Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları 4

Bu testimizde Coğrafya Nem ve Yağış ile ilgili Sorular, bağıl nem hesaplama soruları, nem ve yağış test, nemle ilgili test, yağış ve nem soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Atmosferdeki nemlilik ve yağış oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Soğuyan hava, doyma noktasına yaklaşır.

B) Soğuk havanın nem taşıma kapasitesi azdır.

C) Alçalıcı hava hareketi yağışın oluşumunu engeller.

D) Hava kütlesi soğudukça bağıl nemi artar.

E) Soğuyan havanın nem açığı artar.

 

2. Kutuplar çevresinde (Antarktika ve Grönland'da) nem oranı yüksek olmasına karşın, yıllık ortalama yağış miktarı çok azdır.

Bu durum, buralarda görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Mutlak nemin çok az olması ve yüksek basıncın etkisi

B) Doyma noktasının yüksek olması

C) Ortalama yükseltinin az olması

D) Nem açığının az olması

E) Denizsellik etkilerinin fazla olması

 

3. Bir hava kütlesinin içindeki nemin yağışa dönüşebilmesi için hava kütlesinde;

I. Sıcaklığının düşmesi

II. Sıcaklığının artması

III. Havanın yükselmesi

gibi özelliklerden hangisi yada hangileri gereklidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız II

E) I, II ve III

 

4. Yağışın oluşabilmesi için havanın neme doygun hale gelmesi gerekir. Mutlak nemleri aynı olan hava kütlelerinden sıcaklığı en düşük olanda yağış görülme ihtimali daha fazladır.

Aşağıda beş farklı hava kütlesinin sıcaklıktan ve içer dikleri nem miktarları gösterilmiştir.

Buna göre hangi hava kütlesinin nem açığı diğerlerinden daha azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

5. Atmosferdeki mutlak nem oranı sabit kalmak koşulu ile havanın soğuması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Hava duyma noktasına yaklaşır.

B) Havanın taşıyabileceği nem miktarı artar.

C) Havanın nem açığı azalır.

D) Yoğunlaşma artar.

E) Yağış meydana gelir.

 

6. Yağışın oluşması için havanın soğuması ve doyma noktasına ulaşması gerekir.

Buna göre yandaki grafikte mutlak ve maksimum nemleri verilmiş bölgelerden havanın en az ve en fazla soğuması gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

. En az              En fazla

A) I                    II

B) II                   IV

C) IV                                 II

D) III                  V

E) IV                 III

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bağıl nemi azaltıp, hava kütlesini doyma noktasından uzaklaştıran bir faktördür?

A) Hava kütlelerinin dağ zirvesinden aşağıya doğru inmesi

B) Isınan hava kütlesinin yükselmesi

C) Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması

D) Denizden gelen nemli hava kütlesinin bir dağ yamacında yükselerek soğuması

E) Hava kütlelerinin karadan denize doğru esmesi

 

8.

I. Yağış

II. Yükselici hava hareketi

III. Soğuma

IV. Bağıl nemin %100'ü aşması

Bir yerde yağışın oluşabilmesi için izlenecek sıra aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV-III-II-I

B) III-II-I-IV

C) II-III-I-IV

D) I-III-IV-II

E) II-III-IV-I

 

9. Yağış, havadaki su buharının yoğunlaşarak türlü biçimlerde yere düşmesidir. Yeryüzünün herhangi bir yerine düşen yağış miktarı üzerinde türlü etkenler rol oynar.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yağış rejimi ve miktarı üzerinde en az etkiye sahiptir?

A) Denize konum

B) Yer şekilleri

C) Yükselti

D) Dağların uzanış yönü

E) Bitki örtüsü

 

10. Bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için soğuması gerekir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yağışın oluşması beklenir?

A) Yaz mevsiminde karadan denize esen hava kütlesin de

B) Sıcak bir kara üzerinde hareket eden hava kütlesin de

C) Ovadan ovaya esen hava kütlesinde

D) Denizlerden bir dağa doğru ilerleyen hava kütlesinde

E) Kışın bir dağ yamacı boyunca alçalan hava kütlesin de

 

11. Bağıl nem oranı yüksek olan iklim bölgelerinde buharlaşmanın şiddeti az olur. Bununla birlikte aynı iklim bölgele rinde gündüz buharlaşma geceden daha fazladır.

Buna göre bir bölgede buharlaşmanın şiddeti, bağıl nem oranının dışında başka hangi özelliğe bağlıdır?

A) Yer şekillerine

B) Boylama

C) Sıcaklığa

D) Bitki örtüsüne

E) Bakıya

 

12. Ocak ayında Kuzey Yarımküre'de bulunan bir merkezde Güneş yerel saatle 6.50 de doğmuştur.

Bu merkezde oluşacak olan sis yoğunluğunun aşağıdaki saatlerden hangisinde daha fazla olması beklenir?

A) 23.00'de

B) 06.00'da

C) 10.00'da

D) 12.00'de

E) 14.00'de

 

13. Sislerin oluştuğu yerler ve koşulları çeşitlidir.

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerde sis oluşumuna yol açan durumlardan biridir?

A) Karla kaplı zeminden sıcak havanın geçmesi,

B) Havanın nem açığının büyümesi

C) Yazın ısınan havanın hızla yükselmesi

D) Bağıl nemin azalması

E) Kış gecelerinde ayaz oluşması

 

14.

Yukarıdaki grafikte beş farklı merkeze ait sıcaklık ve bağıl nem değerleri verilmiştir.

Sıcaklığın yüksek ve bağıl nemin düşük olduğu yerlerde güneş enerjisinden yararlanma olanağı fazladır.

Buna göre sadece grafikteki bilgilere göre kaç numaralı merkezde güneş enerjisinden daha az faydalanılır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

15.

Yukarıdaki harita Dünya üzerinde en fazla yağış alan yerler taralı olarak gösterilmiştir.

Numaralarda gösterilen yerlerden hangisindeki yağışların oluşmasında mevsimlik (devirli) rüzgarlar etkili olmuştur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

16. Aşağıdaki grafikte beş ayrı hava kütlesinin nem taşıma kapasiteleri ve içinde bulunan nem miktarları gösterilmiştir.

Buna göre yukarıda numaralarla gösterilen hava kütlelerinden hangisinde buharlaşma en az ve en çok olur?

Buharlaşma en az Buharlaşma en çok

A) I                                    II

B) III                                  V

C) II                                  IV

D) III                                 II

E) IV                                 I

 

17.

Yukarıdaki yağışın dağılışı haritasına göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın en yağışlı yerleri Ekvator çevresidir.

B) Çöller ve kutuplarda yağış miktarı çok azdır.

C) Batı Avrupa kıyılarında yağış miktarı 50-100 cm arasında değişir.

D) Muson Asyası'nda yağışlar kışın artar.

E) Avustralya'nın büyük bir kısmı kuraktır.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E          2. A         3. B         4. E         5. B

 

6. C          7. A         8. E         9. E          10. D         11. C         12. B

 

13. A         14. C         15. C         16. D         17. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR