NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. Gelişmiş ülkelerde nüfus dağılışı doğal koşullardan fazla etkilenmez.

Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisinin ait olduğu ülkede, nüfus ve yerleşmelerin dağılışı doğal koşullardan en az etkilenmiştir?

 

2.

I. Faal nüfus içinde sanayide çalışanların payının fazla olması

II. Ortalama yaşam süresinin kısa olması

III. Doğal nüfus artış hızının fazla olması

IV. Faal nüfusun yaş ortalamasının düşük olması

V. Bağımlılık oranının düşük olması

Yukarıdaki özelliklerden hangileri bir ülkenin genç nüfuslu olduğunun kanıtlarından değildir?

A) I ve II

B) I ve V

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

 

3.

Yukarıdaki grafikler bir ülkede 1975 ve 1995 yıllarında çalışan nüfusun sektörlere göre dağılış oranlarını göstermektedir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) 1995 yılında çalışan nüfusun yarıya yakını tarım dışı sektörlerde çalışmaktadır.

B) 1975 yılında sanayide çalışan nüfusun toplam nüfus içindeki payı 1995 yılından daha azdır.

C) Hizmet sektöründe çalışanların payı 1995 yılında artmıştır.

D) 1975 yılında sanayide çalışanların oranı, 1995 yılında hizmet sektöründe çalışanların oranı ile aynıdır.

E) Tarımda çalışan insan sayısı 1995'de azalmıştır.

 

4.

Bir ülkede çalışan nüfusun sektörlere dağılımı grafikteki gibidir.

Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Enerji tüketimi azdır.

B) İhracatında hammadde oranı fazladır.

C) Genç nüfus yapısına sahiptir.

D) Kentli nüfus oranı azdır.

E) Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır.

 


5. Marmara Bölgesi'nde nüfusun hızlı artmasında;

I. Doğum oranının yüksek olması

II. Dışardan göç alması

III. İş imkanlarının fazla olması

gibi özelliklerden hangileri etkili olmamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

 

6.

Yukarıda üç ayrı ülkenin çalışan nüfusunun sektörel dağılımı oran olarak verilmiştir.

Bu tabloya göre ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. ülkede enerji tüketimi fazladır.

B) II. ülkede nüfusun dağılımı dengelidir.

C) III. ülkede işlenmiş madde ihracatı fazladır.

D) I. ülkenin tarımsal üretim miktarı diğerlerinden fazladır.

E) III. ülkede kırsal nüfus oranı fazladır.

 

7. Çeşitli nedenlerle köyden kente yapılan göçün ortaya çıkardığı pek çok sorun olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçün sonuçlarından biri değildir?

A) Plansız kentleşmelerin oluşması

B) Kentlerde alt yapı ve konut sıkıntısının oluşması

C) Yatırımların dağılımında dengesizlik oluşması

D) Nüfus dağılımının dengesiz olması

E) Ülke nüfusunun hızla artması

 

8. Türkiye'de iç göçlerin belirli merkezlere yönelmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bazı merkezler tarım, ticaret ve ulaşım gelişmesine bazı merkezler ise sanayi ve turizm yatırımlarına paralel olarak göç almaktadır. Aşağıdaki merkezlerden hangisine olan iç göçler daha çok turizm yatırımlarıyla ilgilidir?

A) Kahraman Maraş

B) Malatya

C) Kayseri

D) Alanya

E) Seydişehir

 

9. Türkiye'de iç göçlerin yönü daha çok doğudan batıya, kırsal yerleşmelerden kentsel yerleşmelere doğrudur.

İç göç hareketine daha çok erkek nüfusun katıldığı dikkate alınırsa aşağıdaki kentlerden hangisinde kadın nüfusun fazla olması beklenmez?

A) Giresun

B) Kastamonu

C) Sivas

D) Bursa

E) Bingöl

 

10.

Yukarıdaki grafikte, Türkiye'de sayım yıllarına göre, nüfus artış hızının değişimi gösterilmiştir.

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A) Nüfus artış hızının en fazla ve en az olduğu yıllar.

B) Nüfus miktarının en az ve en çok olduğu yıllar.

C) Nüfus artış hızının ortalaması

D) Nüfus artış hızının düşme gösterdiği yıllar.

E) Nüfus yoğunluğunun bölgelere dağılımı

 

11. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeleri geri kalmış ülkelerden ayıran genel özelliklerden değildir?

A) Kalkınma hızının yüksek olması

B) Ortalama yaşam süresinin uzun olması

C) Doğurganlık oranının fazla olması

D) Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması

E) İhracatında sanayi ürünlerinin fazla olması

 

12. Aşağıdaki grafik Türkiye'de bölgelere göre kır ve kent nüfusunun dağılımını göstermektedir.

Buna göre grafik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kentleşmenin en fazla olduğu bölge Marmara'dır.

B) İç Anadolu Bölgesi'ndeki kentleşme oranı Marmara bölgesine göre yaklaşık %50 daha azdır.

C) Kentsel nüfus miktarları arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Marmara ve Doğu Anadolu'dur.

D) Toplam nüfus içinde Karadeniz Bölgesi'ndeki kırsal nüfus oranı, Akdeniz Bölgesi'nden fazladır.

E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentsel nüfus miktarı, İç Anadolu Bölgesi'ndeki kentsel nüfus miktarının yarısı kadardır.

 

13. Aritmetik nüfus yoğunluğu; kilometrekareye düşen kişi sayısını ifade etmektedir.

Yukarıda bir ülkenin beş farklı bölgesinin yüzölçümü oranları ve nüfus sayıları verilmiştir.

Hangi ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14.

İnsanlar yerleşmek için sıcak yerlerde yüksek, soğuk yerlerde alçak alanları tercih eder.

Yukarıda numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yerleşme yüksek yerlerde daha yoğundur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. B           3. E           4. E           5. A

 

6. C           7. E           8. D           9. D           10. E          11. C

 

12. B          13. C          14. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR