Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları 3

Bu testimizde Coğrafya Nem ve Yağış ile ilgili Sorular, bağıl nem hesaplama soruları, nem ve yağış test, nemle ilgili test, yağış ve nem soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Yoğunlaşmanın gerçekleşmesi;

I. Sıcaklığın azalması

II. Hava kütlelerinin genleşmesi

III. Bağıl nemin artması

IV. Sıcaklığın artması

V. Hava kütlelerinin yükselmesi faktörlerinden hangilerine bağlıdır?

A) I-II-III

B) I-II-IV

C) II-V

D) IV-V

E) I-III-V

 

2.

Yukarıdaki grafikte aynı sıcaklık değerlerine sahip dört kentin "nem oranları" verilmiştir.

Bu kentlerin; mutlak nemlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I>IV>III=II

B) II=III>IV>I

C) IV>I>II<III

D) I<IV<III=II

E) I=IV=II=III

 

3. Havadaki nem oranının doyma noktasından uzaklaşmış olması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

A) Rüzgarın şiddetinin azalacağına

B) Yağışın başlayacağına

C) Sıcaklığın yükseldiğine

D) Nem açığının azaldığına

E) Hava basıncında düşme olduğuna

 

4.

Yukarıdaki tabloda üç farklı bölgedeki mutlak nem ve sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre belirtilen bölgelerde nem açığı en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) X-Z-Y

B) Z-Y-X

C) Z-X-Y

D) X-Y-Z

E) Y-Z-X

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesinin de arttığını kanıtlar?

A) Nemli yerlerde sıcaklık farkının az olması

B) Ekvatoral Bölge'de kalıcı karların bulunması

C) Sabah saatlerinde oluşan sisin öğleye doğru dağılması

D) Bir dağ yamacından yükseldikçe bitki türlerinin değişmesi

E) Nemi az olan yerlerde mekanik çözülmenin görülmesi

 

6.

I. Gündüz, sis yoğunluğunun geceden daha az olması

II. Balkanlardan gelen hava kütlesinin Batı Karadeniz dağlarına yağış bırakması

III. Denizden gelen bir hava kütlesinin yükseldiği yamaçta yağış bırakması

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir?

A) Yükselerek soğuyan bir hava kütlesinin mevcut nem miktarının değişmediğini

B) Bağıl nemin yağıştan sonra azaldığını

C) Atmosfer olaylarının değişik faktörlerin etkisinde kaldığını

D) Her ortamda nemliliğin farklı olduğunu

E) Havanın taşıyabileceği nem miktarının sıcaklığa göre değiştiğini

 

7.

Yukarıda beş bölgeye ait sıcaklık ve mutlak nem grafikleri verilmiştir.

Hangi bölgede yağış olması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8.

Yukarıdaki grafikte bağıl nemleri aynı fakat mutlak nemleri farklı beş bölge gösterilmiştir.

Grafiğe göre kaç numaralı yerde sıcaklık değeri en yüksektir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

9.

Tabloda, çeşitli sıcaklıklarda 1 m3 havanın doyma noktaları gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hava ısındıkça daha çok nem taşıyabilir.

B) Hava soğudukça daha az nemle doyar.

C) Hava ısındıkça doyma noktasından uzaklaşır.

D) Hava soğudukça doyma noktasına yaklaşır.

E) Hava ısındıkça yağış olasılığı artar.

 

10. Yağış, havadaki su buharının yoğunlaştıktan sonra sıvı veya katı olarak yeryüzüne düşmesidir.

Su buharının katı yada sıvı olarak yoğunlaşmasında aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli bir nedendir?

A) Yoğunlaşmanın olduğu yükselti

B) Yoğunlaşmanın olduğu yüzey

C) Yoğunlaşmanın olduğu sıcaklık değeri

D) Yoğunlaşmanın olduğu zaman dilimi

E) Yoğunlaşmanın olduğu yöre

 

11.

Yukarıda oluşum nedenleri farklı olan yağış şekilleri görülmektedir.

Bu hava kütlelerinin yağış oluşturmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisi üçünde de ortak özelliktir?

A) Yağışların konveksiyonel olması

B) Dağa çarparak yağış oluşması

C) Nem miktarının aynı olması

D) Soğuyarak bağıl nemlerinin artması

E) Sıcaklık ve buharlaşmanın hızlı olması

 

12.

Yukarıdaki haritada yağış rejimi düzenli olan yerler gösterilmiştir.

Numaralarla gösterilen yerlerden hangi ikisi batı rüzgarlarının etkisindedir?

A) I ve II

B) II ve IV

C) III ve IV

D) I ve V

E) II ve III

 

13.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi aynı anda dağ eteğine düşen yağış yağmur şeklindeyken daha yükseklerde kar şeklinde olması aşağıdakilerden hangisini destekler?

A) Yükselti arttıkça sıcaklığın düştüğünü

B) Yerleşim birimlerine kar yağmadığını

C) Bakının yağış biçimini etkilediğini

D) Mevsim sürelerinin değiştiğini

E) Sıcak kuşakta kar yağışlarının olabileceğini

 

14. Bazı kış günlerinde sabahlan hava sisli iken öğlen saatlerinde sisin dağıldığı görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Hava basıncının düşmesiyle

B) Sıcaklığın artmasıyla

C) Bağıl nemin artmasıyla

D) Yükselici hava hareketlerinin olmasıyla

E) Yoğunluğun artmasıyla

 

15.

Yukarıda bir bölgeye ait yağış grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe bakılarak aşağıda verilen özelliklerden hangisine ulaşılabilir?

A) Karasal iklim görülür.

B) Yağışlar kar şeklindedir.

C) Bölge Güney Yarımküre'dedir.

D) Yıllık yağış miktarı 1000 mm'den fazladır.

E) En fazla yağış yaz aylarında düşer.

 

16.

Şekildeki gibi yamaç boyunca yükselen bir hava kütlesi için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Yükseldikçe sıcaklığı azalır.

B) Mutlak nemi artar.

C) Bağıl nemi artar.

D) Nem açığı azalır.

E) Yamaçta yağış oluşma ihtimali artar.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. A         3. C         4. B         5. C

 

6. E          7. D         8. E         9. E         10. C         11. D         12. C

 

13. A         14. B         15. E         16. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR