İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 2

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıda aylık sıcaklık ve yağış ortalamalarının gösterildiği iklim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yıllık sıcaklık farkı azdır.

B) Yağış rejimi düzenlidir.

C) En yüksek sıcaklıklar Temmuz ve Ağustos aylarındadır.

D) Yıllık yağış miktarı 800 mm civarındadır.

E) Yazlar kurak ve sıcaktır.

 

2. Aşağıda verilen iklim-doğal bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ekvatoral-Geniş yapraklı orman

B) Muson-Karışık gür orman

C) Akdeniz-Maki

D) Tundra-İğne yapraklı orman

E) Ilıman okyanusal-Çayır ve orman

 

3.

Yukarıdaki haritada belirtilen X ve Y taralı alanlarında etkili olan iklim tiplerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin benzer olduğu söylenebilir?

A) Yağış rejimleri

B) Doğal bitki örtüsü

C) Kış yağışları oranı

D) Kış sıcaklık ortalamasının 0°C nin üstünde olması

E) Yaz sıcaklığı ortalamaları

 

4. Soğuk iklim tiplerinin görüldüğü yüksek enlemlerde, özellikle yaz mevsiminde gündüz ve güneşlenme süresinin çok uzun olmasına karşın, hava sıcaklıklarının pek yükselmediği gözlenmektedir.

Soğuk kuşak iklimlerinde gözlenen bu durumun oluşmasında etkili olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meridyen aralıklarının kutuplara gidildikçe daralması

B) Güneş ışınlarının aydınlattığı alanın dar olması

C) Dünya'nın şekli nedeniyle ışınların düşme açısının küçülmesi

D) Dünya'nın kutuplardan basık olması

E) Kutuplarda soğuk rüzgarların etkili olması

 

5.

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen bir bölgede doğal bitki örtüsü bozkırlardan (step) oluşmaktadır.

Bu bölgede orman yerine bozkır bitkilerine rastlanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Sıcaklığın 0° nin altına düşmesiyle

B) Yağış yetersizliğiyle

C) İnsanların ormanları tahrip etmesiyle

D) Toprağın yağmuru zemine sızdırmasıyla

E) Kireçli toprakların yaygın olmasıyla

 

6.

Yukarıdaki haritada numaralandırılan noktaların hangisinde etkili olan iklim özellikleri birbirine en yakındır?

A) I ve II

B) II ve V

C) I ve IV

D) III ve IV

E) II ve III

 

7. Yaz mevsiminde kurak, kış mevsiminde yağışlı olan ve don olayının görülmediği Akdeniz iklimi, Dünya'da birçok ülkede etkili olmaktadır.

Buna göre aşağıda aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerlerinin yıl içindeki dağılımı verilen iklimlerden hangisinin Güney Yarımküre'de Akdeniz iklimine ait olduğu söylenebilir?

 

8.

-Yıllık sıcaklık ortalaması 0°C nin altındadır.

- Doğal bitki örtüsü tundralardır.

- Yıllık yağış toplamı 250 mm den azdır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi haritadaki taralı yerlerin hangisinde etkili olmaktadır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

9. Akdeniz iklim tipi aşağıdaki yerlerin hangisinde görülmez?

A) İtalya-İspanya kıyıları

B) Hollanda-İngiltere kıyıları

C) Cezayir-Tunus kıyıları

D) Suriye-Lübnan kıyıları

E) Türkiye-Yunanistan kıyıları

 

10.

-Sıcaklık yıl boyunca 0°C nin altındadır.

- Havanın mutlak nemi az olduğu için yağış miktarı düşüktür.

- Doğal bitki örtüsünden yoksundur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tundra iklimi

B) Sert Karasal İklim

C) Orta kuşağın kara iklimi

D) Çöl iklimi

E) Kutup iklimi

 

11. Aşağıdaki yerlerin hangisinde sert karasal iklim görülmez?

A) Mısır

B) Norveç

C) Kanada

D) Alaska

E) Finlandiya

 

12. Bir gözlemci gittiği yerde kışların soğuk, kar yağışlı, karın yerde kalma süresinin 80-90 gün olduğunu, yazların sıcak ve kısa sürdüğünü görmüştür.

Buna göre, gözlemcinin gittiği yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Doğal bitki örtüsünün geniş yapraklı orman olduğuna

B) Mevsimlik basınç değişiminin fazla olduğuna

C) Tarım için elverişli olmadığına

D) Nemliliğin az olduğuna

E) Gezici cephelerin etkisinde kaldığına

 

13.

Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi ile Marmara Bölgesi'nin kuzey kıyılarında görülen iklim özellikleri yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenmiş olan yerlerden hangilerinde görülür?

A) 3 ve 4

B) 2 ve 3

C) 1 ve 2

D) 4 ve 5

E) 1 ve 3

 

14. Alaska, İskandinavya yarımadaları ve Sibirya'da aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi etkili olur?

A) Tundra

B) Savan

C) Muson

D) Karasal

E) Akdeniz

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C        2. D       3. D       4. C       5. B       6. C

 

7. C       8. A       9. B       10. E       11. A       12. A       13. C       14. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR