İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 15

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde, atmosferin etkisinin olduğu söylenemez?

A) Meteorolojik olaylara olanak sağlaması

B) Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesini sağlaması

C) Yerden yansıyan ışınları tutması

D) Yerin fazla ısınıp soğumasını engellemesi

E) Gölge yerlerin tam karanlık olmamasını sağlaması

 

2. Aşağıda Matematik iklim kuşakları gösterilmiştir.

Buna göre, bu kuşakların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?

A) Yer ekseni ile ekliptik arasındaki açı

B) Kara ve denizlerin dağılışı

C) Güneş ışınlarının değme açısı

D) Ekvator ile ekliptik arasındaki açı

E) Aydınlanma çemberi

 

3. İklimi, hava durumundan ayıran temel farklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksekliğe göre değişmesi

B) Çok geniş alanlar üzerinde etkili olması

C) Bölgeden bölgeye farklılık göstermesi

D) Daha çok karasal alanlar üzerinde görülmesi

E) Uzun süreli atmosfer olaylarını içermesi

 

4. 40° Kuzey paraleli üzerinde yer alan iki kent arasındaki sıcaklık farkının nedeni, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yükselti

B) Nem oranı

C) Bitki örtüsü

D) Mevsim farkı

E) Karasallık

 

5. Toros dağlarının güney yamaçlarında hem karlar daha önce erir, hem de aynı tür tarım ürünlerinde olgunlaşma süresi daha kısadır.

Bu durum, Türkiye'nin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

B) Kuzey yarımkürede bulunması

C) Ortalama yükseltisinin fazla olması

D) Dört mevsimi belirgin olarak yaşaması

E) Gündüz süresinin uzun olması

 

6. Yeryüzünde yıllık sıcaklık farkının az olduğu yerlerden biri de Ekvator ve çevresidir. Buradan uzaklaştıkça sıcaklık farkı artmaya başlar.

Ekvatora daha yakın olmasına rağmen Konya'da yıllık sıcaklık farkının Samsun'dan daha yüksek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara açık olması

B) Daha güneyde yer alması

C) Nem miktarının daha az olması

D) Bitki örtüsünün seyrek olması

E) Gündüz süresinin daha kısa olması

 

7. Alçak enlemlerde kıtaların batı kıyıları, yüksek enlemlerde ise kıtaların doğu kıyıları bulunduğu enleme göre daha soğuktur.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem

B) Okyanus akıntıları

C) Denizsellik

D) Yükselti

E) Bakı

 

8.

Üç ilin Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları ile yükseltileri şöyledir:

İl                                        Sıcaklık(°C)         Yükselti (m)

Diyarbakır                       31                           660

Denizli                             26,6                       428

Elazığ                              27,2                       1105

Bu illerin indirgenmiş sıcaklıklarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyarbakır - Denizli - Elazığ

B) Diyarbakır- Elazığ - Denizli

C) Elazığ- Diyarbakır - Denizli

D) Denizli - Diyarbakır - Elazığ

E) Elazığ - Denizli – Diyarbakır

 

9. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki yıllık sıcaklık farklarının dağılışı gösterilmiştir.

Bu dağılışta aşağıdakilerden hangisinin payı olduğu söylenemez?

A) Yer şekillerinin

B) Nem oranının

C) Dağların uzanışının

D) Denize göre konumun

E) Enlemin

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde sıcaklığın yükseltiye göre değiştiğine örnek olarak g_öşterilernez?

A) Yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması

B) Doğu Anadolu'nun en soğuk bölge olması

C) Tarım alanlarının belli bir yükseltide sona ermesi

D) Ege kıyılarından Marmara kıyılarına gidildikçe sıcaklığın azalması

E) Bir yamaç boyunca bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

 

11. Dünya yıllık izoterm haritasına bakıldığında Ocak izoterminde Kuzey yarımkürede sapmaların Güney yarımküreye oranla daha fazla olduğu görülür.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey yarımküre Ocak ayı izotermlerinde görülen sapmaların nedenlerinden biri olamaz?

A) Okyanus akıntıları

B) Nemlilik

C) Karalar ve denizlerin dağılışı

D) Eğim ve bakı

E) Doğal bitki örtüsü

 

12.

.                         En sıcak Ay (°C)                En soğuk Ay (°C)

Antalya            29.2                                       10.1

Konya              23,1                                       0,1

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Antalya'da kışlar daha ılık geçer.

B) Kışın Konya daha soğuktur.

C) Antalya'da kış mevsimi daha uzun sürer.

D) Konya'nın sıcaklık farkı daha fazladır.

E) Konya'nın sıcaklık ortalaması daha düşüktür.

 

13. Antalya ile Burdur arasındaki sıcaklık farkı kışın artmakta, yazın ise azalmaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Denize göre konum

B) Bitki örtüsü

C) Bakı

D) Enlem

E) Güneşlenme süresi

 

14. Sıcaklığın yıl içindeki dağılışı bakımından en fazla farklılık gösteren kent çifti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samsun - Giresun

B) Erzincan - Erzurum

C) Aydın - İzmir

D) Mersin - Antalya

E) Ankara – Çanakkale

 

15. Dünya Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritasında Kuzey yarım kürede izoterm eğrilerinin denizlerde kutuplara doğru saptığı görülür.

Bu duruma etki eden temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okyanus akıntılarının etkisi

B) Karalar ve denizlerin ısınma özellikleri

C) Bakı etkisi

D) Nem miktarının farklılığı

E) Güneşlenme süresi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B            2. B           3. E           4. D           5. B

 

6. C           7. B            8. B            9. E            10. D           11. E           12. C

 

13. A           14. E           15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR