İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 19

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Oluşumu bakımından diğerlerinden farklılık gösteren rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Poyraz

B) Bora

C) Sirokko

D) Lodos

E) Föhn

 

2. Herhangi bir yerdeki iklim özellikleri o bölgenin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi üzerinde etkili değildir?

A) Doğal bitki örtüsü

B) Kaya türü

C) Akarsu rejimi

D) Bitkilerin olgunlaşma süreci

E) Konut tipi

 

3. Yeryüzünde dinamik basınç kuşaklarının oluşmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın ekseni etrafındaki hareketi

B) Isınma ve soğuma

C) Alçalıcı hava hareketi

D) Yükselici hava hareketi

E) Nem azlığı

 

4. Güney yarımkürede izoterm eğrileri 60° enlemleri civarında düz bir çizgi halinde uzanırken Kuzey yarımkürede aynı enlemlerde fazla girintili ve çıkıntılı uzanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısının farklı oluşu

B) Atmosfer kalınlığının farklılığı

C) Kara ve deniz dağılışının farklılığı

D) Farklı basınç kuşaklarına sahip oluşları

E) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik oluşu

 

5. Kara ve denizin farklı ısınıp soğuması sonucu oluşan iki rüzgar hangi seçenekte doğru belirtilmiştir?

A) Alize - Muson

B) Meltem - Alize

C) Föhn - Meltem

D) Meltem - Muson

E) Föhn – Muson

 

6. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin yağış oluşumu üzerindeki etkisi olumsuzdur?

A) Yaz musonu

B) Alize

C) Batı rüzgarları

D) Föhn

E)Lodos

 

7. Herhangi bir yerde doğal bitki örtüsünün şekillenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) Yağış

B) Sıcaklık

C) Rüzgar

D) Nemlilik

E) Yükselti

 

8. Türkiye'nin iklimi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki kentlerden hangisinde donma olayının daha az olması beklenir?

A) Samsun

B) Konya

C) Erzurum

D) Ankara

E) Kayseri

 

9. Basınçla ilgili aşağıda belirtilen yargılardan hangisi doğru değildir?

A) 30° enlemlerinde yüksek basınç kuşağı görülür.

B) Yazın Sibirya’da alçak basınç alanı oluşur.

C) Kutuplar yıl boyu yüksek basınç alanıdır.

D) Muson bölgelerinde yazın rüzgarın denizden karaya doğru esmesinin nedeni denizlerde basıncın düşmesidir.

E) Ekvatoral bölge yıl boyu alçak basınç kuşağı durumundadır.

 

10. Genelde havanın sıcak olduğu yerlerde basınç düşük, soğuk olduğu yerlerde ise yüksektir.

Bununla birlikte 30° enlemleri civarındaki çöllerde havanın sıcak olmasına rağmen basıncın yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Nem oranının azlığı ile

B) Alçalıcı hava hareketleriyle

C) Denize uzak olmalarıyla

D) Güneş ışınlarının dike yakın açılar altında gelmesiyle

E) Bitki örtüsünün fakir olmasıyla

 

11. Yükseldikçe havanın soğumasına rağmen basıncın azalmasını sağlayan temel etken nedir?

A) Havanın yoğunluğunun azalması

B) Bitki örtüsünün gürleşmesi

C) Alçalıcı hava hareketlerinin artması

D) Havanın soğuması

E) Mutlak nemin artması

 

12. Yeryüzünde dört büyük basınç alanı bulunmaktadır.

Bunlar Ekvatordan kutuplara doğru, oluşum nedenleriyle birlikte aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Termik A.B.A. - Dinamik Y.B.A. - Termik A.B.A.-Dinamik Y.B.A.

B) Termik A.B.A. - Dinamik Y.B.A. - Dinamik Y.B.A.-Termik A.B.A.

C) Dinamik A.B.A. - Termik Y.B.A. - Dinamik A.B.A.-Termik Y.B.A.

D) Termik A.B.A. - Dinamik Y.B.A. - Dinamik A.B.A.-Termik Y.B.A.

E) Dinamik A.B.A. - Termik Y.B.A. - Dinamik Y.B.A.-Termik A.B.A.

 

13. Aşağıdaki şekil üzerinde belirtilen iki basınç kuşağı aşağıdakilerden hangisinde oluşum nedeni ile birlikte doğru olarak verilmiştir?

.                 I                                                      II

A) Termik Yüksek basınç             Dinamik Alçak basınç

B) Dinamik Yüksek basınç          Termik Yüksek basınç

C) Dinamik Yüksek basınç          Termik Alçak basınç

D) Termik Alçak basınç               Termik Yüksek basınç

E) Dinamik Alçak basınç             Termik Yüksek basınç

 

14. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın esiş yönü üzerinde etkili değildir?

A) Basınç merkezlerinin yeri

B) Yer şekillerinin uzanış doğrultusu

C) Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü

D) Mevsimlerin değişmesi

E) Basınç farkının yüksek oluşu

 

15. Okyanuslarda izotermlerin paralel daireleriyle olan uygunluklarının bozulması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Deniz derinliklerinin farklı olmasıyla

B) Denizler üzerindeki nem miktarlarıyla

C) Sıcak ve soğuk su akıntılarıyla

D) Denizlerin geç ısınıp soğumasıyla

E) Enlemin etkisiyle

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. B           3. A           4. C            5. D

 

6. D           7. C           8. A            9. D            10. B           11. A           12. D

 

13. B           14. E           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR