Nem ve Yağış ile ilgili Test

Bu testimizde Coğrafya Nem ve Yağış ile ilgili Sorular, bağıl nem hesaplama soruları, nem ve yağış test, nemle ilgili test, yağış ve nem soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1.Troposfer'deki su buharına nem denir.

Aşağıda nem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Mutlak nem sabah saatlerinde az öğleden sonra fazladır.

B) Isınan havanın nem taşıma kapasitesi artar.

C) Bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır.

D) Maksimum nem artarsa hava doyma noktasına yaklaşır.

E) Bağıl nem, maksimum nem ile ters orantılıdır.

 

2.Mutlak nemi düşük olduğu halde bağıl nemi yüksek olan bir yer için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Alçak enlemlerde yer alır.

B) Sıcaklığı düşüktür.

C) Deniz kıyısındadır.

D) Başlangıç Meridyeni'ne yakındır.

E) Bitki örtüsü seyrektir.

 

3.Bir yörede mutlak nem fazla olmasına rağmen yağışın oluşmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yükseltinin fazla olmasıyla

B) Bitki örtüsünün gür olmasıyla

C) Havanın nem taşıma kapasitesinin yüksek olmasıyla

D) Yörenin Ekvator'a uzak olmasıyla

E) Yörenin yer şekillerinin engebeli olmasıyla

 

4.Atmosferde nemin az olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları çok olur.

Buna göre aşağıda yıllık sıcaklık ortalamaları verilen grafiklerden hangisinde nem oranının daha fazla olduğu söylenebilir?

 

5. Hava sıcaklığı ile havanın taşıyabileceği nem miktarı doğru orantılıdır.

Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisi, Temmuz ayında daha fazla nem taşıyabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.Nemlilik ve yağış oluşumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıcaklık artarsa havanın doyma noktası yükselir.

B) Taşıyabileceği kadar nemi almış olan havaya doymuş hava denir.

C) Nemin fazla olması ısınmayı ve soğumayı engeller.

D) Kutuplarda havanın nem taşıma kapasitesi yüksektir.

E) Denizden uzaklaştıkça nem miktarı azalır.

 

7.Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir. Bağıl nem %100 ise hava kütlesi doyma noktasına ulaşır ve yağış başlar.

Buna göre yukarıdaki tabloda maksimum nem ve mutlak nemleri verilen merkezlerden hangisinde hava kütlesi doyma noktasına daha yakındır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün en az yağış alan yerlerinden birisi değildir?

A) Dönenceler çevresi

B) Kutuplar

C) Karaların iç kısımları

D) Yüksek dağlar

E) Orta kuşak karalarının batı kıyıları

 

9.

Yukarıdaki grafikte 3 ayrı merkeze ait mutlak ve maksimum nem miktarları verilmiştir.

Bu merkezlerin nem açığı en fazla olandan en aza doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 3-1-2

B) 1-2-3

C) 2-1-3

D) 2-3-1

E) 3-2-1

 

10.

Sıcaklık           Mutlak Nem (m3)

I. -5°C                              10 gr

II. 0°C                               10 gr

III. 10°C                           10 gr

IV. 15°C                           10 gr

V. 25°C                            10 gr

Yukarıda mutlak nemleri aynı olan beş merkeze ait sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre hangi merkezde bağıl nem oranı daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

11.

Belirli bir sıcaklıkta 1m3 havanın içinde bulunan su buharının gram cinsinden değerine mutlak nem denir.

Buna göre harita üzerinde işaretli yerlerin iklim koşulları düşünüldüğünde hangisinde mutlak nem miktarı daha fazladır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

12. Yağmur, kar, dolu, çiy, kırağı ve kırç yoğunlaşma biçimleridir. Yoğunlaşma biçimlerinin farklı olması toprağı, bitki örtüsünü ve tarımı değişik şekillerde etkiler.

Aşağıdakilerden hangisi yağış biçimi ve etkileri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Kar erimelerinin heyelanı artırması

B) Kırağı ve kırç oluşumlarının turunçgil üretimini artırması

C) Kar erimelerinin yeraltı sularını beslemesi

D) Sağanak yağışların erozyonu arttırması

E) Kar örtüsünün buğday verimini yükseltmesi

 

13.

Yukarıda aynı enlem üzerinde yer alan beş ayrı yerdeki 1m3 havanın doyma noktası ile mutlak nem miktarları verilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) V de yoğunlaşma başlamıştır.

B) I ve II de bağıl nem % 50 dir.

C) Sıcaklık I > IV > III > II > V dir.

D) Nem açığı IV'de en fazladır.

E) Doyma noktası yükseldikçe mutlak nem artmıştır.

 

14.

Bağıl nemi I. durumdan II. duruma geçen bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alçalıcı hava hareketi vardır.

B) Hava doyma noktasına ulaşmıştır.

C) Sıcaklık azalmıştır.

D) Bulutluluk artmıştır.

E) Nem açığı yoktur.

 

15.

Yukarıdaki grafikte aynı anda üç ayrı merkezde havanın taşıyabileceği maksimum nem ile aynı anda havada bulunan mutlak nem miktarları verilmiştir. Bağıl nem, aynı sıcaklıkta bulunan mutlak nemin, maksimum neme oranıdır.

Buna göre, merkezlerdeki bağıl nemin azdan fazlaya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III

B) II-III-I

C) III-I-II

D) I-III-II

E) III-II-I

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. B         3. C         4. A         5. B

 

6. D         7. D          8. E         9. C         10. A         11. E

 

12. B         13. E         14. A         15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR