İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 22

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Marmara Bölgesinin diğer kıyılardan daha az yağış alması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Boğazların bulunmasına

B) Yükseltisinin azlığına

C) Bitki örtüsüne

D) Toprak yapısına

E) Enlemine

 

2. Türkiye'de yağışların dağılışı ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyılarla, iç kesimlerdeki dağlık alanlar bol yağışlıdır

B) İlkbahar, tüm yurtta yağışlı geçer

C) Yaz ortalama yağışları, Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu hariç tüm yurtta 100 mm' nin altındadır

D) En az yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu' dur

E) Kışın en yağışlı bölgeler Akdeniz ve Ege'dir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yağış dağılışını etkileyen faktörlerden değildir?

A) Dağların doğrultusu

B) Denize göre konum

C) Yükselti

D) Çevredeki basınç merkezleri

E) Deniz akıntıları

 

4. Bağıl nem, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) 1 m3 havadaki nemin gram cinsinden değeri

B) Belli sıcaklıktaki havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarı

C) Mutlak nemin, nem taşıma kapasitesine oranı

D) Havanın nemli sayılması için gerekli nem miktarı

E) Mutlak nemin doyuran neme eşit olması

 

5. Aşağıdaki coğrafi alanların hangisinde atmosferin nem taşıma kapasitesi daha fazladır?

A) Kıyılarda

B) Dağlarda

C) Kutuplarda

D) Ekvatoral bölgelerde

E) Subtropikal çöllerde

 

6.

Yukarıdaki eşit hacimde üç atmosfer örneğinin mutlak nemlerinin eşit olduğu düşünülürse, bağıl nemleri için ne söylenebilir?

A) I>II>III

B) I<II<III

C) I=II=III

D) II>I>III

E) I<II>III

 

7. Mutlak nemi değişmediği halde hızla doyma noktasına yaklaşan bir hava için ne söylenebilir?

A) Sıcaklığı artmıştır

B) Mutlak nemi azalmıştır

C) Yerden yükselmiştir

D) Yağış bırakmıştır

E) Alçalmıştır

 

8.

Şekildeki havanın hareketi sırasında, aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Sıcaklığı azalır

B) Bağıl nemi artar

C) Doyma noktasına yaklaşır

D) Yağış bırakır

E) Mutlak nemi artar

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde yağış rejimi düzenli iki bölge doğru olarak belirtilmiştir?

A) Güney Asya - Batı Avrupa

B) Ekvatoral Bölge - Güney Asya

C) Ekvatoral Bölge - Batı Avrupa

D) Kuzey Afrika - Güney Asya

E) Kuzey Afrika - Batı Avrupa

 

10. Türkiye'de yıl içinde, aşağıdaki alanlardan hangisinin nem taşıma kapasitesi en azdır?

A) Kıyı Karadeniz

B) Kıyı Ege

C) Marmara

D) Erzurum - Kars

E) Güneydoğu Anadolu

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, yağış oluşumunu engeller?

A) Nemli havanın yükselmesi

B) Bağıl nemin artması

C) Hava sıcaklığının düşmesi

D) Havanın alçalarak ısınması

E) Sıcak havanın soğuk havayla karşılaşması

 

12.

I. Batı Avrupa

II. Musonlar Asya’sı

III. Amazon ve Kongo Havzası

IV. Batı Avustralya

V. Akdeniz Havzası

Yukarıdaki coğrafi alanların hangileri yıl boyu yağışlıdır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

 

13.

Yukarıda iki bölgeye ait yağış grafiği gösterilmiştir.

Bu bölgelerin etkisi altında bulunduğu iklimler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşlenin iştir?

.         I                               II

A) Akdeniz                      Çöl

B) Muson                        Savan

C) Muson                        Akdeniz

D) Okyanus                    Akdeniz

E) Ekvatoral                    Savan

 

14. Aşağıdaki alanlardan hangisi kurak bölgelerden biri değildir?

A) Kutuplar

B) Karaların iç kesimleri

C) Dönenceler çevresi

D) Dağlık alanlar

E) Etrafı dağlarla çevrili çukur alanlar

 

15. Aşağıdaki yağış diyagramlarından hangisi Kuzeydoğu Anadolu'ya ait olabilir?

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B            2. D           3. E           4. C           5. E

 

6. A            7. C           8. E            9. C           10. D           11. D            12. B

 

13. C           14. D           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR