TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ VE MADENCİLİK İLE İLGİLİ TEST 1

Bu testimizde türkiyede madenler ve enerji kaynakları test soruları, türkiyede madenler test soruları, kpss coğrafya madenler ve enerji kaynakları soruları, endüstri test soruları, sanayi test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

-Cam, porselen, emaye, deterjan, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, böcek öldürücüleri, jet ve roket yakıtları yapımında kullanılır.

- Türkiye Dünya rezervlerinde birinci sıradadır. Kalitesi yüksektir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen maden aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Bor minerallleri

B) Kükürt

C) Çinko

D) Volfram

E) Civa

 

2.

Yukarıdaki tabloda bazı ülkelere ait hidroelektrik üretim kapasitesi, üretim miktarı ve bu üretimin kullanılma oranı gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İsveç'in yerşekilleri ve iklimi akarsulardan yüksek oranda yararlanmaya uygundur.

B) Hidrolik enerji potansiyelini en az kullanan ülke Türkiye'dir.

C) Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkeler İsveç ve İtalya'dır.

D) Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkelerin akarsu rejimleri düzenlidir.

E) Türkiye'nin ürettiği hidroelektrik enerji miktarı Fransa'nın ürettiğinin yarısına yakındır.

 

3. Jeolojik oluşumundaki farklılıklardan dolayı Türkiye'de çok çeşitli madenler bulunmaktadır. Ancak bazı madenlerin rezervinin az olması nedeniyle ülke ihtiyacını karşılamak için ithalat yapılır.

Buna göre aşağıdaki madenlerden hangilerinin ithalat oranı daha fazladır?

A) Bor-Linyit

B) Taşkömürü-Demir

C) Krom-Bakır

D) Doğalgaz-Petrol

E) Demir-Bor

 

4. Boksit alüminyumun hammaddesidir. Ev aletleri, elektrik, otomotiv ve uçak sanayinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de alüminyumun en çok çıkarıldığı ve işlendiği yer taralı alanlardan hangisidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

5. Türkiye'de 2002 yılında elektrik enerjisi üretiminin, enerji kaynaklarına göre dağılımı (% yüzde) aşağıdaki gibidir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Elektrik enerjisi üretiminde en büyük pay doğalgaza aittir.

B) Türkiye'de sıcak su kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmektedir.

C) Türkiye doğalgazı ithal ederek elektrik enerjisi üretmektedir.

D) Kömür ve su gücünden elde edilen elektrik enerjisinin toplamı doğalgazdan elde edilen elektrik enerjisinden fazladır.

E) Türkiye'nin elektrik enerjisinin dörtte biri su gücünden elde edilmektedir.

 

6.

Yukarıda Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresini gösteren harita verilmiştir.

Güneş enerjisi üretimi ile güneşlenme süresi doğru orantılı olduğuna göre güneş enerjisinden en fazla yararlanacak coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu Bölgesi

B) Marmara Bölgesi

C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

D) Ege Bölgesi

E) Karadeniz Bölgesi

 

7.

Yukarıdaki Türkiye haritasında önemli termik santraller işaretlenmiştir.

Termik santrallerin dağılımında gözönünde tutulan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük şehirlere yakınlık

B) Kömür çıkarım alanlarına yakınlık

C) Büyük akarsulara yakınlık

D) Önemli ticaret merkezlerine yakınlık

E) Kavşak noktalarına yakınlık

 

8.

I. Muğla Yatağan

II. Manisa Soma

III. Elazığ Keban

IV. Lüleburgaz Hamitabat

V. Kütahya Tunçbilek

Yukarıda enerji üretmek için kurulan santrallerden hangilerinin kullandığı enerji kaynağı diğerlerine göre yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır?

A) I ve II

B) Yalnız III

C) II ve IV

D) Yalnız V

E) I ve III

 

9. Yer şekillerinin engebeliliği hidroelektrik enerji üretiminde etkili olan en önemli faktördür.

Aşağıdaki ülkelerde yıl boyunca yeterli akıma sahip akarsulardan enerji elde edilecek olunursa hangisinde enerji üretimi daha az olur?

A) Türkiye

B) Fransa

C) İsviçre

D) İsveç

E) Hollanda

 

10.

Yukarıdaki haritada beş ayrı madenin çıkarım alanı verilmiştir.

Bu madenlerden hangisi çıkarıldığı bölgede işlenmez?

A) Demir

B) Krom

C) Petrol

D) Linyit

E) Çinko

 

11.

-Rezervi fazla olduğu için Türkiye ihtiyacını karşılar.

- Termik santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılır.

- Hemen her bölgede çıkarılır.

Yukarıda özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşkömürü

B) Demir

C) Krom

D) Linyit

E) Bakır

 

12.

I. Anadolu, büyük ölçüde 3. zamanda oluşumunu tamamlamış ve zengin doğal bitki toplulukları bu devirde yerkabuğu hareketleri sonucu karbonlaşmıştır.

II. Yine 3. zamanda orojenik hareketler sonucu oluşan kırıklar boyunca volkanizma hareketleri yaygın biçimde görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalara göre, Türkiye'de en yaygın bulunan madenler aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A) Taşkömürü, petrol

B) Alüminyum, fosfat

C) Linyit, krom

D) Doğalgaz, kurşun

E) Bakır, tuz

 

13. Türkiye arazisi değişik jeolojik devirlerde oluştuğu için maden çeşitliliği fazladır.

Aşağıdaki madenlerin hangisinin varlığı Türkiye arazisinin büyük bir kısmının 3. jeolojik devirde oluştuğunu kanıtlar?

A) Taşkömürü

B) Linyit

C) Demir

D) Krom

E) Çinko-kurşun

 

14. Enerji kaynaklarından yararlanarak elektrik üretme sistemine "Termik Santral" denir.

Türkiye'de kurulması düşünülen termik santrallerin Ege Böigesi'nde olması daha avantajlı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir?

A) İş gücünün fazla olması

B) Enerji nakil hatlarının yoğun olması

C) İklim şartlarının elverişli olması

D) Linyit kömürünün bol çıkarılıyor olması

E) Yer şekillerinin elverişli olması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. D         3. D          4. A         5. C

 

6. C          7. B          8. B          9. E         10. A         11. D

 

12. C         13. B         14. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR