NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 10

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. Tarımsal nüfus yoğunluğu artan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Tarım alanları genişlemektedir.

B) Tarımla uğraşan nüfus artmaktadır.

C) Entansif tarım gelişmiştir.

D) Verim artmaktadır.

E) Orman alanları daralmaktadır.

 

2. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisi Dünyanın seyrek nüfuslu yerlerinden değildir?

A) Kongo Havzası

B) Antarktika

C) İç Asya

D) Güney Asya

E) Amazon Havzası

 

3.

I. Menteşe yöresi

II. Taşeli platosu

III. Istranca bölümü

Yukarıda Türkiye'nin seyrek nüfuslu yerlerinden bazıları belirtilmiştir.

Her üç yerin de nüfusunun seyrek oluşunda temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarlarının fazla olması

B) Engebeli arazinin geniş yer tutması

C) Kıyıda yer almaları

D) Karstik arazinin geniş yer kaplaması

E) Turizmin gelişmemiş olması

 

4. Aşağıdaki grafik 1927 -1990 yılları arasında Türkiye'deki kırsal,kentsel ve toplam nüfusun değişimini göstermektedir.

Yalnızca bu grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) 1980 yılına kadar halkın büyük çoğunluğu kırda yaşamaktadır.

B) Toplam nüfusumuz sürekli artmıştır.

C) Tarımda makineleşme kırdan kente göçü arttırmıştır.

D) Toplam nüfusun en az olduğu dönem 1927'dir.

E) 1960 yılında nüfusun yarıdan fazlası köylerde yaşamaktadır.

 

5. Genelde yağışın fazla olduğu yerler nüfusunda yoğun olduğu yerlerdir.

Yukarıdaki haritada, kaç numaralı merkezde böyle bir genellemeden söz edilemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde endüstriye bağlı yoğun bir nüfuslanmadan bahsedemeziz?

A) Çatalca - Kocaeli

B) Yukarı Sakarya

C) Yukarı Kızılırmak

D) Adana

E) Kıyı Ege

 

7. Aşağıdaki grafik, Türkiye'de 1950-1990 yılları arasında kent ve kır nüfusunun oranını göstermektedir.

Yalnızca grafiklerdeki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-bilir?

A) Tarımda makineleşme, kırdan kente göçü arttırmıştır.

B) Kent-kır arasındaki nüfus dağılımı en hızlı şekilde 1980-1990 yılları arasında gerçekleşmiştir.

C) Kırda doğum oranının yüksek olması kentte göçü arttırmıştır.

D) Kır ve kent nüfus oranları arasındaki farkın en az olduğu dönem 1950'dir.

E) Nüfusun büyük bir bölümü kıyı bölgelerinde toplanmıştır.

 

8. Aşağıda belirtilen bölümlerden hangisinde sanayinin gelişmiş olması nedeniyle nüfus yoğunluğu yüksektir?

A) Antalya

B) Orta Kızılırmak

C) Çatalca-Kocaeli

D) Istıranca

E) Erzurum-Kars

 

9.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli alanlardan hangisinde kuraklık nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

10. Aşağıda üç ülkenin çalışan nüfusunun sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir.

Buna göre, bu ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III

B) I-III-II

C) II-III-I

D) III-I-II

E) III-II-I

 

11.

Yukarıdaki Dünya haritasında gösterilen noktalardan hangisinde endüstri nedeniyle nüfus yoğunluğu en fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde, nüfus yoğunluğu mevsimden mevsime en fazla değişir?

A) Samsun

B) Ankara

C) Erzurum

D) Muğla

E) Karabük

 

13.

Yukarıda nüfus piramidi verilen ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekonomisi sanayiye dayanır.

B) Genç nüfus fazladır.

C) Ortalama insan ömrü kısadır.

D) Doğum ve ölüm oranları yüksektir.

E) Köyden kente göç belirgindir.

 

14. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde köyden kente göç olayı yoğun olarak yaşanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi kentlere olan göçün neden olduğu olumsuz sonuçlardan biri değildir?

A) Kültürel çatışma görülür.

B) Sağlıksız bir kent yapısı ortaya çıkar,

C) Hava ve çevre kirliliği artar.

D) Tarımda makineleşme artar.

E) İşsizlik artar.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artış hızını etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

B) Doğum oranının yüksek olması

C) Köyden kente olan göçlerin artması

D) Beslenme olanaklarının artması

E) Ölüm oranlarının azalması

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. D          3. B          4. C          5. A

 

6. C           7. B           8. C          9. D          10. B          11. A          12. D

 

13. A          14. D          15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR