İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 18

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Basınçla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Dinamik basınç kuşakları günlük hareket sonucu oluşmuştur.

B) Yükseklere çıkıldıkça basınç artar.

C) Termik basınç kuşakları Dünyanın şeklinin sonucudur.

D) 60° enlemlerinde alçak basınç kuşağı vardır.

E) Basınca etki eden temel faktörlerden biri de sıcaklıktır.

 

2. Yeryüzünde basıncın yıllık dağılışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kutupaltı basınç alanı alize ve batı rüzgârlarının karşılaşması sonucu oluşur.

B) Ekvator ve çevresi sürekli alçak basınç alanıdır.

C) Sürekli rüzgarların karşılaşım alanları alçak basınçtır.

D) 30° enlemleri dinamik kökenli yüksek basınç alanıdır.

E) Kutuplar sürekli yüksek basınç alanıdır.

 

3. Bir dağ başına doğru çıkıldıkça sıcaklığın düşmesine rağmen basıncın da azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün gürleşmesi

B) Işımanın artması

C) Sıcaklık farkının artması

D) Soğumanın artması

E) Hava yoğunluğunun azalması

 

4. Dönenceler çevresinin sürekli dinamik yüksek basınç alanı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Isınan havanın yükselmesiyle

B) Kara ve denizlerin farklı ısınmasıyla

C) Ekvatorda karşılaşıp yükselen alizelerin bu yörelerde yığılmasıyla

D) Güneş ışınlarının farklı açıyla düşmesiyle

E) Yükseltisinin fazla olmasıyla

 

5.

Alçak basınç alanlarında hava genellikle bulutlu, yüksek basınç alanlarında ise açıktır.

Buna göre, yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde bulutlu gün sayısı diğerlerine göre daha çoktur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

6.

Yukarıdaki izobar haritasında verilen noktalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bütün noktalar arasındaki basınç farkı aynıdır.

B) N ile E arasında basınç farkı 10 milibardır.

C) Rüzgar en hızlı M ile N arasında eser.

D) L ile N arasında rüzgar oluşur.

E) Rüzgar L'den K'ya doğru eser.

 

7. Kuzey yarımkürede ki basınç değişiklikleri Güney yarımküreye göre çok daha hızlı gerçekleşmektedir.

Bu durum Kuzey yarımkürenin hangi özelliğinden kaynaklanır?

A) Sürekli rüzgarların daha etkili olması

B) Karaların daha geniş yer kaplaması

C) Güneş ışınlarının daha dik açıyla gelmesi

D) Yağışların daha az olması

E) Bitki türlerinin çeşitlilik göstermesi

 

8. Aşağıda iki basınç merkezi arasındaki hava hareketinin yönü gösterilmiştir.

Bu basınç alanları için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II nolu merkez alçak basınç alanıdır.

B) Basınç merkezleri Güney yarımkürededir.

C) I nolu merkez yüksek basınç alanıdır.

D) Rüzgarın sapmaya uğraması, Dünya'nın günlük hareketiyle ilgilidir.

E) Rüzgârın yolu uzamıştır.

 

9. Kuzey yarımkürede, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken; güneyden esenler arttırır.

Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi, bu genellemeye uymaz?

A) Yıldız

B) Poyraz

C) Lodos

D) Föhn

E) Kıble

 

10.

I. Dağların doğrultusu

II. Basınç merkezlerinin yeri

III. Dünyanın eksen hareketi

IV. Havadaki nem miktarı

V. Mevsim farklılığı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir yerde esen rüzgarın esiş yönüne etki etmez?

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I ve III

D) II ve III

E) IV ve V

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklık üzerindeki etkisi farklı olan rüzgarlar bir arada verilmemiştir?

A) Yıldız-Kıble

B) Karayel - Lodos

C) Föhn - Poyraz

D) Lodos - Hamsin

E) Samyeli - Karayel

 

12.

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerden hangilerinde denizden esen rüzgârların belirtilen noktalara ulaşması daha kolaydır?

A) 1 ve 2

B) 1 ve 5

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

E) 4 ve 5

 

13. Türkiye'de etkili olan rüzgarlardan sıcaklık üzerindeki etkisi aynı olanlar, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Kıble - Karayel - Keşişleme

B) Samyeli - Keşişleme - Poyraz

C) Poyraz - Karayel - Etezyen

D) Lodos - Samyeli - Yıldız

E) imbat - Lodos – Karayel

 

14.

Yukarıdaki şekillerde verilen rüzgarlar için, aşağıdakilerden hangisi ortak bir özelliktir?

A) Her ikisinin de deniz meltemi olması

B) Eksen eğikliği sonucu oluşmaları

C) Esme süreleri

D) Etki alanlarının genişliği

E) Oluşum şekilleri

 

15. Föhn rüzgarı dağın eteğine doğru eserek kurutucu ve sıcaklığı artırıcı etki yapar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde rüzgarın kurutucu etkisinin en fazla olması beklenir?

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. A           3. E            4. C           5. C

 

6. C           7. B           8. B           9. D           10. B           11. D           12. B

 

13. C           14. E           15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR