İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 23

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki haritada işaretli alanlarda görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz

B) Step

C) Muson

D) Savan

E) Çöl

 

2. Sebzelerin İç Anadolu Bölgesi'nde, Doğu Anadolu Bölgesi'ne göre daha erken olgunlaşması aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklık arasındaki ilişkiye kanıt olarak gösterilebilir?

A) Enlem

B) Yükselti

C) Basınç

D) Rüzgâr yönü

E) Bitki örtüsü

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde mevsimlik rüzgârların etkisiyle oluşmuş iklim ile doğal bitki örtüsü tayga olan ikinci iklim sırasıyla birlikte verilmiştir?

A) Alize - Tundra

B) Batı - Step

C) Muson - Ilıman okyanusal

D) Savan - Muson

E) Muson - Orta kuşak karasal

 

4. Aşağıdakilerden hangisi savan ve muson ikliminin ortak özelliğidir?

A) Muson rüzgârlarının etkisiyle oluşmuş olmaları

B) Doğal bitki örtülerinin çayırlar olması

C) Kışların kurak geçmesi

D) En yüksek sıcaklıkların ilkbaharda yaşanması

E) Yıllık sıcaklık farklarının yüksek olması

 

5.

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği belirtilen iklimin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Step

B) Maki

C) Tundra

D) Tayga

E) Savan

 

6.

I. Muson iklimi

II. Akdeniz iklimi

III. Tundra iklimi

IV. Ilıman okyanus iklimi

V. Savan iklimi

Yukarıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye'de daha yaygın olarak görülen iklim tipidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7.

Yukarıda Türkiye'deki bir kentin yıllık yağış tutarının mevsimlere göre yüzde olarak dağılışı belirtilmiştir.

Bu kent aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kars

B) Antalya

C) Konya

D) Rize

E) İzmir

 

8. Günlük sıcaklık farkının en az olduğu iklim tipleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ekvatoral iklim - Çöl iklimi

B) Orta kuşak karasal - Muson iklimi

C) Tundra iklimi - Çöl iklimi

D) Ilıman okyanus - Step iklimi

E) Ekvatoral- Ilıman Okyanus iklimi

 

9.

I. Ilıman okyanus iklimi

II. Savan iklimi

III. Ekvatoral iklim

IV. Muson iklimi

V. Karadeniz iklimi

Yukarıda verilen iklimlerden hangileri yarı kurak iklim özelliği göstermez?

A) I-II-III

B) I-III-V

C) II-III-IV

D) II-IV-V

E) III-IV-V

 

10. Ülkemizin Karadeniz kıyısına benzer iklim özelliklerinin görüldüğü iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatoral iklim

B) Muson iklimi

C) Ilıman okyanus iklimi

D) Savan iklimi

E) Orta kuşak karasal iklim

 

11. Yıldız dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında orman örtüsü, güneye bakan yamaçlarından daha fazladır.

Bu durumun nedeni kuzeye bakan yamaçların hangi özelliği ile ilgili olabilir?

A) Bakı durumunda olması

B) Daha yüksek enlemlerde olması

C) Sıcaklığın daha yüksek olması

D) Daha fazla yağış alması

E) Toprakların ormana elverişli olması

 

12. Türkiye'de aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin yaygın olarak görülmesi, kuraklığın bazı bölgelerde belirgin olduğunun bir

göstergesidir?

A) Karadeniz iklimi

B) Muson iklimi

C) Akdeniz iklimi

D) Çöl iklimi

E) Step iklimi

 

13. Ülkemizde yıllık yağış miktarının en az ve yazın buharlaşmanın en fazla olduğu bölgelerimiz aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Güneydoğu Anadolu - iç Anadolu

B) İç Anadolu - Doğu Anadolu

C) Güneydoğu Anadolu - Akdeniz

D) Doğu Anadolu - iç Anadolu

E) İç Anadolu - Güneydoğu Anadolu

 

14.

- Her mevsim sıcak ve yağışlıdır.

- Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C nin üzerindedir.

- Konveksiyonel yağışlar çok fazla görülür.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Subtropikal iklim

B) Akdeniz iklimi

C) Tundra

D) Çöl

E) Ekvatoral iklim

 

15.

Yukarıdaki haritada işaretli iklim tipinin görüldüğü yerlerde yaygın olan doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maki

B) Tayga

C) Step

D) Geniş yapraklı orman

E) Savan

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. B            3. E            4. C           5. E

 

6. B           7. A            8. E            9. B            10. C           11. D           12. E

 

13. E           14. E           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR