İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 12

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde Savan bitki örtüsü görülür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2.

Yukarıda haritada işaretli yerlerden hangisinde kurak mevsim yoktur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3. Aşağıda enlem ve boylamlarla konumları belirtilen bölgelerden hangisinde güneyden esen rüzgârların soğutucu etki yapması beklenir?

 

4. Aşağıdaki sembolik dünya şekli üzerinde belirtilen noktalardan hangisi üzerindeki bir dağın, yıl içinde hem kuzeyi, hem güneyi bakı durumundan yararlanabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5.

Kent                                                Yıllık Ort. Sıcaklık (°C)

Kütahya                           10,6

İstanbul                           13,9

Van                                  8,8

Yukarıda üç kentin yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Bu kentlerin sıcaklık ortalamalarının birbirinden farklı oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Enlem

B) Güneş ışınlarının geliş açısı

C) Boylam

D) Karasallık

E) Dünya'nın şekli

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklıkla nem arasındaki ilişkiye örnek olarak gösterilebilir?

A) Ekvatorda kalıcı kar sınırının yüksek olması

B) Dağların üst kesimlerinde iğne yapraklı ağaçların görülmesi

C) Kışın bulutlu olan günler havanın bulutsuz olan günlere oranla daha ılık geçmesi

D) Güneydoğu Asya kıyılarının bol yağış alması

E) Kuzey yarımküre'de dağların güney yamaçlarının daha sıcak olması

 

7.

Yukarıdaki noktaların en fazla yağış aldığı mevsimler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

.            I                            II                             III

A) Sonbahar                   Kış                          İlkbahar

B) Sonbahar                   İlkbahar                                Kış

C) İlkbahar                      Kış                          Yaz

D) Yaz                              İlkbahar                                Kış

E) Yaz                              İlkbahar                                Sonbahar

 

8. Okyanus akıntıları, Yer'in ekseni etrafında dönmesi ve sürekli rüzgârların itme gücüyle su kütlesinin sürüklenmesi şeklinde meydana gelirler. Ekvator'dan kutuplara gelen okyanus akıntıları sıcaklığı arttırır. Kutuplardan Ekvator'a gelenler ise sıcaklığı düşürür.

Buna göre, aşağıdaki okyanus akıntılarından hangisi sıcaklığı arttırıcı etki yapar?

A) Humbold

B) Kaliforniya

C) Kanarya

D) Gulfstream

E) Benguela

 

9. Aşağıda verilenlerden hangisi Ekvatoral iklim özelliklerinden biri değildir?

A) Yıllık sıcaklık farkları azdır.

B) Bol ve düzenli yağış alır.

C) Orografik yağışlar görülür.

D) Doğal bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır.

E) 0°-10° enlemleri arasında görülür.

 

10. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savan

B) Ekvatoral

C) Muson

D) Karasal

E) Akdeniz

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliklerinden biri değildir?

A) Yıllık sıcaklık farkının az olması

B) Kar yağışlarının sıkça görülmesi

C) Yağışların düzenli olması

D) Nem oranının yüksek olması

E) Kışların ılık geçmesi

 

12. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlardan biri değildir?

A) Güney Afrika Kap bölgesi

B) Şili'nin orta kesimleri

C) Kaliforniya kıyıları

D) Fransa'nın güney kıyıları

E) Avustralya'nın kuzeyi

 

13. Aşağıda yaz ve kış sıcaklıkları verilen beş bölgeden hangisinde karasallık derecesi daha belirgindir?

.  Yaz(°C)         Kış (°C)

A) 29                13

B) 24                10

C) 22                4

D) 21                0

E) 19                -5

 

14. Deniz seviyesinden 2600 m. yükseltideki bir gözlemevinde sıcaklık -4°C olarak ölçülmüştür.

Bu gözlemevinin bulunduğu yerin indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?

A) 5

B) 9

C) 13

D) 17

E) 20

 

15. 3800 metrelik bir dağın yamacından alçalarak aşağıya doğru inen rüzgar aşağıda verilen noktalardan hangisine ulaştığında daha fazla kurutucu etki yapar?

A) 3400 m

B) 2900 m

C) 2200 m

D) 1900 m

E) 1100 m

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A            2. E           3. C           4. C           5. D

 

6. C            7. B           8. D           9. C           10. D           11. B           12. E

 

13. E           14. B           15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR