NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI 6

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki grafikte beş farklı bölgedeki doğum oranları ile nüfus artış oranları verilmiştir.

Bir yerde nüfus artışında doğum oranlarının yüksek olması ve dışarıdan gelen göçler etkili olduğuna göre kaç numaralı bölgede nüfusun artışında dışarıdan gelen göçler daha etkilidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

2.

Yukarıdaki grafikte 1990 yılında bazı ülkelerin yaş grupları itibariyle nüfusun dağılışı yüzde (%) olarak gösterilmiştir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Nüfusu en fazla olan ülke Çin'dir.

B) En geri kalmış ülke Kenya'dır.

C) Çin'deki yaşlı nüfusun oranı Libya'nın iki katıdır.

D) Yaşlı sayısının en fazla olduğu ülke Yunanistan'dır.

E) Ortalama yaşam süresinin en fazla olduğu ülke Fransa'dır.

 

3. "Bir bölgede okur, yazar oranının yüksekliği, sosyal olanakların çeşitliliği, kent nüfusun fazlalığı ve kişi başına tüketilen enerji miktarı o yerin ............ olduğunu kanıtlar."

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Tüketiminin az

B) Ekonomik yönden gelişmiş

C) Dışarıya göç edenlerin

D) Kadın sayısının çok

E) Doğum oranını ölüm oranıyla aynı

 

4. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de çalışan nüfusun sektörlere dağılışı gösterilmiştir.

Yalnızca bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfusun yarısından fazlası tarım sektöründe çalışmaktadır.

B) Sanayi ve madencilik sektöründe çalışanların oranı tarım sektöründe çalışanların yarısı kadardır.

C) Türkiye'de sanayi gelişmeye başlamıştır.

D) Ulaşım, yönetim, kamu hizmetleri gibi sektörlerde çalışanların oranı %17,8'dir.

E) Hizmet sektöründe çalışanların oranı sanayi ve madencilikte çalışanlarının oranının yarısından fazladır.

 

5.

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Nüfusun bölgelere dağılımı genişlikleriyle orantılıdır.

B) En az nüfusa Güneydoğu Anadolu Bölgesi sahiptir.

C) İç Anadolu Bölgesi'nin nüfusu, Güneydoğu Anadolu'nun nüfusunun iki katıdır.

D) Marmara, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemizdir.

E) Nüfusun yarıdan fazlası iç bölgelerde yaşamaktadır.

 

6. İnsanların sıcak kuşakta daha çok yüksek yerleri, orta kuşakta ise yükseltisi az olan yerleri yerleşim alanı olarak seçmeleri aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?

A) Dünyadaki yükselti basamaklarının aynı olmadığını

B) Dünyanın her yerinin yerleşmeye uygun olduğunu

C) Orta ve soğuk kuşakta yükseltilerin az olduğunu

D) Sıcak kuşaktaki her yerin yerleşmeye uygun olduğunu

E) İklimin insan yaşamındaki etkisini

 

7. Aşağıdaki şekillerde, Konya ile Doğu Karadeniz bölümlerindeki yerleşme biçimleri verilmiştir.

Bu bölümlerdeki yerleşme dokusundaki farklılığın sebebi aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlanabilir?

Konya Bölümü              Doğu Karadeniz Bölümü

A) Su kaynakları            Denize uzaklık

B) Su kaynakları            Yer şekilleri

C) Toprağın yapısı        Yer şekilleri

D) Ekonomik nedenler                Yağış yetersizliği

E) Akrabalık ilişkileri     Ekonomik nedenler ve iç güvenlik

 

8. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerdeki konutlarda daha çok kerpiç kullanılır.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde kerpiç yapıların en az olması beklenir?

A) Konya Bölümü'nde

B) Orta Fırat Bölümü'nde

C) Doğu Karadeniz Bölümü'nde

D) Yukarı Kızılırmak Bölümü'nde

E) Dicle Bölümü'nde

 

9. Nüfus dağılışında;

- İklim ve toprak

- Endüstri faaliyetleri

- Ulaşım kolaylıkları

- Yeraltı zenginlikleri vb. rol oynamaktadır.

Aşağıdaki sık nüfuslu yerlerin hangisi, su koşullarına bağlı olarak nüfuslanmıştır?

A) Kuzey İtalya

B) Batı Avrupa

C) Japon adaları

D) Nil vadisi

E) ABD'nin Doğu kıyılan

 

10. Aşın sıcak ve soğuk yada aşırı yağış ve kuraklık, yerleşmeleri sınırlandıran önemli etkenlerdendir.

Aşağıdaki bölgelerden hangisindeki aşırı nüfuslanma, yazın sıkça görülen sellerin yada fırtınaların, yerleşmeleri sınırlamadığını kanıtlamaktadır?

A) Güneydoğu Asya

B) Orta Afrika

C) Kuzey Kanada

D) Kuzey Afrika

E) Batı Avustralya

 

11.

Yukarıdaki grafikte bazı illerin nüfusları ile yıllık artış oranları (%0) verilmiştir.

Bu grafik incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İzmir’in dışındaki şehirlerde nüfus azalma göstermiştir.

B) En az göç veren şehir Tunceli'dir.

C) İzmir’in 1990 ile 1997 yılları arasındaki nüfus artışı 300 binden fazla olmuştur.

D) Zonguldak'ın verilen tarihlerde nüfusu 500 binden fazladır.

E) Zonguldak, Artvin ve Tunceli'nin toplam nüfusu İzmir’den azdır.

 

12.

Yukarıdaki haritalarda Hakkari ilinin aynı yıldaki yoğunlukları gösterilmiştir.

Aritmetik yoğunluğun az olmasına karşın tarımsal ve fizyolojik yoğunluğun fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının sınırlı olmasına karşın, nüfusun büyük bir kısmının tarımla uğraşması

B) Yıllar geçtikçe nüfusun artış göstermesi

C) Tarım alanlarının yıl içinde genişlemesi

D) Nüfusun artış göstermesi

E) Dışarıdan göç alması

 

13.

I. ABD de Büyük Göller yöresi

II. Kuzey İtalya

III. Batı Avrupa

IV. ABD'nin doğu kıyıları

V. Japonya

Dünya'nın sık nüfuslu yerleri verilmiştir.

Ülkemizin aşağıda gösterilen hangi bölümünün, yukarıdakilerle aynı nedene bağlı olarak sık nüfuslandığını söyleyebiliriz?

A) Antalya bölümü

B) Konya bölümü

C) Çatalca-Kocaeli bölümü

D) Adana bölümü

E) Asıl Ege bölümü

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. C         3. B          4. C

 

5. A         6. E          7. B         8. C         9. D          10. A

 

11. B         12. A         13. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR