İklim Tipleri, Çeşitleri, Özellikleri ile ilgili Test 6

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1.Makroklima: Dünya üzerinde belirli enlemler arasında görülen, belirli özellikleriyle diğer iklimlerden ayrılan geniş alanlı iklimlere denir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi makroklima iklimleriyle ilgili yanlış bir açıklamadır?

A) Ekvatoral iklimde kimyasal çözünme fazladır.

B) Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim Sert Karasal iklimdir.

C) Muson ve Savan yazları yağışlı, kışları kurak iklimlerdir.

D) Ilıman okyanusal iklimini Batı rüzgârları ve sıcak su akıntıları oluşturur.

E) En az yağış alan iklim Step iklimidir.

 

2.Yerleşmelerin alt ve üst sınırları enleme bağlı olarak değişir.

Aşağıda verilen iklimlerden hangisinin etkili olduğu alanlarda yerleşme alt sınırının daha yüksek olduğu söylenebilir?

A) Savan

B) Muson

C) Okyanusal

D) Ekvatoral

E) Sert karasal

 

3."Nüfus, Dünya üzerinde dengeli dağılmamıştır. İnsanlar genel olarak Ekvatoral bölgenin alçak düzlüklerinde yaşamayı tercih etmezler" diyen bir araştırmacı aşağıda-kilerden hangisini yukarıdaki açıklamasının nedeni olarak gösteremez?

A) Sıcaklığın çok yüksek olmasını

B) Nem oranının fazla olmasını

C) Yağışın tarımı engelleyecek ölçüde olmasını

D) Yoğun bitki örtüsünün ulaşım ve yerleşmeyi engellemesini

E) Gece ve gündüzün sürekli eşit olmasını

 

4.Yıllık sıcaklık farkının az olduğu yerlerde kimyasal çözünme fazladır.

Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinde kimyasal çözünme en fazladır?

A) Muson iklimi

B) Ekvatoral iklim

C) Okyanusal iklim

D) Subtropikal iklim

E) Akdeniz iklimi

 

5.

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen bölgede, aşağıdaki bitki türlerinden hangisinin görülmesi beklenir?

A) Tundra

B) Savan

C) Yağmur ormanları

D) Step

E) iğne yapraklı ağaçlar

 

6.Nem oranının fazla olduğu alanlarda yıllık sıcaklık farkı azdır.

Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü yerde yıllık sıcaklık farkları en azdır?

A) Muson

B) Ilıman okyanusal

C) Savan

D) Ekvatoral

E) Akdeniz

 

7.Ekvatoral Bölgede konveksiyonel yağışlar görülür. Bölgede özellikle Mart ve Eylül aylarında yağış artar.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A) Buharlaşmanın bu dönemde artması

B) Güneş ışınlarının bu dönemlerde dik açıyla düşmesi

C) Doğal bitki örtüsünün gür olması

D) Bulutlanmanın çok olması

E) Basıncın artması

 

8.Avrupa Kıtası 10° Batı-60° Doğu meridyenleri ile 35°-71° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Avrupa Kıtası'nın matematik konumu dikkate alındığında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Avrupa'da görülmez?

A) Savan

B) Tundra

C) Akdeniz

D) Okyanusal

E) Karasal

 

9.

Gerçek sıcaklık kuşaklarının Kuzey ve Güney Yarımkürede farklılık göstermesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması

B) Kara ve denizlerin dağılımının farklı olması

C) Okyanus akıntılarının zıt yönlü olması

D) Gece gündüz sürelerinin farklı olması

E) Ekonomik gelişmişliklerinin farklı olması

 

10.

Yukarıda ılıman Okyanusal iklimin sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir.

Aşağıda Ilıman okyanusal iklim ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Kış sıcaklık ortalamaları 0°C nin altındadır.

B) Yıllık sıcaklık farkları azdır.

C) Kimyasal çözünme etkilidir.

D) Akarsu rejimi düzenlidir.

E) Yıllık yağış miktarı 1000 mm.nin üzerindedir.

 

11.

Yukarıdaki şekilde T merkezinden Y merkezine doğru ilerleyen bir gözlemci aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi ile karşılaşmaz?

A) Çöl iklimi

B) Ekvatoral iklim

C) Muson iklimi

D) Akdeniz iklimi

E) Savan iklimi

 

12.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenmiş noktaların hangisinde alçalıcı hava hareketinden dolayı çöl iklimi yaygındır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13.Sıcak çöller, nem açığının fazla olması nedeniyle buharlaşma potansiyelinin fazla olduğu yerlerdir.

Buna göre yukarıdaki grafikte sıcaklık değerleri ve bağıl nem oranları verilen numaralı yerlerden hangisi sıcak çöl iklimine aittir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14.

- Yıllık sıcaklık ortalaması 22°-23°C dir.

- Yıllık sıcaklık farkı 4°-5°C'dir.

- Yıllık yağış miktarı 1000 -1500 mm.dir.

- Bitki örtüsü uzun boylu ot topluluklarıdır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatoral

B) Muson

C) Akdeniz

D) Okyanusal

E) Savan

 

15. Aşağıdaki Dünya haritasında beş farklı bölge gösterilmiştir.

Yukarıdaki bölgelerden hangisinde iklimin oluşmasındaki temel faktör Dünya'nın eksen hareketidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

16. Dünya üzerindeki Subtropikal çöllerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Yıllık sıcaklık farkı fazladır.

B) Dünya'nın en sıcak yerleridir.

C) Bitki örtüsü kaktüs ve çalılardır.

D) Belirli bir yağış rejimi yoktur.

E) Nüfus miktarı çok azdır.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E        2. D       3. E        4. B       5. C

 

6. D        7. B        8. A        9. B        10. A       11. C       12. C

 

13. D        14. E       15. B       16. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR