İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 20

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Mutlak nem

II. Sıcaklık

III. Basınç

IV. Maksimum nem

V. Bağıl nem

Deniz seviyesinden yükseldikçe yukarıda verilenlerden hangisi azalma göstermez?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

2. Yağış meydana getirmiş bir hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bağıl nemi %100'ün üzerine çıkmıştır.

B) Yağış oluşan bölgede alçak basınç etkilidir.

C) Hava kütlesi doyma noktasına ulaşmıştır.

D) Hava kütlesinin maksimum nem miktarı mutlak nem miktarından fazladır.

E) Bölgede yükselici hava hareketleri etkili olmuştur.

 

3. Hava durumunda bir bölgede basıncın düşeceğini söyleyen bir gözlemci aşağıdakilerden hangisinin olacağına işaret etmektedir?

A) Bölgede alçalıcı hava hareketinin etkili olacağına

B) Hava yoğunluğunun artacağına

C) Soğuk havanın bölgeyi etkisi altına alacağına

D) Hava kütlelerinin yükseleceğine

E) Bölgede kuraklığın hakim olacağına

 

4.

I. Mersin

II. Çanakkale

III. Kastamonu

IV. Nevşehir

V. Kars

Yukarıdaki kentlerimizin mutlak nem miktarlarının eşit olduğu varsayıldığında hangisinin kışın bağıl nem oranı en yüksektir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

5. Aşağıdaki yağış diyagramlarından hangisinin Kars'a ait olduğu söylenebilir?

 

6.

I. Sinop

II. Aydın

III. Burdur

IV. Hakkari

V. Konya

Yukarıda verilen kentlerimizden hangilerinin yazın mutlak nem miktarları diğerlerine göre daha azdır?

A) I ve III

B) I ve V

C) II ve IV

D) III ve IV

E) IV ve V

 

7. Konveksiyonel yağışların Ekvatoral Bölge' de çok fazla görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklı hava kütlelerinin Ekvatoral Bölge'de karşılaşması

B) Batı rüzgârlarının etki sahası olması

C) Sürekli ısınma sonucu havanın yükselmesi

D) Dünya’nın eksen hareket hızının Ekvator da fazla olması

E) Ekvatoral Bölge'de doyma noktasının düşük olması

 

8. Bir hava kütlesinin nen taşıyabilme kapasitesinin artması veya azalması aşağıdakilerden en fazla hangisine bağlı olarak değişir?

A) Basınca

B) Mutlak nem miktarına

C) Sıcaklığa

D) Yer şekilleri yönüne

E) Denizin derinliğine

 

9. 20°C sıcaklıkta 20 gram nem taşıyan bir hava kütlesinin taşıyabileceği en fazla nem miktarı 50 gram ise bu hava kütlesinin nem açığı % kaçtır?

A) 40

B)50

C)60

D) 75

E) 80

 

10. Bir hava kütlesinin ulaştığı bölgede mutlak neminin azaldığı saptanmıştır.

Buna göre, bu hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dağdan aşağıya doğru inmiştir.

B) Maksimum nemi artış göstermiştir.

C) Deniz kıyısına yaklaşmıştır.

D) Yağış bırakmıştır.

E) Kutuplardan Ekvator'a gelmiştir.

 

11. Nem açığı %60 olan bir hava kütlesi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bu hava kütlesinin nem taşıyabilme kapasitesi 60 gramdır.

B) Mutlak nem miktarı 30 gramdır.

C) Bu hava kütlesinin yağış oluşturabilmesi için en az % 61'neme ihtiyacı vardır.

D) Hava kütlesinin bağıl nemi %30'dur.

E) Doyma noktasına ulaşması için % 40 neme ihtiyacı vardır.

 

12.

Yukarıdaki şekilde gösterilen hava kütlesinin B ile C noktaları arasındaki hareketi sırasında aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Sıcaklık artar.

B) Mutlak nemi azalır.

C) Doyma noktasından uzaklaşır.

D) Bağıl nemi artar.

E) Nem taşıyabilme kapasitesi artar.

 

13.

Yukarıda üç kentimize ait yağış diyagramları verilmiştir.

Buna göre, bu üç kentimiz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

.    I. Kent                         II. Kent                                  III. Kent

A) Antalya                       Erzurum                               Trabzon

B) Sivas                           Kars                                       Rize

C) İstanbul                      Erzincan                               Antalya

D) Tekirdağ                    Kars                                       Samsun

E) Mersin                        Sivas                                     Artvin

 

14.

.  I                      II                             III

%70                  % 90                      % 40

Belirli bir sıcaklıkta bağıl nemi % 80 olan bir hava kütlesinin üç ayrı zamanda ölçülen bağıl nem miktarları yukarıdaki gibi değişiklikler göstermiştir.

Sadece bağıl nem oranları dikkate alındığında bu hava kütlesinin sıcaklığında meydana gelen değişiklikler aşağıdakilerden hangisi gibidir?

.      I                                  II                             III

A) Artmış                         Artmış                    Azalmış

B) Artmış                         Azalmış                                Artmış

C) Azalmış                      Azalmış                                Artmış

D) Artmış                         Azalmış                                Azalmış

E) Azalmış                      Artmış                    Azalmış

 

15. Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan bölümün Doğu Karadeniz, en az yağış alan bölümünse Orta Karadeniz Bölümleri olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem

B) Nemlilik

C) Yer şekilleri

D) Bitki Örtüsü

E) Denizellik

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. D            3. D           4. A           5. A

 

6. E           7. C           8. C           9. C           10. D           11. C           12. D

 

13. B           14. B           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR