NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 13

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerinden biri değildir?

A) Amsterdam

B) İstanbul

C) Londra

D) Paris

E) Hamburg

 

2. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi daha çok eğitim faaliyetlerine bağlı olarak gerçekleşmiştir?

A) Seul

B) Roma

C) Moskova

D) New York

E) Oxford

 

3. Aşağıdaki tabloda şehirde yaşayan Dünya nüfusunun yıllara göre dağılış oranları verilmiştir.

Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şehirde yaşayan nüfus oranı sürekli olarak artmıştır.

B) 2000 yılında dünyada, şehirde yaşayanların miktarı kırsal kesimde yaşayanlardan fazladır.

C) Şehirde yaşayan nüfus oranı her dönemde Avrupa'da en çok olmuştur.

D) Her dönemde Güneydoğu Asya'da şehirde yaşayan nüfus en az olmuştur.

E) Avrupa ve Kuzey Amerika'da şehirde yaşayan nüfus oranı Dünya ortalamasının üzerindedir.

 

4. Londra'nın nüfusu 1800 yılında yaklaşık 1 milyon iken 1890 yılında yaklaşık 5 milyon olmuştur.

Londra'nın nüfus artışının yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A) Doğum oranının çok fazla olması

B) Sanayi devrimi ile sanayileşmenin artması

C) Tarım faaliyetlerinin gelişmesi

D) Turizm faaliyetlerinin gelişmesi

E) Ortalama yaşam süresinin uzaması

 

5. Avrupa Kıtası Dünya'nın en yoğun nüfuslu kıtası olmasına rağmen nüfus artışından kaynaklanan sorunların yine en az bu kıtada görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımın modern usullerle yapılması

B) Beyin göçü olması

C) Ekonominin gelişmiş olması

D) Ortalama ömrün uzun olması

E) Tıbbi imkanların gelişmesi

 

6. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde idari fonksiyonun bir etkisi olmamıştır?

A) Milano

B) Madrid

C) Londra

D) Ankara

E) Roma

 

7. Hindistan'ın nüfus planlamasına 1950 yılından itibaren başlamasına rağmen istenilen düzeyde basan sağlayamamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Nüfus planlamasına sınırlı mali kaynağın ayrılması

B) Hindistan'daki federe eyaletlerin kültürel kimliği ve siyasal ayrılığı

C) Nüfus politikasının isteğe bağlı olarak yapılması

D) Tarımın en önemli ekonomik faaliyet olmasına bağlı olarak insan gücüne duyulan ihtiyaç

E) Bölgede Çin ile siyasi hakimiyet mücadelesi içinde olması

 

8.

I. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar

II. Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar

III. Nüfusun nicelik ve niteliğini yükseltmeye yönelik politikalar

IV. Irk ayrımcılığına dayanan nüfus politikaları

Yukarıda verilen nüfus politikalarından hangileri günümüzde ülkelerin yaygın olarak uyguladığı nüfus politikalarından değildir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) Yalnız I

E) Yalnız IV

 


9. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının fazla olmasının olumlu sonuçlarından biridir?

A) Kalkınma hızının azalması

B) Üretimin artması

C) Kişi başına düşen milli gelirin azalması

D) Tasarrufların azalması

E) İç ve dış göçlerin artması

 

10. Yeryüzünde ilk şehirlerin Mısır, Mezopotamya ve Güneydoğu Asya'da büyük akarsuların kenarlarında kurulmuş olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi etkili olmuştur?

A) Ulaşım

B) Ticaret

C) Hayvancılık

D) Madencilik

E) Tarım

 

11. Her ülke demografik yapısı ve ekonomik durumuna göre farklı nüfus politikaları uygulamaktadır.

Buna göre ülkelerin uyguladığı farklı nüfus politikalarında ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfus artış hızını azaltmak

B) Nüfus miktarını sabitlemek

C) Nüfusun belli bir oranda sorun yapmadan artışını sağlamak

D) Nüfusun nitelik ve niceliğini yükseltmek

E) Genç nüfus oranını artırmak

 

12.

I. Japonya

II. Hindistan

III. Fransa

IV Çin

Yukarıdaki ülkelerden hangileri günümüzde nüfus artış hızını artırmaya yönelik nüfus politikaları uygulamaktadırlar?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve III

E) II ve IV

 

13. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanının fazla olmasında farklı bir fonksiyon etkili olmuştur?

A) Rotterdam

B) Mekke

C) Hong Kong

D) Hamburg

E) Marsiyla

 

14.

I. Kahire

II. New York

III. Lagos

Yukarıdaki şehirlerin küresel etkisi en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II-I-III

B) II-III-I

C) III-I-II

D) I-III-II

E) I-II-III

 

15. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içinde Roma şehrine önem kazandıran olaylardan biri değildir?

A) Birleşik İtalya'ya başkent olması

B) Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan'ın sınırları içinde yer alması

C) Roma İmparatorluğunun başkenti olması

D) Roma İmparatorluğu bölündükten sonra İstanbul'un Doğu Romanın (Bizans) başkenti olması

E) İstanbul'un fethedilerek Bizans'ın yıkılması

 

16.

Yukarıdaki tabloda Japonya'nın bazı yıllardaki nüfus artış oranı ve toplam nüfus miktarı gösterilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Toplam nüfus miktarı sürekli artmıştır.

B) 1947-1960 yıllan arasındaki nüfus artış miktarı, 1985-2003 yılları arasındaki artış miktarının üç katından fazladır.

C) Verilen yıllarda nüfus artış oranı sürekli azalmıştır.

D) 2003 yılındaki nüfus artış oranı 1947 yılına göre on kattan fazla azalmıştır.

E) Nüfus artış oranının sürekli azalmasına rağmen, nüfus miktarının sürekli artmasının nedeni göç almasıdır.

 

17. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde idari fonksiyonu da etkili olmuştur?

A) Paris

B) New York

C) Manchester

D) Sydney

E) Rotterdam

 

18. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre düşük nüfus artışı görülen ülkelerde oluşabilecek problemlerden biri değildir?

A) Nüfusun kendini yenileyememesi

B) Yaşlı nüfusun artması

C) İşçi ücretlerinin ucuzlaması

D) Üretici nüfusun azalması

E) İş gücü açığının oluşması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.D             2. E             3. C             4. B              5. C

 

6. A             7. E             8. E              9. B              10. E             11. C             12. D

 

13. B             14. A             15. D             16. E

 

17. A              18. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR