İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 21

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çöllerde yağışın az olmasının nedenlerinden değildir?

A) Alçalıcı hava hareketi

B) Nem açığının artması

C) Yüksek basıncın etkisi

D) Soğumanın yeterince olmaması

E) Mekanik çözülmenin fazla olması

 

2.

Deniz ve göl kıyıları yeryüzünde nem miktarının fazla olması nedeniyle bol yağış alan yerlerdir.

Yukarıdaki harita üzerinde gösterilen noktalardan hangisi, deniz kenarında olmasına rağmen çok az yağış alır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3. Nem miktarının fazla olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Günlük sıcaklık farkı azdır.

B) Deniz kıyısındadır.

C) Kimyasal ufalanma çoktur.

D) Bir dağ başıdır.

E) Bitki örtüsü gürdür.

 

5.

Yukarıdaki haritada belirtilen yerlerden hangisinde yağış miktarının fazlalığı yerşekille-rinin uzanış doğrultusuyla doğrudan ilgilidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

6.

Yukarıdaki yıllık sıcaklık ve yağış grafiği Türkiye haritasında gösterilen kaç numaralı yere aittir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

7.

I. Sıcaklığın azalması

II. Havanın alçalması

III. Sıcaklığın artması

IV. Havanın yükselmesi

V. Basınç farkının artması

Yukarıdaki etmenlerden hangileri havanın doyma noktasına ulaşmasına neden olur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

 

8. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketi görülür. Yükselici hava hareketinin görüldüğü alanlar bol yağış alan yerlerdir.

Yükselen havanın yağış bırakması aşağıdakilerden hanginin artmasından kaynaklanır?

A) Nem açığının

B) Buharlaşmanın

C) Bağıl nemin

D) Rüzgar şiddetinin

E) Basınç farkının

 

9. Sıcak ve soğuk çöllerdeki yağış miktarının az olmasında;

I. Mutlak nemin azlığı

II. Yer şekilleri

III. Alçalıcı hava hareketleri

IV. Denizden uzaklık

gibi faktörlerden hangileri daha çok etkilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

10.

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenmiş merkezlerden hangi ikisi arasında yaz aylarında buharlaşma miktarları arasındaki fark en çoktur?

A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve V

E) IV ve V

 

11. Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinden başlayan ormanlar, İç Anadolu’da 1900 - 2000 m' den sonra başlar.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak yapısı

B) Yağış miktarı

C) Dağların uzanış yönü

D) Rüzgar etkisi

E) Bakı durumu

 

12. İki bölgenin yağış türlerindeki farklılık aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Bitki örtüsüyle

B) Bağıl nem oranıyla

C) Denize yakınlıkla

D) Sıcaklıkla

E) Boylamla

 

13. Aşağıda dört merkezin bağıl nem oranlarını gösteren grafik verilmiştir.

Bağıl nem ile sıcaklık arasındaki ilişki düşünüldüğünde, bu merkezlerin sıcaklık değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

14.

Kentler            Bağıl nem %

I                         32

II                        48

III                       64

IV                      57

V                       73

Yukarıda beş kentte mutlak nem miktarları aynı olan hava kütlelerinin bağıl nem oranlan verilmiştir.

Buna göre bu beş kentin sıcaklık bakımından azdan çoğa sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) V-III-IV-II-I

B) IV-III-V-II-I

C) I-II-IV-III-V

D) II-III-IV-V-I

E) III-V-IV-I-II

 

15. Denizden gelen hava kütleleri, dağ yamaçlarında yükselerek "orografik yağış" oluşmasına neden olur.

Bu hava kütlesinin yağış bırakması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Havanın mutlak neminin artması

B) Havanın yükseldikçe soğuması

C) Bağıl nem oranının düşmesi

D) Havanın taşıyabileceği nem miktarının artması

E) Yükseldikçe basıncın düşmesi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. A           3. D           5. D

 

6. D           7. B            8. C            9. B           10. E           11. B           12. D

 

13. A           14. A           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR