İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 16

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Batı Rüzgarlarının etkisiyle oluşur?

A) Ekvator ve çevresinin bol yağış alması

B) Subtropikal yüksek basınç kuşağının oluşması

C) Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarının bol yağış alması

D) Tropikal kuşaktaki karaların batı kıyılarında çöllerin oluşması

E) Hindistan’ın yazın çok yağış alması

 

2. Aşağıdaki rüzgar gülü üzerinde numaralanmış yönlerden esen rüzgarlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.      I                                  II                             III

A) Poyraz                        Karayel                 Keşişleme

B) Yıldız                           Günbatısı              Gündoğusu

C) Keşişleme                                 Lodos                    Karayel

D) Kıble                           Keşişleme            Poyraz

E) Yıldız                           Lodos                    Kıble

 

3. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde yazın mutlak nem miktarının en az olduğu söylenebilir?

A) Urfa

B) Antalya

C) Burdur

D) İzmir

E) İznik

 

4. Mutlak nem miktarlarının eşit olduğu varsayıldığında aşağıdaki merkezlerden hangisinde kışın bağıl nem oranının en yüksek olması beklenir?

A) Adana

B) İzmir

C) Konya

D) Rize

E) Erzurum

 

5. Aşağıdaki hava hareketlerinden hangisinin yağış bırakması beklenemez?

A) Havanın bir yamaç boyunca yükselmesi

B) Isınan havanın yükselmesi

C) Sıcak havanın soğuk havayla karşılaşması

D) Havanın alçalması

E) Nemli hava kütlesinin soğuk bir zemin üzerinden geçmesi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yağışın dağılışını etkileyen etmenler arasında sayılamaz?

A) Yükselti

B) Enlem

C) Denizden uzaklık

D) Dağların uzanış doğrultusu

E) Özel konum

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın az yağışlı bölgelerinden biri değildir?

A) Kutup bölgeleri

B) Subtropikal yüksek basınç kuşağı

C) Hindistan

D) İç Asya

E) Arap Yarımadası

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Atmosfer basıncının değişmesini sağlayan temel etmenlerden biri değildir?

A) Soğuma

B) Yükseklik

C) Yoğunluk

D) Isınma

E) Rüzgar

 

9. Yazın Urfa'da gündüzler Antalya'dan daha sıcak olmasına rağmen geceler daha serin geçer.

Bu farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti

B) Enlem

C) Nemlilik

D) Bakı

E) Basınç

 

10. Bir yerde ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin uzun sürmesi o yerle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A) Nemlilik oranının yüksek olduğuna

B) Yükseltisinin fazla olduğuna

C) Sıcak ve kurak olduğuna

D) Enleminin yüksek olduğuna

E) Soğuk kuşakta bulunduğuna

 

11. Bir Dünya haritasında gerçek izoterm eğrileri incelendiğinde aşağıda belirtilen faktörlerden hangisinin izoterm eğrilerinin dağılışını en az etkilediği söylenebilir?

A) Enlem

B) Nemlilik

C) Yükselti

D) Bakı

E) Kara ve deniz dağılışı

 

12. Bir yörede havanın ısınma ve soğuma hızı o yörenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile daha fazla ilgilidir?

A) Nemlilik

B) Enlem

C) Yükselti

D) Okyanus akıntıları

E) Bakı

 

13. Aşağıda belirtilen kentlerden hangisinin gerçek sıcaklığı ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark en azdır?

A) Erzurum

B) Sivas

C) Kastamonu

D) Malatya

E) İstanbul

 

14. Aşağıdaki iklimlerden hangisinde havanın daha hızlı ısınıp soğuduğu söylenebilir?

A) Ekvatoral

B) Ilıman Okyanus

C) Muson

D) Orta kuşak karasal

E) Karadeniz

 

15. Sıcaklığı düşürerek yağış oluşumuna neden olabilen rüzgarlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşlenmiştir?

A) Föhn-Yıldız

B) Poyraz- Karayel

C) Lodos-Keşişleme

D) Samyeli-Kıble

E) Hamsin-Kış Musonu

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C            2. E           3. A           4. E           5. D

 

6. B           7. C           8. E            9. C           10. A           11. D           12. A

 

13. E            14. D           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR