İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 5

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki belirtilen makro klima iklim tiplerinin oluşmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okyanus akıntıları-Yükseklik

B) Kara ve Denizlerin dağılışı-Bakı

C) Yükselti-Bitki örtüsü

D) Bakı-Nem oranı

E) Enlem-Güneş ışınlarının yere düşme açısı

 

2. Sıcaklık, basınç ve rüzgar, nem ve yağış gibi iklim elemanları arasındaki etkileşime Atmosfer olayları denir. Atmosfer olaylarının uzun süreli ortalamasına ise iklim denir.

Aşağıda verilenlerden hangisi herhangi bir bölgenin iklim özelliği ile açıklanamaz?

A) Ekvatoral bölgede her mevsimin yağışlı olması

B) Akdeniz ikliminde yazların kurak geçmesi

C) Muson Asyası’nda yazların yağışlı geçmesi

D) Akdeniz bölgesinde kış sıcaklıklarının bazı dönemlerde 0°C nin altına düşmesi

E) Karasal iklimde yağışların büyük bölümün ilkbahar ve yaz aylarında düşmesi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Ekvatoral iklimin bir özelliği değildir?

A) Yıllık sıcaklık farkının az olması

B) Topraktaki tuz ve kireç birikiminin fazla olması

C) Kimyasal çözünmenin fazla olması

D) Yıl boyunca bol ve düzenli yağış alması

E) Yıl boyunca sıcak ve yağışlı tek bir mevsimin etkili olması

 

4. Orta Asya'daki çölleşmenin nedeni ile Büyük Sahra'da, Arabistan'da, Orta ve Batı Avustralya'daki çölleşmenin nedeni farklıdır.

Aşağıdakilerden hangisinin Orta Asya'daki çölleşmenin temel nedeni olarak söylenebilir?

A) Dinamik yüksek basınç etkisi

B) Deniz etkisine kapalı olması

C) Kutba daha yakın olması

D) Mutlak nemin fazla olması

E) Buharlaşma potansiyelinin az olması

 

5.

Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş olan iklim tipi ile ilgili olarak aşağıda kilerden hangisi söylenemez?

A) Bu iklim tipinde kışların kurak geçmesinin nedeni Dinamik yüksek basınç etkisinde kalmasıdır.

B) Güney ve Orta Afrika'da, Güney Amerika'da, Brezilya'da etkili olmaktadır.

C) Yağış rejimi düzensizdir.

D) Yağışlar genelde konveksiyonel olarak düşer.

E) Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.

 

6.

Akdeniz iklimi yazın Savan iklimi ise kışın dinamik yüksek basıncın (Dinamik Yüksek Basınç=Çöl ikliminin) etkisinde kalır.

Yukarıdaki bilgilere göre yağış ve sıcaklık grafiği verilen yerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A) En sıcak ay haziran ve temmuzdur.

B) Sıcaklığın düştüğü mevsimde yağışlar artmıştır.

C) Yıllık yağış miktarı 1000 mm.nin üstündedir.

D) Savan iklim bölgesindedir.

E) Türkiye ile aynı yarımkürede yer almaktadır.

 

7. Deniz etkisinden uzak karaların iç kısımları ile ortalama yükseltinin az olduğu alanlarda görülen; en fazla yağışı ilkbahar aylarında alan ve yaz kuraklığının yaşandığı bir bölgenin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çayır

B) Orman

C) Bozkır

D) Maki

E) Savan

 

8. Aşağıda verilen bitki türlerinden hangisine sıcak kuşakta deniz seviyesine yakın yerlerde rastlanmaz?

A) Geniş yapraklı orman

B) Savan

C) Kaktüs

D) Tundra

E) Hurma

 

9.

Yukarıda grafik-II'de yağış ve sıcaklık grafiği verilen yerin, grafik-I'de gösterilen iklim bölgelerinden hangisinde olduğu söylenebilir?

A) Ekvatoral

B) Savan

C) Akdeniz

D) Step

E) Okyanusal

 

10. Bir yerde etkili olan iklim tipinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisinin olduğu söylenemez?

A) Yetiştirilen tarım ürünlerinde

B) Doğal bitki örtüsünde

C) Akarsu rejimlerinin oluşumunda

D) Sıradağlarının oluşumunda

E) Mera hayvancılığında

 

11. Tundra ikliminde yıllık yağış miktarı 250 mm.den faz la olmamasına rağmen Tundra topraklarının nemli topraklar arasında yer alması aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?

A) Buharlaşmanın azlığı ile

B) Sıcaklığın yüksek olması ile

C) Bitki örtüsü ile

D) Humus bakımından fakir olması ile

E) Yağış rejiminin düzenli olması ile

 

12.

Yıl içinde bulutluluk oranı arttıkça güneşlenme süresi azalır.

Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangilerinde bulutluluk oranı en az ve en çoktur?

.  En az             En çok

A) 1                   2

B) 2                   4

C) 3                  4

D) 1                  3

E) 2                   3

 

13.

Yukarıda Savan iklimi ile muson ikliminin yağış ve sıcaklık grafikleri verilmiştir.

Bu iki iklimin benzer özellikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Oluşum nedenleri

B) Yağışın oluşum şekilleri

C) Yağış rejimleri

D) Yağış miktarları

E) Doğal bitki örtüleri

 

14. Bir yörede görülen iklim özelliklerini en iyi şekilde yansıtan o yörenin doğal bitki örtüsüdür.

Buna göre aşağıda verilen doğal bitki örtüsü ve iklim özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

.    Bitki Örtüsü                              İklim özelliği

A) Kaktüs                                        Yıllık yağış miktarı çok az

B) Maki                                            Yaz mevsimi sıcak ve kurak

C) Geniş yapraklı orman             Yıl boyunca sıcak, nemli ve yağışlı

D) İğne yapraklı orman                Yıl boyunca sıcak, yağışlı

E) Tundra                                       Yıl boyunca soğuk ve az yağışlı

 

15.

Yandaki şekilde numaralarla gösterilen yerlerdeki iklim tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

.        1                               2                             3                             4                             5

A) Çöl                               Savan                    Ekvatoral              Muson                   Akdeniz

B) Akdeniz                      Çöl                         Ekvatoral              Muson                   Akdeniz

C) Akdeniz                      Çöl                         Savan                    Ekvatoral              Akdeniz

D) Akdeniz                      Çöl                         Ekvatoral              Savan                    Çöl

E) Akdeniz                      Çöl                         Savan                    Muson                   Çöl

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E       2. D       3. B        4. B        5. E

 

6. D        7. C       8. D        9. E        10. D       11. A       12. E

 

13. C       14. D       15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR