Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları 1

Bu testimizde Coğrafya Nem ve Yağış ile ilgili Sorular, bağıl nem hesaplama soruları, nem ve yağış test, nemle ilgili test, yağış ve nem soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki tabloda beş merkezdeki hava kütlelerinin sıcaklık ve nem özellikleri verilmiştir.

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıcaklık azaldıkça nem açığı azalır, bağıl nem artar.

B) 20°C sıcaklıktaki havanın doyma miktarı 30°C sıcaklıktaki havanın doyma miktarından azdır.

C) 0° ve-10°C sıcaklıktaki hava kütlelerinin bağıl nemi % 100 ü geçmiştir.

D) 30°C deki havanın bağıl nem oranı en azdır.

E) Bağıl nem sıcaklıkla doğru, doyma miktarı ile ters orantılıdır.

 

2. Aşağıda verilen nemle ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılıdır.

B) Bağıl nem mutlak nemle doğru, sıcaklıkla ters orantılıdır.

C) Nem oranı yüksek olan yerlerde sıcaklık farkı azdır.

D) Nemlilik kıyı kesimlerden iç kesimlere, alçak yerlerden yüksek kesimlere doğru azalır.

E) 1 m3 havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına bağıl nem denir.

 

3.

Yukarıda üç farklı hava kütlesinin maksimum ve mutlak nem miktarları verilmiştir.

Buna göre, bu hava kütlelerinin bağıl nem oranlarının fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I > III > II

B) II > I > III

C) I = II = III

D) I > II > III

E) III > II > I

 

4. Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır.

I. 8°C

II. 10°C

III. 16°C

IV. 22°C

Buna göre, bağıl nemin sadece sıcaklığa göre değiştiği varsayılırsa, yukarıda sıcaklığı zamana göre değişen bir yerin bağıl nem grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

 

5.

Yukarıda mutlak nem miktarları eşit, ancak nem oranları farklı hava kütlelerinin II. bölgeye geldiklerinde, bağıl nemlerinin değişimi gösterilmiştir.

Buna göre hangi hava kütlesi, II. bölgede daha çok soğumuştur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

6. Nem oranının yüksek olduğu bir bölge için aşağıda-kilerden hangisi söylenemez?

A) Buharlaşma şiddeti azdır.

B) Güneşten gelen enerjinin bir bölümü tutulduğundan sıcaklık fazla yükselmez.

C) Geceleri yerin ısı kaybı önlendiğinden fazla soğuma olmaz.

D) Basınç merkezleri arasındaki fark artacağından rüzgarın şiddeti de artar.

E) Günlük ve yıllık sıcaklık farkları az olur.

 

7.

Yukarıda sıcaklık, mutlak ve maksimum nem değerleri verilmiştir.

Bu verilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sıcaklık arttıkça maksimum nem artmıştır.

B) Mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılı artmıştır.

C) 0°C de kar yağmaktadır.

D) 20°C de bağıl nem en yüksektir.

E) 10°C deki bağıl nem oranı yaklaşık % 43,8 dir.

 

8.

Yukarıdaki tabloda beş bölgedeki sıcaklık değerleri ile 1 m3 havadaki nem miktarları verilmiştir.

Buna göre, hangi bölgede nem açığı en fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9. Alçalan hava kütlesinin bağıl neminin azalmasına yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soğuma

B) Yağışın azalması

C) Isınma

D) Rüzgar şiddetinin azalması

E) Yer şekillerinin sadeleşmesi

 

10.

1 m3 havanın içerisindeki nemin gram cinsinden değerine mutlak nem denir.

Yukarıda Dünya haritası üzerinde işaretli yerlerden hangisinde mutlak nem fazladır?

A) I ve III

B) II ve IV

C) III ve V

D) I ve IV

E) II ve V

 

11.

I. Sıcaklığın düşmesi II. Havanın alçalması

III. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması

IV. Nemli havanın sıcak karaya doğru hareket etmesi

Yukarıdakilerden hangileri havanın doyma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden değildir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

E) II ve III

 

12.

Yağışın yıl içinde mevsimlere göre dağılışı yağış rejimini ifade eder.

Haritadaki merkezlerden hangi ikisinin yağış rejimi benzerdir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) II ve IV

 

13. Yağış oluşumunda denize uzaklık, yükselti, dağların uzanışı ve hava kütleleri gibi faktörler etkilidir.

Buna göre, Dünya haritası üzerinde işaretli yerlerden hangisi yukarıdaki koşullar dikkate alındığında diğerlerinden daha az yağış alır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. E        3. D        4. A        5. D

 

6. D        7. C        8. E        9. C        10. C        11. C        12. E        13. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR