İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 24

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Hava kütlesinin sıcaklığı arttıkça,nem taşıma kapasitesi de artar.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

A) Bir yamaç boyunca yükselen havanın yağış bırakması

B) Gündüz sis yoğunluğunun geceden az olması

C) Bitki örtüsünün geniş, karışık, iğne yapraklılar olmak üzere kuşaklara ayrılması

D) Alçalan hava kütlesinin yağış bırakmaması

E) Sıcak çöllerde bağıl nemin az olması

 

2. 0°C'deki bir hava kütlesinde 1,2 gr/m3 nem bulunmaktadır.

Bu hava kütlesinin bağıl nemi yüzde kaçtır?

(Not: 0°C deki havanın maksimum nemi 4,8gr/m3 tür.)

A) 25

B)50

C)75

D) 90

E) 100

 

3. Karadeniz kıyılarındaki orman örtüsü, Ege kıyılarındaki orman örtüsünden daha gürdür.

Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış fazlalığı

B) Kayaçlarm türü

C) Güneş ışınlarının geliş açısı

D) Toprak çeşidi

E) Bakı etkisi

 

4.

.                         Mutlak nem (gr/m3 )

I.                                        12

II.                                       7

III.                                      2

IV.                                     13

V.                                      19

Yukarıda beş farklı yerin aynı gün içindeki mutlak nem değerleri verilmiştir.

Bu yerlerin sıcaklıkları aynı olduğuna göre hangisindeki bağıl nem miktarı diğerlerinden daha yüksektir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5. Denizden esen rüzgarlar, kıyı kesimlere bol yağış bırakırlar.

Yukarıdaki dünya haritasında belirtilen noktalardan hangisinde, yağışın oluşumunda rüzgarların etkisi en çoktur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

I. Havanın soğuması

II. Havanın alçalması

III. Havanın ısınması

IV. Havanın yükselmesi

V. Maksimun nemin artması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi yağışın oluşmasına olumlu etki eder?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

 

7. Dönenceler çevresinde yağış oluşumunu engelleyen temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Işınların daha dik gelmesi

B) Mutlak nemin azlığı

C) Alçalıcı hava hareketi

D) Bitki örtüsünün azlığı

E) Yüzeyin yapısal özellikleri

 

8. Deniz kenarında yer alan aşağıdaki beş farklı yerde mutlak nem miktarları eşit olsaydı hangisindeki bağıl nem oranı diğerlerine oranla daha yüksek olurdu?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9.

Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılan yerlerden hangisinde bağıl nem oranı en yüksektir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10. Aşağıdakilerden hangisi nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

A) Kışın Ankara'nın Mersin'den daha soğuk olması

B) Çanakkale'nin İstanbul'dan daha sıcak olması

C) Samsun'un Antalya'dan daha soğuk olması

D) İstanbul’un Antalya'dan daha soğuk olması

E) Zonguldak'ın İzmir'den daha soğuk olması

 

11.

I. Mistral

II. Samyeli

III. Föhn

IV. Poyraz

V. Hamsin

Yukarıdaki rüzgarlardan hangileri sıcaklığı artırmak suretiyle yağış oluşumuna olumsuz etki yapar?

A) I ve III

B) I ve IV

C) III ve IV

D) IV ve V

E) II, III ve V

 

12.

Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı alanlardan hangisinde yağışlar daha çok konveksiyonel kökenlidir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

13.

Yukarıda yağış rejim grafiği verilen bölge, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Marmara

B) Akdeniz

C) Ege

D) iç Anadolu

E) Güney Doğu Anadolu

 

14. Aşağıda teorik olarak iki bölgemize ait bir dağ kütlesi boyunca bitki örtüsünün değişimi gösterilmiştir.

Buna göre, iki bölgede bitki örtülerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yer şekilleri

B) Yağış miktarları

C) Yağış rejimi

D) Bakıları

E) Sıcaklık değerleri

 

15.

Yukarıdaki yağış çeşitlerinin en fazla görüldüğü bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

.        I                                II                                             III

A) Ege                             Karadeniz                            Marmara

B) Marmara                    İç Anadolu                            Karadeniz

C) Akdeniz                      Doğu Anadolu                     Ege

D) Güneydoğu               Akdeniz                                                iç Anadolu

E) Karadeniz                  Güneydoğu                          İç Anadolu

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C            2. A           3. A           4. E           5. A

 

6. B           7. C           8. A           9. E            10. A           11. E           12. D

 

13. D           14. C           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR