentin yükseltisi 1100 m. olduğuna göre, bu kentin gerçek sıcaklığı kaç derecedir?

A) 12,1

B) 4,1

C) 3,1

D) 2,1

E) 1,1

 

13. Ekvator ve 60° enlemlerinin bol yağış almasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselici hava hareketi

B) Okyanus akıntıları

C) Muson rüzgarları

D) Yükseltinin fazlalığı

E) Ormanların çokluğu

 

14. Aşağıdaki grafik sıcaklıklara göre havanın içinde tutabileceği en fazla nem miktarını göstermektedir.

Bu grafiğe göre, 20°C de neme doymuş 50 m3 havanın sıcaklığı 5°C ye düşerse kaç gram yağış oluşur?

A) 750

B) 500

C) 350

D) 150

E) 75

 

15.

I. Yıllık sıcaklık farkları azdır.

II. Alize rüzgârlarının etkisindedir.

III. Doğal bitki örtüsü ormanlardır.

IV. 10° ve 20° enlemleri arasında görülür.

Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi veya hangileri Ilıman Okyanus iklimine aittir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) II ve IV

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C            2. E           3. B           4. A           5. E

 

6. B           7. D            8. A            9. C           10. B           11. C           12. E

 

13. A           14. A            15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR