NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 5

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. 0-14 yaş arası ve 65 + üzeri yaş grubuna bağımlı nüfus denir. Bağımlı nüfus aynı zamanda tüketici nüfustur.

Buna göre bağımlılık oranının yüksek olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geri kalmış bir ülkedir.

B) Çalışan nüfus oranı düşüktür.

C) Sanayisi gelişmemiştir.

D) Ortalama yaşam süresi uzundur.

E) Kişi başına düşen gelir azdır.

 

2. Artvin, Rize ve Trabzon gibi illerde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Denize yakın olmaları

B) Modern tarım yöntemlerinin uygulanması

C) Nüfusun çok olması

D) Tarım alanlarının dar olması

E) Bitki örtüsünün gür olması

 

3. Aritmetik nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının iki katı olan Avrupa ülkelerinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili değildir?

A) Tarım topraklarının az olması

B) Tarımla uğraşan nüfusun fazla olması

C) Kırsal kesimde nüfus artış hızının fazla olması

D) Yer şekillerinin engebeli olması

E) Tarım ürünlerinin çeşitli olması

 

4. Türkiye'nin nüfusuyla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

A) Nüfus kıyı bölgelerinde toplanmıştır.

B) Nüfus artışında asıl etken dış göçlerdir.

C) Nüfusun dağılışında iklim ve yer şekilleri önemli etkendir.

D) Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür.

E) Genç nüfus oranı, yaşlı nüfustan fazladır.

 

5. Ormanların fazla olduğu yerlerde konutlarda daha çok ahşap malzeme kullanılır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde ahşap konutların yaygın olması beklenemez?

A) Brezilya

B) Hindistan

C) İngiltere

D) Kanada

E) Irak

 

6. Yağışın yeterli olduğu engebeli arazi üzerinde dağınık yerleşmeler hakimdir.

Aşağıda verilen kentlerimizden hangisinde dağınık yerleşme yaygındır?

A) Konya

B) İzmir

C) Rize

D) Kayseri

E) Şanlıurfa

 

7. Denize kıyısı olan yerler genellikle yoğun nüfuslu yerlerdir. Ancak Doğu Karadeniz kıyılarının Ege kıyılarına göre daha fazla nüfuslandığı görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yağış miktarlarının farklılığıyla

B) Bitki örtülerinin farklılığıyla

C) Dağların kıyıya paralel uzanmasıyla

D) Yükselti özelliklerinin farklılığıyla

E) Ekonomik etkinliklerin farklılığıyla

 

8.

Yukarıda verilen Dünya haritası üzerinde işaretlenen yerlerden hangilerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu söylenemez?

A) I-II

B) I-III

C) IV-V

D) II-IV

E) III-V

 

9.

I. Doğum oranı düşüktür.

II. Ortalama yaşam süresi uzundur.

III. Ülke dışına göç azdır.

IV. Toplam nüfus içinde orta ve yaşlı nüfus sayısı fazladır.

Yukarıda bazı nüfus özellikleri verilmiş olan ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Meksika

B) İran

C) Pakistan

D) İngiltere

E) Senegal

 

10.

Yukarıda iki ülkeye ait nüfusun yaş gruplarına dağılışı ile çalışan nüfus gösterilmiştir.

Yukarıdaki grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. ülkede işsizlik oranı daha azdır.

B) II. ülkede çalışan nüfus azdır.

C) İki ülkenin toplam nüfusları birbirine eşittir.

D) II. ülkede genç nüfus fazladır.

E) I. ülkede ortalama yaşam süresi daha uzundur.

 

11. 1990 sayımına göre Türkiye'de coğrafi bölgelerin nüfusları ve nüfus yoğunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İç Anadolu'nun yüzölçümünün Karadeniz Bölgesi'nden büyük olduğuna

B) Akdeniz Bölgesi'nin Karadeniz'den küçük olduğuna

C) Kentli nüfus oranının Marmara'da en fazla olduğuna

D) Doğu Anadolu'da km2 ye düşen insan sayısının en az olduğuna

E) Kıyı bölgelerdeki toplam nüfusun iç bölgelerden fazla olduğuna

 

12. Aşağıdakilerden hangisi konut tiplerini ve konutların yapımında kullanılan malzemenin belirlenmesini etkilemez?

A) İklim

B) Gelenek ve görenekler

C) Çevredeki doğal bitki örtüsü

D) Çevrede kolay bulunabilen yapı malzemesi

E) Nüfus sayısı

 

13.

Yukarıdaki tabloda beş ülkede çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı % olarak verilmiştir.

Buna göre, bu ülkelerden doğum oranı az, yaşam düzeyi yüksek ve bölgeler arası ekonomik farklılığın az olduğu ülke hangisidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Göçler geçici ve sürekli olarak ikiye ayrılır. Ülkemizde sürekli göçlerin temel nedeni işsizliktir. Bu göçler plansız şehirleşme olgusunu ortaya çıkarır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göçler sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

A) Tarım alanlarının yetersiz kalması

B) Eğitim sorunları

C) Çevre kirliliği

D) Sağlık sorunları

E) Konut yetersizliği

 

15. Türkiye'de nüfusun büyük bir çoğunluğunun kentlerde yaşamasına karşılık, çalışan nüfusun önemli bir bölümü hala tarım sektöründe çalışmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenirse kesinlikle doğru olur?

A) Kentsel gelişme ekonomik gelişmeden hızlıdır.

B) Sanayiye yapılan yatırımlar azalmaktadır.

C) Ekonomik yatırımlarda tarımın payı azdır.

D) Kırsal alanda iş imkanları daha fazladır.

E) İç göçler azalmaktadır.

 

16.

Yukarıda Türkiye'nin nüfus artış hızının 1935-1990 yılları arasındaki değişim grafiği verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılacak doğru bir sonuç olamaz?

A) Nüfus sürekli olarak artmıştır.

B) Nüfus artış hızının en az olduğu yıl 1945 dir.

C) 1965 ile 1975 yılları arasında nüfus artışı hızı aynıdır.

D) 1945 de nüfus miktarında azalma olmuştur.

E) Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl 1960 dır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D         2. D         3. E          4. B         5. E

 

6. C         7. C          8. D          9. D         10. C         11. C         12. E

 

13. C         14. A         15. A         16. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR