İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 25

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.

- Isınan hava genleşir.

- Genleşen hava hafifleyip yükselir.

- Yükselen hava soğur.

Yukarıdaki hava hareketi sonucu meydana gelen yağış çeşidi aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde daha fazla görülür?

A) Akdeniz

B) Muson

C) Ekvatoral

D) Ilıman Okyanus

E) Kutup

 

2.

Yukarıdaki Dünya haritasında gösterilen beş ayrı yerin iklim çeşidi aşağıda verilmiştir.

Bunlardan hangisinin iklimi doğru olarak belirtilmemiştir?

.   Yerler          iklimler

A) I                    Ilıman Okyanus

B) II                   Akdeniz

C) III                  Muson

D) IV                                 Çöl

E) V                  Savan

 

3. Step ikliminin görüldüğü bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nem oranı düşüktür.

B) En çok yağış ilkbaharda görülür.

C) Kimyasal çözülme fazladır.

D) Doğal bitki örtüsü bozkırdır.

E) Kışın kar yağışı etkilidir.

 

4. Yer şekilleri, bir bölgede esen rüzgarlara yön Veren faktörlerden biridir.

Buna göre, Ege Bölgesi'nde rüzgarın daha çok. hangi yönden esmesi beklenir?

A) Güneybatıdan

B) Batıdan

C) Güneydoğudan

D) Kuzeybatıdan

E) Kuzeyden

 

5. Aşağıdaki grafik, bir yörenin yıllık sıcaklık ve yağış değişimini göstermektedir.

Grafiğe göre, bu yörenin bulunduğu yer hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Savan ikliminin yaşandığı

B) Akdeniz ikliminin yaşandığı

C) Orta kuşağın denizden uzak yüksek kesimlerinde bulunduğu

D) Tundra ikliminde bulunduğu

E) Ilıman okyanus ikliminin yaşandığı

 

6. Aşağıdaki iklimlerden hangisinin görüldüğü yerlerde yıllık sıcaklık farkı diğerlerinden daha fazladır?

A) Orta kuşak karasal

B) Ekvatoral

C) Muson

D) Ilıman Okyanus

E) Savan

 

7. Güneydoğu Asya ülkelerindeki akarsuların en az suyu kışın taşımalarının nedeni aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Kar yağışları

B) Yağışın yıl içindeki dağılışı

C) Toprağın geçirgenlik özelliği

D) Alize rüzgarlarının etkisi

E) Güneş ışınlarının geliş açısı

 

8.

Yukarıda yıllık sıcaklık değişim grafikleri verilen iklim tipleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

.        I                                II                             III

A) Karasal                       Ekvatoral              Akdeniz

B) Ekvatoral                    Karasal                 Akdeniz

C) Akdeniz                      Karasal                 Ekvatoral

D) Karasal                      Akdeniz                                Ekvatoral

E) Akdeniz                      Ekvatoral              Karasal

 

9.

I. Okyanus

II. Step

III. Akdeniz

IV. Savan

V. Muson

Yukarıdaki iklim tiplerinden hangilerinde yağışlar en çok yaz mevsiminde görülür?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

 

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Muson iklimi görülür?

A) Almanya

B) İngiltere

C) Fas

D) isviçre

E) Çin

 

11. Aşağıda sıcaklık grafikleri verilen iklimlerden hangisinde karasallık en azdır?

 

12. Türkiye'de değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Enlem

B) Yükselti

C) Nemlilik

D) Deniz akıntıları

E) Kıyıdaki dağların uzanış yönü

 

13. iklim şartları ile bitki örtüsü arasında sıkı bir ilişki vardır, iklim şartlarına göre ormanlar geniş, karışık, iğne yapraklılar olmak üzere çeşitlenmiştir.

Buna göre, haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde iğne yapraklı ağaçlar daha yaygındır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Yazların serin, kışların ılık geçtiği; yıllık sıcaklık farkının az ve yılın büyük bölümünde havanın bulutlu olduğu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ilıman Okyanus

B) Step

C) Akdeniz

D) Tundra

E) Kutup

 

15.

I. Savan iklimi

II. Muson iklimi

Yukarıda verilen iklim tiplerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık ortalamaları

B) Bitki örtüleri

C) Yağış rejimleri

D) Toprak tipleri

E) Yağışı oluşturan etkenler

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C           2. E           3. C           4. B           5. C

 

6. A            7. B            8. A            9. E            10. E           11. C           12. D

 

13. C           14. A           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız





Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR