İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 13

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklık dağılışını belirleyen temel etkendir?

A) Denize yakınlık

B) Bakı

C) Yükselti

D) Greenwich'e uzaklık

E) Güneş ışınlarının değme açısı

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde sıcaklığın yalnız enleme göre değişmediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Türkiye'nin Kuzey kıyılarında sıcaklığın güney kıyılarına göre düşük olması

B) Matematik iklim kuşaklarının oluşması

C) Ekvator'dan güneye gidildikçe sıcaklığın azalması

D) Enlemi farklı yerlerde aynı sıcaklığın yaşanması

E) Bitki örtüsünün Ekvator'dan kutuplara doğru kuşaklar oluşturması

 

3. Herhangi bir yerde, yıl boyunca aynı sıcaklık değerlerinin görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Yer ekseninin ekliptik'e dik olması

B) Denizlerin ortadan kalkması

C) Dünya-Güneş uzaklığının değişmemesi

D) Yer şekillerinin sade olması

E) Güneş ışınlarının yansımadan ulaşması

 

4. Doğu-Batı yönünde aynı doğrultuda bulunan Çanakkale ve Erzincan'ın yıllık sıcaklık ortalamalarının farklı olmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

A) Denize uzaklık

B) Yükselti farkı

C) Bitki örtüsü

D) Atmosferdeki nem oranı

E) Ekvator'a uzaklık

 

5. Karaların iç kesimlerinde ve yüksek dağlarda ısınma ve soğumanın hızlı olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Dünya'nın şeklinin yuvarlak olmasının

B) Eksenin eğikliğinin

C) Havadaki nem azlığının

D) Doğal bitki örtüsünün gür olmasının

E) Ekvator'a uzaklığın

 

6. Gerçek sıcaklığı ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı arasında 7,5°C fark olan bir yerin yükseltisi kaç metredir?

A) 750

B) 1000

C) 1250

D) 1500

E) 2250

 

7. Deniz seviyesinden 1200 m. yükseklikteki bir kentin indirgenmiş sıcaklığı 6,5°C dir.

Buna göre bu kentin gerçek sıcaklığı kaç santigrat derecedir?

A) 18,5

B) 12,5

C) 16,5

D) 5,5

E) 0,5

 

8. Aşağıdaki kentlerden hangisinde gerçek sıcaklık ortalaması ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık ortalaması arasındaki fark en fazladır?

A) Adana

B) Ankara

C) Kars

D) Bursa

E) Konya

 

9. Enlemleri aynı olan iki yerin sıcaklıklarının farklı olmasına aşağıdakilerden hangisi neden olamaz?

A) Kutuplara olan uzaklıklarının farklı olması

B) Yükseltilerinin farklı olması

C) Yer şekillerinin farklı olması

D) Denize göre konumlarının farklı olması

E) Nemliliklerinin farklı olması

 

10.

İller Sıcaklık (°C)          Yükselti (m)

Ankara                             12 900

Bursa                               10 500

Isparta                             13 1100

Yukarıda üç ilin yıllık sıcaklık ortalamaları ile yükseltilen verilmiştir.

Bu illerin, deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları yüksekten düşüğe doğru düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Bursa-Ankara-Isparta

B) Ankara-Isparta-Bursa

C) Isparta-Bursa-Ankara

D) Bursa-Isparta-Ankara

E) Isparta-Ankara-Bursa

 

11. Yıllık sıcaklık farkları Kuzey Yarımküre'de Güney Yarımküre'den daha fazladır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal bitki örtüsünün farklı olması

B) Güneş ışınlarının değme açısının farklı olması

C) Karaların ve denizlerin farklı dağılması

D) Gece ve gündüz sürelerinin farklı olması

E) Çizgisel hızın farklı olması

 

12. Hava durumu açıklanırken belirtilen, sıcaklık basınç, rüzgarın hızı ve yönü ile nem ve yağış durumu gibi faktörlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klimatoloji

B) İklim

C) Uç değerler

D) İklim elemanları

E) Hava tahmini

 

13.

Yukarıdaki izohips haritasında işaretlenmiş K noktasında sıcaklık 12°C dir. Bu noktanın indirgenmiş sıcaklığı ise 15°C dir.

Buna göre, haritadaki izohipsler kaçar metre aralıkla geçirilmiştir?

A) 50

B) 100

C) 150

D) 600

E) 900

 

14. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın yeryüzünde dağılışında etkili değildir?

A) Enlem

B) Boylam

C) Okyanus akıntıları

D) Rüzgarlar

E) Bitki örtüsü

 

15. Bir Türkiye haritasında gerçek izoterm eğrilerinin dağılışı incelendiğinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin bu dağılımda etkisinin olmadığı söylenebilir?

A) Enlem

B) Deniz akıntıları

C) Denizden uzaklık

D) Yükselti

E) Nemlilik

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. D           3. A           4. E           5. C

 

6. D            7. E            8. C            9. A            10. E           11. C           12. D

 

13. B           14. B           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR