Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları 2

Bu testimizde Coğrafya Nem ve Yağış ile ilgili Sorular, bağıl nem hesaplama soruları, nem ve yağış test, nemle ilgili test, yağış ve nem soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki grafikte mutlak nem miktarları aynı olan, beş hava kütlesinin doyma noktasına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu nem miktarları verilmiştir.

Buna göre, kaç numaralı hava kütlesinin bağıl nemi en azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2. Belli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Sıcaklık ile maksimum nem arasında doğru orantı vardır.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda havanın nem açığının azalacağı söylenebilir?

A) Bir yamaç boyunca alçalma olması

B) Sıcaklığın artması

C) Karadan denize doğru rüzgar esmesi

D) Buharlaşma şiddetinin artması

E) Hava kütlesinin yükselmesi

 

3. Mutlak Nem                               Maksimum Nem

I. 15gr/m3                                        30 gr/m3

II. 20 gr/m3                                      30 gr/m3

III. 25 gr/m3                                     30 gr/m3

Bağıl nem; mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Mutlak ve maksimum nem miktarları birbirlerine yaklaşırlarsa hava doyma noktasına yaklaşır ve nem açığı azalır.

Buna göre yukarıda mutlak ve maksimum nemleri verilen merkezlerin nem açığı en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-II-III

B) II-I-III

C) III-II-I

D) I-III-II

E) III-I-II

 

4.

Yukarıda hareket yönü gösterilmiş bir hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıcaklığı azalır.

B) Bağıl nemi artar.

C) Nem açığı artar.

D) Yağış oluşma ihtimali artar.

E) Maksimum nem miktarı azalır.

 

5. Belirli bir sıcaklıktaki hava içinde bulunan nemin, havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına olan oranına bağıl nem denir.

Havanın bağıl nemi yüksek ise buharlaşma az, düşükse buharlaşma fazla olur.

Buna göre yukarıdaki merkezlerden hangisinde buharlaşma daha az olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6. Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Kutuplarda sıcaklık düşük olmasına rağmen yağışın fazla olmamasının nedeni aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Havanın yükselici hareket yapması

B) Buharlaşmanın az, mutlak nemin yetersiz olması

C) Havanın nem taşıma kapasitesinin çok fazla olması

D) Yer şekillerinin sade olması

E) Farklı karakterde hava kütlelerinin karşılaşması

 

7. Bir bölgede yağışı artıran faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Denizden karaya doğru esen rüzgarlar

B) Dağ sıralarının kıyıya paralel uzanması

C) Isınan havanın yükselici hareket yapması

D) Sıcaklıkları farklı hava kütlelerinin karşılaşması

E) Bir kıyı boyunca etkili olan soğuk su akıntısı

 

8. Denizden karaya doğru esen rüzgarlar genelde yağışa neden olurlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz?

 

9.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli merkezlerden hangilerinde yağış miktarı diğerlerine göre daha fazladır?

A) I ve IV

B) I ve III

C) II ve V

D) I ve II

E) III ve IV

 

10. Bulut, yükselerek soğuyan havadaki nemin yoğunlaşarak (su zerreleri kümesine dönüşüp) görülür hale gelmesine denir.

Aşağıdakilerden hangisi bulutların etkilediği durumlardan biri değildir?

A) Gece-gündüz süre farklarını arttırmaları

B) Güneşlenme süresini azaltmaları

C) Güneş ışınlarının kırılma ve yayılmalarına yol açmaları

D) Yerin ısı kaybını azaltmaları

E) Sıcaklık farkını azaltmaları

 

11. Aşağıda yağış oluşum şekilleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki yağış oluşum şekillerinin en fazla görüldüğü iklim tipleri doğru olarak eşleştirilmiştir?

I                                         II                             III

A) Ekvatoral                    İç Anadolu            Ilıman Okyanusal

B) Ilıman Okyanusal     Karadeniz             Akdeniz

C) Ekvatoral                   Muson                  Ilıman Okyanusal

D) Akdeniz                      Karasal                 Step iklimi

E) Sert karasal               Ekvatoral              Muson

 

12. Sis, bir yoğunlaşma biçimidir.

Yukarıda şekil I de sis oluşmasına rağmen şekil II de sis oluşmaz.

Bu durumun temel sebebi nedir?

A) Bağıl nemin artması

B) Isınan havanın nem taşıma kapasitesinin artması

C) Karaların erken soğuması

D) Buharlaşmanın az olması

E) Nem açığının azalması

 

13. Aynı bölgede bulunmalarına rağmen Muğla'nın İzmir'den daha fazla yağış alması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Yer şekilleriyle

B) Boylamla

C) Karasallıkla

D) Enlemle

E) Bitki örtüsüyle

 

14. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında denizler üzerinden gelen hava kütleleri yamaç (orografik) yağışlarını oluşturur.

Yukarıdaki hava hareketlerinden hangisi yamaç (orografik) yağışına örnek oluşturur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D         2. E        3. C        4. C        5. D

 

6. B        7. E        8. A        9. D        10. A        11. C

 

12. B        13. A        14. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR