NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki tabloda, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin yüz ölçüm ve nüfus miktarları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus, bölgelere genişlikleriyle orantılı olarak dağılmamıştır.

B) Marmara Bölgesinde kilometrekareye 200 kişi düşmektedir.

C) Nüfus yoğunluğu en az olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur.

D) İç Anadolu, en çok nüfus barındıran ikinci bölgemizdir.

E) Kıyı bölgelerinin nüfusu iç bölgelerden fazladır.

 

2. Bir bölgede nüfus dağılışı ve yerleşme özellikleri iklim ve yer şekillerinden önemli ölçüde bağımsız ise,bu bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nüfus yoğunluğu azdır.

B) Yüzölçümü küçüktür.

C) Sanayi gelişmiştir.

D) İklim çeşitliliği vardır.

E) Sürekli göç vermektedir.

 

3. İklim, kır meskenlerinde kullanılan yapı malzemelerini doğrudan etkiler.

Buna göre, kerpiç meskenlerin yaygın olduğu kırsal alanların iklim özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklığın yüksek olması

B) Yağışların az olması

C) Buharlaşmanın az olması

D) Nemliliğin yüksek olması

E) Bitki örtüsünün gür olması

 

4. Kır yerleşmelerinin dağınık ya da toplu olması, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Yer şekillerine

B) Konu tipine

C) Ürün çeşitliliğine

D) Enleme

E) Toprak türüne

 

5. Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin başlıca özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının geniş olması

B) Yüzey şekillerinin sade olması

C) Otlakların geniş yer tutması

D) Yağışların fazla olması

E) Sıcaklığın düşük olması

 

6. Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfus miktarında mevsimlik farklar en fazladır?

A) Trabzon

B) Samsun

C) Antalya

D) Konya

E) Zonguldak

 

7.

Yukarıdaki haritada Türkiye'nin sık nüfuslu alanlarından bazıları taranarak gösterilmiştir.

Kaç numaralı alandaki nüfus sıklığı diğerlerinden farklı bir nedene dayalıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Türkiye'de 1950 yılından itibaren kent nüfusları, kır nüfuslarından daha hızlı artmıştır.

Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırsal kesimde doğum oranının düşük olması

B) Kırsal kesimde ölüm oranının yüksek olması

C) Kentlerde evlenme yaşının küçük olması

D) Kentlere göçün fazla olması

E) Kentlerde doğum oranının yüksek olması

 

9.

Yukarıdaki haritada belirtilen alanlardan hangileri seyrek nüfuslanmıştır?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 2 ve 5

D) 3 ve 4

E) 4 ve 5

 

10. Dünya nüfusunun büyük bölümünün Kuzey yarımkürede toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaların daha çok olması

B) Sanayinin çok gelişmesi

C) Sıcaklığın fazla olması

D) Toprakların verimli olması

E) Yeraltı zenginliklerinin bol olması

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu alanlardan birini belirtir?

A) Ekvatoral bölge

B) Dönenceler çevresi

C) Kutup bölgeleri

D) İç Asya

E) Musonlar Asyası

 

12. Nüfusun yeryüzüne dağılışında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) İklim

B) Yer şekilleri

C) Sanayi

D) Kara-deniz dağılışı

E) Bitki örtüsü

 

13.

Türkiye'de, 1935 -1985 yılları arasında köy ve şehir nüfuslarını gösteren yukarıdaki grafikten, aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

A) 1983 yılına kadar, şehir nüfusu köy nüfusunun sürekli altındadır.

B) Şehir nüfusu 1950'den sonra hızlı bir artış göstermiştir.

C) Köy nüfusunun en fazla olduğu yıl 1980'dir.

D) Şehir nüfusunun artmasında göçler etkili olmuştur.

E) Son yıllarda nüfusun yarısından fazlası şehirde yaşamaktadır.

 

14.

Yukarıdaki haritada, numaralanarak gösterilmiş alanlardan hangisi daha seyrek nüfusludur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

15. Özellikle Doğu Karadeniz bölümünden Türkiye’nin diğer yörelerine göç olmasının nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Tarım alanlarının azlığı-Sanayinin gelişmemesi-Hızlı nüfus artışı

B) Tarım alanlarının azlığı-Sanayinin gelişmişliği-Hızlı nüfus artışı

C) Hızlı nüfus artışı-Düzlüklerin fazlalığı-Sanayinin gelişmemesi

D) Yağış yetersizliği-Hızlı nüfus artışı-Tarım alanlarının azlığı

E) Sanayinin gelişmemesi-Yağış yetersizliği-Tarım alanlarının azlığı

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. C          3. B          4. A          5. D

 

6. C           7. B           8. D           9. E          10. A          11. E          12. E

 

13. D          14. D          15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR