İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 14

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kutup bölgelerinin güneş ışınlarını altı ay boyunca almasına rağmen çok soğuk olmasının temel nedenidir?

A) Eksen eğikliği

B) Okyanus akıntıları

C) Karasallık

D) Yerin şekli

E) Yükselti

 

2.

Yukarıdaki şekilde verilen B noktasında günlük sıcaklık farkı A noktasından daha azdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu farklılığa etki eden faktörler arasında yer almaz?

A) Yükselti

B) Nemlilik

C) Bakı

D) Karasallık

E) Denize göre konu

 

3.

I. Mersin-Urfa

II. İzmir-Kütahya

III. Rize-Tokat

IV. Çanakkale-Konya

V. Zonguldak-Antalya

Yukarıda verilen kentler arasındaki sıcaklık farklarının meydana gelmesinde etkili olan faktörler dikkate alındığında, hangisi diğerlerinden farklı bir nedene bağlanabilir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

4. Antalya ile Urfa'nın yıllık sıcaklık ortalamalarının farklı olmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

A) Denize uzaklığın

B) Bulundukları coğrafi bölgelerin

C) Atmosferdeki nem oranının

D) Yengeç Dönencesine olan uzaklığın

E) Karasallığın

 

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde toktağan kar sınırı en alçaktır?

A) Avustralya

B) Cezayir

C) İran

D) Kanada

E) Fransa

 

6.

Yukarıda izohips haritasıyla çizilen Ağrı Dağı'nın hangi kesimi bakı etkisiyle diğerlerinden daha çok ısınır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Sıcaklığa etki eden faktörlerden biri de yükseltidir.

Yeryüzündeki yükseltilerin tamamı deniz seviyesinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın dağılışında daha fazla etkili olan faktör olurdu?

A) Denizler ve karaların dağılışı

B) Okyanus akıntıları

C) Hakim rüzgâr

D) Bitki örtüsü

E) Enlem

 

8.

Kentler Günlük Sıcaklıkfarkı (°C)

I                         12

II                        30

III                       18

IV                      25

V                       9

Yukarıda bazı kentlerin günlük sıcaklık farkları verilmiştir.

Buna göre, mutlak nem miktarı en fazla olan kent aşağıdakilerden hangisidir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

9. Yıl içinde bir dağın bazen kuzey, bazen ise güney yamaçları bakı özelliği gösteriyor ise bu dağın bulunduğu yer, aşağıda coğrafi koordinatları verilen alanlardan hangisi olabilir?

 

10. Aşağıdaki şekilde gerçek sıcaklık kuşaklarının sınırları verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi bu kuşakların sınırları her iki yarımkürede farklılık gösterir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın şekli

B) Eksen eğikliği

C) Atmosfer kalınlığının farklı oluşu

D) Kara ve deniz dağılışı

E) Yörüngenin şekli

 

11.

Havanın bulutsuz olduğu bir günde deniz kıyısında sıcaklık 20°C iken A noktasında 14°C olarak ölçülmüştür.

Buna göre, B noktasının deniz seviyesinden yüksekliği kaç metredir?

A) 1200

B) 1800

C) 1900

D) 2000

E) 2400

 

12. Havanın geç ısınıp, geç soğuduğu bir kentin bulunduğu yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı fazladır.

B) Bitki örtüsü steptir.

C) Dönencelere yakın bir yerdedir.

D) Deniz kıyısında yer almaktadır.

E) Güneş ışınları eğik açıyla gelmektedir.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi aynı enlem üzerindeki iki noktanın farklı sıcaklıklara sahip olmasında etkili değildir?

A) Karasallık

B) Okyanus akıntıları

C) Güneşlenme süresi

D) Yükselti

E) Dağların uzanış doğrultusu

 

14.

I. Yıllık sıcaklık ortalamasının Mersin'de, İstanbul’dan daha fazla olması

II. Kışın Konya'nın Rize'den daha soğuk olması

III. Yazın Antalya'nın Antep'den daha serin olması

IV. Mersin'in Trabzon'dan daha sıcak olması

Yukarıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri sıcaklık enlem ilişkisine ters düşmektedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) III ve IV

E) II, III ve IV

 

15. Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki farkın 5° olduğu bir kent ile deniz seviyesinden 150 metre yükseklikteki diğer bir kent arasındaki yükselti farkı kaç metredir?

A) 1000

B) 950

C) 850

D) 750

E) 600

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D            2. C           3. A           4. D           5. D

 

6. B           7. E           8. A           9. B           10. D           11. E           12. D

 

13. C           14. C           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR