İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 4

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda iki şekilde bitki örtülerinin kuşaklar halinde uzanışları gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekillere göre bitki örtülerinin kuşaklar oluşturmasının nedenleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

.        I                                II

A) Basınç                        Sıcaklık

B) Yükselti                       Enlem

C) Enlem                        Rüzgarlar

D) Enlem                        Yükselti

E) Yükselti                       Basınç

 

2. Ortalama sıcaklığın 5°C'nin altında olduğu aylar kış ayı kabul edildiğinde aşağıda verilen grafiklerin hangisinde kış mevsimi en kısa sürmektedir?

 

3. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe iklimlerin kuşaklar oluşturmasında aşağıdakilerden hangisi temel etkendir?

A) Boylam

B) Enlem

C) Kara ve deniz dağılımı

D) Bitki örtüsü

E) Dünya'nın günlük hareketi

 

4. Sıcaklık, basınç ve nemlilik özellikleri benzerlik gösteren geniş alanlarda etkili olan büyük iklim tiplerine makro klima denir.

Buna göre büyük iklim tiplerinin özelliklerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

A) Sıcaklık özelliği

B) Yağış özelliği

C) Etki alanları

D) Doğal bitki örtüsü

E) Nüfusun kır ve kente dağılışı

 

5. Kongo havzası, Amazon havzası, Endonezya, Yeni Gine ve Papua Yeni Gine'de etkili olan iklimin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olması

B) Yıllık yağış miktarının az olması

C) Alçalıcı hava hareketinin etkili olması

D) Yıllık yağış miktarı ve sıcaklığının fazla olması

E) Günlük ve yıllık sıcaklık farkının çok olması

 

6.

Yukarıda çeşitli iklimlerde yer alan doğal bitki örtüleri verilmiştir.

Doğal bitki örtü sünün dağılışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Bakı-eğim

B) Boylam-yer yapısı

C) Sıcaklık-yağış

D) Yer şekilleri-yükselti

E) Akarsular-denize göre konum

 

7.

I. 10°-20° enlemleri arasında görülür.

II. Yağışın tamamına yakını yaz mevsiminde düşer.

III. Sıcaklık 20°C nin altına nadiren düşer.

Yukarıda bazı özellikleri verilen iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maki

B) Bozkır

C) Geniş yapraklı orman

D) Savan

E) İğne yapraklı orman

 

8.

-En fazla yağışı yazın alır.

-Sıcaklık farkı 10°-15° dir.

-Doğal bitki örtüsü, ormandır.

- Belirgin olarak Güneydoğu Asya'da görülür.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdaki ülkelerden hangisinde belirgin olarak görülür?

A) Brezilya

B) Türkiye

C) Hindistan

D) Venezuela

E) Norveç

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Okyanus İklimi’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Yıllık sıcaklık farklarının az olması

B) Kışların ılık ve yağışlı geçmesi

C) Yazların serin geçmesi

D) Yağış rejiminin düzensiz olması

E) Batı rüzgarlarının iklim koşullarını belirlemesi

 

10. Dünya üzerindeki çöl alanları dönenceler çevresinde yoğunlaşmıştır. Bunun dışında kara içlerine doğru ilerledikçe karasallık etkisiyle de çöller oluşmuştur.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli çöl alanlarından hangisinin oluşumu diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

11. Karasal iklimlerde yıllık sıcaklık farkı fazladır.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli noktalardan hangisinde yıllık sıcaklık farkı en fazladır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

12. Yazlan sıcak ve kurak, kışlan ılık ve yağışlı geçen bir iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maki

B) Savan

C) Orman

D) Tundra

E) Step

 

13.

Yukarıdaki grafikte gösterilen iklim koşullarının oluştuğu bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yıllık sıcaklık ortalaması 10°C ile 20°C arasındadır.

B) Yaz kuraklığı belirgindir, tarımda sulamaya gereksinim vardır.

C) Yağışların tamamı yağmur şeklinde oluşur.

D) Yaz aylarında akarsu seviyelerinde yükselmeler görülür.

E) Kış ılıklığına gereksinim duyan tarım ürünleri yetiştirilir.

 

14. Kışlar çok soğuk, uzun ve kar yağışlıdır. Yazlar kısa, sıcak ve yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkı fazla, yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipinin aşağıdaki yerlerden hangisinde görülmesi beklenir?

A) Orta Afrika

B) Brezilya

C) Avustralya

D) Orta Avrupa

E) Güney Avrupa

 

15.

Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş olan iklim tipi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karaların deniz etkisinden uzak iç kesimlerinde görülür.

B) Yazlar sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

C) Yıllık sıcaklık farkı 40°C'yi geçmektedir.

D) Yıllık yağış miktarı 500 mm civarıdır.

E) Doğal bitki örtüsü kurakçıl ot topluluklarından oluşan steplerdir.

 

16.

-Yağış rejimi düzenli

-Doğal bitki örtüsü orman

-Oluşumunda batı rüzgarları ve okyanus akıntıları etkili olan iklim haritada işaretli yerlerin hangisinde gösterilmiştir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

17.

-Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C'nin üzerindedir.

-Şekerkamışı, muz, ananas en önemli tarım ürünleridir.

-Sudan, Çad, Peru, Kolombiya, Brezilya, Venezüella, Nijer ve Bolivya etkili olduğu başlıca yerlerdir.

-Bitki örtüsü savandır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazları yağışlı tropikal

B) Çöl

C) Tundra

D) Ilıman okyanus

E) Ilıman karasal

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D        2. E       3. B        4. E       5. D

 

6. C       7. D       8. C       9. D       10. E       11. C       12. A

 

13. D       14. D       15. C       16. A       17. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR