İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 26

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Yağış rejimi düzenli, yıllık yağış miktarı 1500 mm. den fazla olan bir bölgenin iklimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğal bitki örtüsü ot topluluklarından oluşur.

B) Toprakları yıkanmıştır.

C) Neme ihtiyaç duyan tarım ürünleri yetiştirilebilir.

D) Ilıman iklim özelliği gösterir.

E) Bulutlu gün sayısı fazladır.

 

2.

Dünya haritasında işaretlenen bölgelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1-2 ve 3. bölgeler Dinamik Yüksek Basınç'ın etki-sindedir.

B) 4 ve 5. bölgeler denizlerden uzak ve nem azlığı nedeniyle kurak alanlardır.

C) 1-2 ve 3. bölgelerde kimyasal çözünme görülür.

D) Verilen bölgelerde çöl iklimi görülmektedir.

E) 4 ve 5. bölgelerde toprak oluşumunda mekanik çözülme etkindir.

 

3.Yağış oluşum nedenleri ve yağış miktarları farklı olduğu halde yağış rejimi benzerlik gösteren iklim çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatoral-Muson

B) Muson-Savan

C) Çöl-Ilıman Okyanus

D) Akdeniz-Step

E) Kutup-Savan

 

4.

-Karaların iç kesimlerinde görülür.

- Kışlar sert ve uzundur.

- En yağışlı dönem yazdır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maki

B) Savan

C) Tundra

D) Geniş yapraklı ağaç

E) İğne yapraklı ağaç

 

5.

Yıl boyunca yapraklarını dökmeyen, yaz kuraklığına dayanabilen küçük-parlak yapraklı bodur çalılıklar ve ağaççıklardır.

Yukarıda özellikleri verilen bitki türü işaretli bölgelerden hangilerinde görülebilir?

A) Yalnız I

B) I-II

C) II-IV

D) Yalnız V

E) I-V

 

6. Ekvatoral iklim ile Savan iklimi aynı iklim kuşağında fakat farklı enlemlerde etkilidir.

Her iki iklim bölgesi genel olarak birbirleriyle karşılaştırılmak istenirse aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yıllık ve günlük sıcaklık farklılıkları azdır.

B) Güneş ışınlarını büyük açıyla alırlar.

C) Yağış rejimleri düzenlidir.

D) Yıllık sıcaklık ortalamaları 20°C'yi aşar.

E) Kutup bölgesine göre yağış miktarları fazladır.

 

7.

- Alçalıcı hava hareketinin görüldüğü

- Mekanik çözülmenin çok olduğu

- Yağış miktarının az olduğu iklim

Haritada işaretli yerlerin hangisinde gösterilmiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8.Avrupa Kıtası'nda aşağıdaki bitki türlerinden hangisine rastlanmaz?

A) Tundra

B) Savan

C) Maki

D) Akdeniz

E) Karışık yapraklı orman

 

9.Orta kuşak karalarının deniz etkisine uzak iç kesimlerinde görülen yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan karasal iklimde aşağıdaki etkinliklerden hangisi yapılamaz?

A) Buğday tarımı

B) Küçükbaş hayvancılık

C) Arıcılık

D) Zeytin, turunçgil tarımı

E) Ahır hayvancılığı

 

10.

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklimin görüldüğü bir yerdeki tarımsal faaliyetler ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Turunçgil, zeytin ve incir yetiştirilemez.

B) Buğday, arpa, çavdar, mercimek üretimi yapılır.

C) Nadas yöntemi yaygındır.

D) Tarımda sulama sorunu vardır.

E) Seracılık gelişmiştir.

 

11.Aşağıda Kutup ikliminin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

Bu iklimde yağış miktarının az olmasında rol oynayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nem ve buharlaşma azlığı

B) Güneşlenme süresi

C) Bitki örtüsünden yoksunluk

D) Yükselen havanın soğuması

E) Maksimum nemin azlığı

 

12.

Yağış miktarı ve sıcaklık ortalaması şekildeki gibi olan bir merkez için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yağış rejimi düzensizdir.

B) Yazlar kısa ve serindir.

C) Kışın yağışlar kar şeklindedir.

D) Doğal bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır.

E) Yıllık yağış miktarı yaklaşık 550 mm.dir.

 

13.İklim tipleri ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Ekvatoral iklim-Yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim tipidir.

B) Muson iklimi-Güneydoğu Asya kıyılarında etkilidir.

C) Subtropikal çöl iklimi-Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipidir.

D) Okyanusal iklim-Yazlar serin, kışlar ılık geçer.

E) Akdeniz iklimi-Yazların sıcak, kışların ılık geçtiği bir iklimdir.

 

14.

Güney ve Güneydoğu Asya'da görülen muson ikliminin yukarıda verilen sıcaklık ve yağış grafiğine bakarak;

I. Yazlar sıcak ve yağışlıdır

II. Yağış miktarları 2000 mm yi geçer

III. Yağış rejimi düzensizdir

IV. Kışın yağışlar kar şeklindedir

V. Yağışlar genellikle cepheseldir.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) IV ve V

B) II ve IV

C) I ve III

D) I ve V

E) II ve III

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A        2. C       3. B        4. E       5. E       6. C

 

7. D        8. C        9. D        10. E       11. A       12. D       13. C       14. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR