NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki haritada verilen bölgelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgiler verir.

Buna göre yaş gruplarına göre dağılımı yukarıdaki grafikteki gibi olan bir ülkenin, aşağıdaki hangi özelliğe sahip olduğu söylenemez?

A) Nüfusun önemli bir kesimi kırsal bölgede yaşamaktadır.

B) Genç nüfus oranı yüksektir.

C) Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden biridir.

D) Bağımlı nüfus oranı azdır.

E) Doğal nüfus artış hızı yüksektir.

 

3.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin 1935, 1970 ve 1990 yıllarındaki nüfusunun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı (%)'de olarak gösterilmiştir.

Bu dağılıma göre Türkiye ile ilgili olarak:

I. Tarımda çalışan nüfus miktarı azalmıştır.

II. Tarım alanları daralmıştır.

III. Tarım dışı ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

IV. Enerji tüketimi artmıştır.

gibi özelliklerden hangileri söylenebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

4. Bir bölgede yaşayan nüfusun bölge yüzölçümüne bölünmesiyle bölgenin aritmetik nüfus yoğunluğu, bölgede yaşayan nüfusun bölgedeki tarım alanlarına bölünmesiyle de bölgenin fizyolojik nüfus yoğunluğu elde edilir.

Aşağıdaki tabloda beş bölgenin aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunlukları verilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre hangi bölgede tarım alanlarının oranı en azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5.

Aktif nüfusunun sektörlere dağılışı verilen yukarıdaki ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III

B) III-II-I

C) II-I-III

D) III-I-II

E) II-III-I

 

6. Aşağıdaki Türkiye haritasında seyrek nüfuslu yerler gösterilmiştir.

Bu yerlerden hangisinin seyrek nüfuslu olması diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?

A) Bebek ölüm oranı

B) Nüfus artış hızı

C) Sanayide çalışanların oranı

D) Nüfus yoğunluğu

E) Yaşam süresi

 

8. Aşağıdaki tabloda 1927-1990 yılları arasında Türkiye'deki kırsal ve kentsel nüfusun değişim oranları verilmiştir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bütün yıllarda kırsal kesimdeki nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazla olmuştur.

B) 1950 yılından sonra kırsal nüfus oranı sürekli azalırken kentsel nüfus oranı sürekli artmıştır.

C) Verilen yıllarda kentsel nüfus oranında % 100'den fazla artış olmuştur.

D) 1990 yılında nüfusun yarıdan fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır.

E) 1985 yılında kentsel ve kırsal nüfus birbirine yakındır.

 

9.

Yukarıda nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren grafik aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olabilir?

A) Mısır

B) Türkiye

C) İsveç

D) İran

E) Hindistan

 

10. Bursa, İstanbul, İzmit ve İzmir gibi kentlerde yapılan konut sayısı, ihtiyacın gerisinde kalmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kentlerdeki konut azlığına yol açan bir etken değildir?

A) Çok fazla göç almaları

B) Nüfus artışının fazla olması

C) Konut yapılacak alanların az olması

D) Küçük ve ucuz konut yapımına öncelik verilmemesi

E) Konut yapım maliyetinin yüksek olması

 

11. İç göçte ülkenin toplam nüfusunda bir değişiklik ortaya çıkmaz sadece bölgelerin ve şehirlerin nüfuslarında artma yada azalma meydana gelir.

Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçlarından değildir?

A) Ülke genelinde nüfus dağılışında dengesizlik görülür.

B) Düzensiz kentleşme görülür.

C) Sanayi tesisleri kent içinde kalır.

D) Tarımsal üretim azalır.

E) Yatırımlar dengesiz dağılır.

 

12. Türkiye'de bazı kentlerde yıl içerisinde nüfus değişimi az olurken bazı kentlerde fazla olmaktadır.

Aşağıdaki kentlerden hangisinde yıl içindeki nüfus değişimi diğerlerinden daha azdır?

A) Muğla

B) Antalya

C) Zonguldak

D) İstanbul

E) Bursa

 

13. Aşağıdaki kentlerin hangisi ekonomik etkinliklerinden dolayı mevsimlik göç almaz?

A) Adana

B) Bursa

C) Muğla

D) Sivas

E) Antalya

 

14. Aşağıdakilerden hangisi köyden - kente göçü azaltacak etmenlerden biri olamaz?

A) Çiftçilere teşvik kredisi vermek.

B) Sağlık ve eğitim hizmetlerini kırsal alana gerektiği kadar yaymak.

C) Kentteki yaşamı çekilmez hale getirmek.

D) Modern tarımı yaygınlaştırmak.

E) Kırsal kesimlere küçük sanayi tesisleri yapmak

 

15. Bir bölgenin nüfus artışında doğal nüfus artışı ile birlikte bölge dışından gelen göçler de etkili olur.

Aşağıda verilen bölümlerin hangisinde nüfus artışı dışardan gelen göçlere bağlı değildir?

A) Doğu Karadeniz

B) Asıl Ege

C) Yukarı Sakarya

D) Çatalca-Kocaeli

E) Adana

 

16. Bir bölgede kırsal kesim konutlarında yapı malzemesi olarak kerpiç kullanımının yaygın olması, aşağıdakilerden hangisinin kesin göstergesidir?

A) Günlük sıcaklık farkının fazla olduğunun

B) Yağış rejiminin düzenli olduğunun

C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğunun

D) Nüfus yoğunluğunun fazla olduğunun

E) Dağınık yerleşmelerin yaygın olduğunun

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. A          3. E           4. D          5. B

 

6. C          7. D          8. A          9. C          10. C          11. D          12. C

 

13. D          14. C          15. A          16. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR