NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 12

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda verilen nüfus piramitlerinden I. si uzun bir zaman sürecinde düşük doğum ve ölüm oranlarının yaşandığı, sonradan doğum oranının arttığı ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir.

Buna göre, II. piramidin görüldüğü ülkelerin nüfus özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük doğum ve ölüm oranları görülmektedir.

B) Yüksek doğum ve ölüm oranları görülmektedir.

C) Ölüm oranı azalmayı başlamış ancak doğum oranı yüksektir.

D) Doğum oranı hızla düşmektedir.

E) Nüfus yoğunluğu azalmaktadır.

 

2. Bir ülkede doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark o ülkenin doğal nüfus artışını verir.

Yukarıdaki tabloda verilen ülkelerin doğal nüfus artışı fazla olandan az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Çin - Fransa - Meksika

B) Fransa - Meksika - Çin

C) Meksika - Çin - Fransa

D) Çin - Meksika - Fransa

E) Meksika - Fransa – Çin

 

3. Aşağıdaki tabloda kıtaların 1970-2000 yılları arasındaki toplam nüfus miktarları (milyon) verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tablodan çıkarılabilecek doğru bir bilgi değildir?

A) Tüm kıtaların nüfusu sürekli artmıştır.

B) Verilen yıllarda Asya kıtasındaki nüfus artış miktarı diğer kıtaların nüfus artış miktarının toplamından azdır.

C) Okyanusya kıtasının nüfus artış oranı Avrupa kıtasından fazladır.

D) Nüfus artış oranı en fazla olan kıta Afrika'dır.

E) Amerika kıtasında en fazla nüfus artışı 1980-1990 yılları arasında olmuştur.

 

4. Aşağıdaki kıtalardan hangisinin nüfus yoğunluğu daha azdır?

A) Asya

B) Avrupa

C) Güney Amerika

D) Okyanusya

E) Afrika

 

5. Genç nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı az olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğum oranları fazladır.

B) Nüfus artış hızı yüksektir.

C) Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür.

D) Ortalama yaşam süresi uzundur.

E) Bağımlı nüfus oranı fazladır.

 

6. Aşağıdaki tabloda bir ülkeye ait nüfus bilgileri verilmiştir.

Tablodaki bilgilerden yararlanarak bu ülke ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

A) Ülkenin toplam nüfusu ne kadardır?

B) Okuma-yazma bitmeyenlerin sayısı kaç kişidir?

C) Ülkede aktif nüfus oranı nedir?

D) Kırsal kesimden kente göç olayı yaşanmakta mıdır?

E) Toplam nüfusta şehirleşme oranı ne kadardır?

 


7.
Aşağıdaki tabloda 1985-2005 yıllan arasında Dünya nüfus artış oranlan verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus artış oranı sürekli azalmaktadır.

B) Dünya nüfusu sürekli azalmaktadır.

C) Verilen yıllar arasında artış oranı %1 'in altına inmemiştir.

D) 2005'teki Dünya nüfusu 1985 yılındakinden fazladır.

E) Dünya'da nüfus yoğunluğu sürekli artmaktadır.

 

8. 60 yaşın üzerindeki nüfus yaşlı nüfus olarak kabul edilirse aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisinin ait olduğu ülkede ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğu söylenebilir?

(Not: Ülkelerin nüfus miktarları birbirine yakındır.)

 

9. Aşağıdaki tabloda kıtaların 1950-2005 yıllarındaki toplam nüfusları verilmiştir.

Nüfus artış hızı en fazla olan kıta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Afrika

B) Asya

C) Avrupa

D) Amerika

E) Okyanusya

 

10. Yeryüzünde nüfusun dağılışı incelendiğinde kıta kenarlarının yoğun nüfuslu, iç kısımların ise daha seyrek nüfuslu olduğu gözlenmiştir.

Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangisi kıyı bölgelerinde olmasına rağmen nüfusun yoğun olduğu alanlara örnek olarak gösterilemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

11. Batı Avrupa'nın yerleşmeye en elverişli alanlardan biri olmasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Yükseltisinin az olması

B) Ilıman iklim şartlarının görülmesi

C) Toprakları tarıma uygun olması

D) Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi

E) Kuzey Yarımküre'de yer alması

 

12. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi 20 yy'-da yapılan modern nüfus sayımlarının temel amaçlarından biri değildir?

A) Asker sayısını belirlemek

B) Toplam nüfus miktarını belirlemek

C) Nüfusun mesleklere göre dağılımını ortaya çıkarmak

D) Nüfusun cinsiyet durumunu belirlemek

E) Kır ve kent nüfusunu belirlemek

 

13. Beslenme ve sağlık hizmetlerinin yeterli olduğu alanlarda ortalama yaşam süresi fazladır.

Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanların hangisinde bu durum görülmez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Dünya'da hızlı nüfus artışına neden olan en önemli faktörün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Beslenme, barınma ve sağlık imkanların gelişmesi

B) İklim şartlarında meydana gelen olumlu değişme

C) Verimli tarım alanlarına yapılan göçler

D) Ülkeler arasında savaşların azalması

E) Coğrafi keşiflerle kıtalar arasında yaşanan büyük göç olayları

 

15. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının yapılış amaçları arasında gösterilemez?

A) Nüfusu yaş gruplarına göre ayırmak

B) Nüfusun cinsiyetine göre dağılışını belirlemek

C) Nüfusun eğitim durumunu tespit etmek

D) Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımını belirlemek

E) Çalışan nüfusun yıllık gelirini öğrenmek

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D          2-C          3-B           4-D          5-D

 

6-D           7-B           8-A           9-A           10-E          11-E          12-A

 

13-A          14-A          15-E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR