NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 11

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir ülkedeki nüfusun;

I. miktarı

II. yoğunluğu

III. kadın-erkek nüfusu

IV yaş gruplarına dağılımı

V. okur-yazar oranı

gibi özelliklerden hangileri o ülkenin eğitimi hakkında daha fazla bilgi verir?

A) Yalnız IV

B) I ve II

C) II ve III

D) II ve V

E) IV ve V

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus artış hızının fazla olmasının sonuçları arasında gösterilemez?

A) Kalkınma hızı azalır.

B) Tarım arazileri amaç dışı kullanılır.

C) İç ve dış göçler artar.

D) Demografik yatırımlar azalır.

E) Mal ve hizmetlere talep artar.

 

3.

Yukarıdaki harita üzerinde işaretli olan alanlardan hangisi dünyanın sık nüfuslu yerleri arasında gösterilemez?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

4. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süreleri verilmiştir.

Tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus artış hızı en fazla olan ülke Tunus'tur.

B) İngiltere’de genç nüfus oranı azdır.

C) Türkiye ve Hindistan'ın nüfus miktarları aynıdır.

D) Tunus'ta tüketici nüfus oranı yüksektir.

E) Türkiye'nin nüfus artış hızı İngiltere'den yüksek, Tunus'tan düşüktür.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfusun arttığını kesin olarak gösterir?

A) Tarımda çalışan nüfusun azalması

B) Nüfus yoğunluğunun azalması

C) Sanayide çalışan nüfusun artması

D) Doğum oranının ölüm oranından fazla olması

E) Bölgeler arasında göçlerin oluşması

 

6. Aşağıdaki tabloda gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler bazı özellikleri bakımından karalaştırılmıştır.

Tablodaki bilgilere göre kaç numaralı özelliğin yanlış olarak karşılaştırıldığı söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde nüfusun doğum ve ölüm oranları verilmiştir. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark doğal nüfus artışını vermektedir.

Buna göre, yukarıdaki tabloda verilen ülkelerden hangisinin doğal nüfus artış hızı daha fazladır?

A) Çin

B) Fransa

C) Japonya

D) Meksika

E) ABD

 

8. Bir ülkenin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren grafikten yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğuna

B) Çalışan nüfusun sektörel dağılımına

C) Kişi başına düşen milli gelire

D) Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranına

E) Çalışan ve çalışmayan nüfus oranına

 


9.
Dünya nüfusunun dağılışında geçmişten günümüze sürekli değişim yaşanmıştır. Nüfus, yeryüzüne hiçbir dönemde eşit ve dengeli dağılmamıştır. Nüfus dağılışı kıtalara ve ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) İklim şartları

B) Yerşekilleri

C) Sanayi

D) Tarım alanları

E) Sıcak su kaynakları

 

10. Aşağıdaki kıtalar ve bu kıtaların nüfuslarının artışında öncelikle etkili olan faktör eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Asya - Doğum oranının fazla olması

B) Avrupa - Yaşam seviyesinin yüksek olması

C) Afrika - Doğum oranının yüksek alması

D) Kuzey Amerika - Fazla göç alması

E) Güney Amerika - Sanayinin gelişmesi

 

11. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın az nüfus lanmış bölgeleri arasında yer almaz?

A) Güneydoğu Asya

B) Orta Asya

C) Amazon Havzası

D) Büyük Sahra

E) Grönland kıyılan

 

12. Aşağıdaki grafikte Dünya nüfus artış oranı verilmiştir.

Grafikten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl 2005'tir.

B) Nüfus artış oranı 1985'ten sonra sürekli azalmıştır.

C) 1950-1965 yılları arasında nüfus artış oranında dalgalanmalar olmuştur.

D) 1965 ve 1970'te nüfus miktarında herhangi bir değişme olmamıştır.

E) Dünya nüfusu verilen bütün yıllarda artmıştır.

 

13. Aşağıdaki grafiklerde dört ülkenin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir.

Buna göre, bu ülkelerden hangilerinde doğum oranlan artış göstermiştir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve III

E) II ve IV

 

14. Bir yerleşim merkezinde iklim koşulları olumsuz, yükselti fazla, tarım alanları dar, ürün çeşidi az ve ulaşım faaliyetleri zor ise bu merkezle ilgili olarak aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Ekonomik faaliyetler aşırı gelişmiş ve dışarıdan göç alır.

B) Ekonomisi gelişmemiş fakat dışarıdan göç alır.

C) Nüfus miktarı hızla artmaktadır ve dışarıya göç verir.

D) Ekonomik faaliyetleri gelişmemiş, göç verir ve nüfus azdır.

E) Dışarıya göç verir, nüfus miktarı azalmaktadır, ekonomik faaliyetleri gelişmiştir.

 

15. Aşağıdaki tabloda Dünya nüfusunun 1800, 1850, 1900, 1950 ve 2000 yıllarına ait kıtalara göre dağılım miktarı (milyon) verilmiştir.

Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya nüfusu sürekli artmıştır.

B) Dünya nüfusunun yarısından fazlası Asya kıtasında yaşamaktadır.

C) 2000 yılında nüfus miktarı birbirine en yakın olan kıtalar Avrupa ve Afrika'dır.

D) Avustralya'da nüfusun az olmasının nedeni kıtanın yüzölçümünün küçük olmasıdır.

E) Afrika'da 1950-2000 yılları arasında nüfus üç katından fazla artmıştır.

 

16. Aşağıdaki tabloda Hong-Kong'un nüfusuna ait bazı değerler verilmiştir.

Hong-Kong'ta gerçek yıllık nüfus artışını doğal nüfus artışından fazla olması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Genç nüfus oranının yüksek olduğunun

B) Bebek ölümlerinin azaldığının

C) Dışarıdan göç aldığının

D) Nüfusun eğitim düzeyinin arttığının

E) Ortalama yaşam süresinin uzadığının

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-E          2-D          3-E           4-C          5-D

 

6-C           7-D           8-D           9-E           10-E          11-A          12-D

 

13-A          14-D          15-D          16-C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR