İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 3

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Türkiye'de yazın en yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında değilde, Güneydoğu Anadolu'da ölçülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün seyrek olması

B) Nem miktarının azlığı

C) Yükseltinin daha fazla olması

D) Bakı etkisi

E) Boylam etkisi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin Dünya üzerindeki doğrudan etkisinin sonuçlarından biridir?

A) Gölge yerlerin tam karanlık olmasını engellemesi.

B) Rüzgarların yönünü değiştirmesi

C) Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması

D) Yağışın düzenli dağılımını sağlaması

E) Sürekli basınç alanlarını oluşturması

 

3.

Yukarıda yıllık sıcaklık grafikleri verilen iki kentin hangi bakımdan benzer oldukları söylenebilir?

A) Denize göre konumları

B) Ekvator'a olan uzaklıkları

C) Yükseltileri

D) Sıcaklık kuşakları

E) Bulundukları yarımküre

 

4. Yerküre üzerinde Ocak ayında sıcaklığın dağılışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En yüksek sıcaklıklar Oğlak dönencesi üzerindeki karalarda görülür.

B) Güney yarımkürede izotermlerin uzanışı paralel dairelerine uygundur.

C) Güney Yarımküre, Kuzey Yarımküreden daha sıcaktır.

D) En soğuk yerler Kuzey Kutbuna yakın karalar üzerindedir.

E) Kuzey Yarımküre'de karalar alçak basınç alanı durumundadır.

 

5. Türkiye'de genelde dağların güney yamaçlarında tarım yapılırken, kuzeye bakan yamaçlarda hayvancılık yapılır.

Bu durum sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnektir?

A) Enlem

B) Bakı

C) Yükselti

D) Nem oranı

E) Rüzgar

 

6. Türkiye'deki bazı illerin yaz ve kış sıcaklık ortalamaları şöyledir:

Bu bilgilere dayanarak Türkiye'nin iklim özellikleri ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklık düzenli bir şekilde azalır.

B) İç kesimlere gidildikçe yıllık sıcaklık farkı artar.

C) Deniz etkisindeki alanlarda sıcaklık farkı azalır.

D) İç kesimlerde kış sıcaklık ortalamaları düşüktür.

E) Güney kıyılarda sıcaklık kuzey kıyılardan daha yüksektir.

 

7.

Yukarıdaki haritada belirtilmiş yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kışın K'nın sıcaklık değerleri M'den yüksek tir.

B) M'den N'ye gidildikçe sıcaklık artar.

C) Yıllık sıcaklık ortalaması en yüksek K'dadır

D) L'de sıcaklık farkı M'den fazladır.

E) M'de sıcaklık K'den düşüktür.

 


8.
Aşağıda Türkiye indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.

İzotermlerin bu şekilde uzanışında aşağıdakilerden en çok hangisi etkili olmuştur?

A) Enlem

B) Bitki örtüsü ,

C) Yükselti

D) Karasallık

E) Yer şekilleri

 

9. Gece-gündüz ve yaz-kış sıcaklık farklarının yüksek olduğu iki merkezin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönencelerden uzak olmaları

B) Deniz seviyesinden fazla yüksek olmamaları

C) Aynı yarımkürede yer almaları

D) Yer şekillerinin engebeli olması

E) Karaların iç kesimlerinde yer almaları

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kara ve denizlerin farklı ısınıp soğuduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olması

B) Türkiye'de Batı'dan Doğu'ya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması

C) Yazın denizden esen rüzgarların serinletici etki yapması

D) Toroslar’ın güney yamacının kuzey yamacına göre daha sıcak olması

E) Türkiye'de güneyden esen rüzgarların ısıtıcı etki yapması

 

11.

Kentler            Sıcaklık (°C)

Antalya            10,0

Ankara             -0,1

Samsun           6,9

Bazı kentlerin Ocak ayı sıcaklık ortalamaları yukarıdaki gibidir.

Güneş ışınlarının geliş açısı sıcaklığa etki eden temel faktör iken sıcaklıkların kuzeye doğru gidildikçe düzenli bir şekilde azalmaması sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer?

A) Yükselti

B) Karasallık

C) Nem miktarı

D) Enlem

E) Bakı

 

12. Yaklaşık aynı enlemler üzerindeki İzmir ile Van arasında yıllık sıcaklık ortalamaları bakımından büyük farklılık görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatora uzaklık

B) Bitki örtüsü

C) Boylam

D) Karasallık

E) Güneş ışınlarının geliş açısı

 

13. Aşağıdaki şekilde bir hava kütlesinin sıcaklık değişim grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe ait hava kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

14. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık, enlem ilişkisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Karadeniz kıyılarının Kuzeydoğu Anadolu' dan sıcak olması

B) İngiltere'nin batı kıyılarının Kanada'nın doğu kıyılarından daha sıcak olması

C) Marmara kıyılarının Ege kıyılarından daha soğuk olması

D) Doğu Anadolu'nun İç Anadolu'dan daha soğuk olması

E) Tropikal karaların doğu kıyılarının, batı kıyılarından daha sıcak olması

 

15. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışının farklılıklar göstermesinde, çeşitli etkenler rol oynamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık farklarına yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı

B) Okyanus akıntıları

C) Yükselti

D) Bitki örtüsü

E) Karasallık derecesi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B            2. A           3. E           4. E           5. B

 

6. A            7. B           8. A            9. E           10. C           11. D           12. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR