İklim Tipleri ile ilgili Test Soruları

Bu testimizde ekvatoral iklim ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, iklim ile ilgili klasik sorular, iklim ile ilgili sorular ve cevapları, iklim çeşitleri test, iklim tipleri test, iklim tipleri ilgili test indir, coğrafya iklim soruları kpss gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki kentlerden hangisindeki günlük ve yıllık sıcaklık farkları diğerlerinden daha fazladır?

A) Aydın

B) Samsun

C) Kayseri

D) Mersin

E) Çanakkale

 

2. Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasında farkın en fazla olduğu bir kent ile bu farkın en az olduğu diğer bir kentimizin yer aldığı bölgelerimiz aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Marmara-Doğu Anadolu

B) Karadeniz-Akdeniz

C) İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu

D) Akdeniz-Ege

E) Doğu Anadolu-Marmara

 

3.

I. Dünya'nın şekli

II. Eksen eğikliği

III. Eğim ve bakı

IV. Nemlilik

V. Dünya'nın eksen hareketi

Yukarıda verilenlerden hangisinin güneş ışınlarının yere değme açısı üzerinde etkisi yoktur?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

4.

Yukarıdaki tabloda üç farklı merkezin gerçek sıcaklık değerleri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre, bu kentlerin yüksekten alçağa doğru yükselti değeri bakımından sıralanışları aşağıdakilerden hangisidir?

A) II>I> III

B) III>I>II

C) I>III>II

D) III>II>I

E) I>II>III

 

5. Aşağıdaki kentlerden hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının nedeni enlemdir?

A) Samsun-Trabzon

B) Sivas-Erzincan

C) Mersin-Antalya

D) Antalya-Urfa

E) Çanakkale-Mersin

 

6. Sıcaklık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık, Kutuplardan Ekvator'a doğru azalır.

B) Orta kuşaktaki okyanusların batı kıyıları daha sıcaktır.

C) En yüksek sıcaklıklara Ekvator çevresinde rastlanır.

D) Güney yarımküre, Kuzey yarımküreden 2°C daha sıcaktır.

E) Daimi kar sınırı yükseltisi kutuplara gidildikçe alçalır.

 

7. Dünya yıllık izoterm haritasına bakılacak olursa; izotermlerin Kuzey yarımkürede çok fazla saptığı,Güney yarımkürede ise paralellere uygunluk gösterdiği görülmektedir.

İzotermlerin uzanışındaki bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvator'a ve dönencelere olan uzaklık

B) Mevsim farklılığı

C) Aydınlanma süresi

D) Kara ve deniz dağılışı

E) Hakim rüzgâr yönü

 

8. Konya'nın yıllık sıcaklık ortalamasının, daha kuzeyindeki Trabzon'a göre düşük olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Enlemin

B) Bitki örtüsünün

C) Bakının

D) Karasallığın

E) Basınç farkının

 

9.

I. Karaların iç kısımları

II. Deniz kıyıları

III. Çöller

IV. Dağ başları

V. Muson bölgeleri

Yukarıdaki coğrafi alanlardan hangilerinde günlük sıcaklık farkları en azdır?

A) I ve III

B) II veV

C) III ve V

D) II, IV ve V

E) III, IV ve V

 

10. Türkiye'de sıcaklığın güneyden-kuzeye, batıdan doğuya doğru azalmasında etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Yükselti-Nemlilik

B) Nemlilik-Enlem

C) Enlem-Yükselti

D) Enlem-Boylam

E) Nemlilik-Yükselti

 

11. Kuzey yarımkürede, yüksek enlemlerdeki bir noktada sıcaklık, alçak enlemlerdeki bir noktadan daha fazla ise bu durum aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklık arasındaki ilişkiye ters düşer?

A) Nemlilik

B) Enlem

C) Yükselti

D) Yer şekilleri

E) Mevsim

 

12. Aynı enlemler arasında yer almasına rağmen Norveç'in ikliminin Kanada'nın ikliminden daha ılıman olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Kanada'nın kutuplara daha yakın olması

B) Kutup rüzgârları

C) Karasallık

D) Okyanus akıntıları

E) Bitki örtüsü

 

13. Aşağıdaki verilenlerden hangisi sıcaklık enlem ilişkisine ters düşer?

A)Akdeniz Bölgesi'nin ortalama sıcaklığının Ege Bölgesi'nden fazla olması

B) Karadeniz'in tuzluluk oranının Akdeniz'den daha az olması

C) Akarsuların donma süresinin Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe artması

D) Tarımın yükselti sınırının Ekvator'dan Kutuplara doğru gidildikçe alçalması

E) Karadeniz Bölgesi'nin kış sıcaklık ortalamasının İç Anadolu bölgesinden fazla olması

 

14. Bir dağın kuzeye bakan yamaçları güneye bakan yamaçlara göre yıl boyunca daha çok güneş alıyorsa bu dağın bulunduğu yer aşağıdaki enlemlerden hangisinde olabilir?

A) 10° Güney

B) 10° Kuzey

C) 20° Güney

D) 30° Kuzey

E) 40° Güney

 

15.

I. Sıcaklık

II Basınç

III. Bitki örtüsü

IV. Yağış

V. Rüzgâr

Yukarıda verilenlerden hangisi iklim elemanı değildir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C           2. E           3. B           4. A            5. E

 

6. E            7. D            8. D            9. B            10. C           11. B           12. D

 

13. E           14. E           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR