TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ VE MADENCİLİK İLE İLGİLİ TEST 2

Bu testimizde türkiyede madenler ve enerji kaynakları test soruları, türkiyede madenler test soruları, kpss coğrafya madenler ve enerji kaynakları soruları, endüstri test soruları, sanayi test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Sanayi tesislerinin fazla olduğu yerlerde enerji tüketimi ve çevre kirliliği daha fazladır.

Buna göre haritada gösterilen illerden hangisinde enerji tüketimi ve çevre kirliliği daha fazladır?

A) Eskişehir

B) Kocaeli

C) Adana

D) Erzurum

E) Gaziantep

 

2. Hammaddesi bol olduğundan Türkiye'de en yaygın endüstri kollarından biridir.

Aşağıdaki endüstri kollarından hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Un ve unlu maddeler

B) Çimento

C) Gübre, plastik ve kauçuk sanayi

D) Şeker ve yağ sanayi

E) Pamuklu ve yünlü dokuma

 

3. Sanayi ürünlerinin, Türkiye'nin ihracatındaki payı Cumhuriyetin ilk yıllarında çok düşük iken yıldan yıla büyük artışlar göstererek 2002 yılında % 90'a ulaşmıştır.

Aşağıdaki sanayi dallarından hangilerinin Türkiye'nin ihracatındaki payı diğerlerinden daha fazladır?

A) Kağıt-Makine

B) Tekstil-Beyaz eşya

C) Kimyevi ürünler-Cam

D) Çimento-Kereste

E) Sigara-Elektronik

 

4.

I. Hammadde

II. İşgücü

III. Sermaye

IV. Ulaşım

V. Pazar

Sanayinin kuruluşunda etkili olan yukarıdaki faktörlerden hangilerini Türkiye koşullarında sağlamak daha kolaydır?

A) Yalnız IV

B) I ve II

C) III ve IV

D) Yalnız III

E) Yalnız I

 

5. Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür.

Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

A) Makarna Fabrikaları

B) Kereste Sanayi

C) Fındık İşletmeleri

D) Çay Fabrikaları

E) Sigara Fabrikaları

 

6.

Yukarıdaki haritada Türkiye'de zeytinyağı fabrikalarının en yoğun olduğu yerler gösterilmiştir.

Taralı alanların hangi ortak özelliği zeytinyağı endüstrisinin bu yörelerde gelişmesine uygun ortam sağlamıştır?

A) Ulaşımın gelişmişliği

B) Avrupa pazarlarına yakınlık

C) Sermaye birikimi

D) İklim özelliklerinin benzerliği

E) İşgücü potansiyeli

 

7.

Yukarıda kuruluş yerleri verilen sanayi tesislerinde, aşağıdaki hammaddelerden hangisi işlenmektedir?

A) Pamuk

B) Şeker

C) Ağaç

D) Ayçiçeği

E) Demir

 

8. Endüstri kuruluşlarının gelişmesinde sermaye, hammadde, enerji, işgücü, ulaşım gibi etkenler önemli yer tutar.

Sadece hammaddeye bağlı olarak Erzurum-Kars Bölümü'nde aşağıda verilen tesislerden hangisinin gelişmesi beklenemez?

A) Yem sanayi

B) Deri giyim

C) Et-süt-peynir

D) Ayakkabı

E) Kağıt

 

9. Metal madenleri işleyen sanayi kuruluşlarına metalürji sanayi denir.

Aşağıda verilen yer ve sanayi kuruluşlarından hangisi metalürji sanayine örnek olmaz?

A) Seydişehir=>Alüminyum fabrikası

B) Ereğli=>Demirçelik fabrikası

C) İstanbul=>Cam fabrikası

D) Elazığ=>Ferrc-krom fabrikası

E) Samsun=>Bakır fabrikası

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, sanayinin kuruluş yerini belirleyen koşullardan biri değildir?

A) Pazar

B) Hammadde

C) Ulaşım

D) Yağış

E) Enerji

 

11. Türkiye'de jeotermal enerji kaynaklarının Ege ve Güney Marmara'da daha fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Geniş ovaların varlığı

B) Yerkabuğunun kırılmalara uğraması

C) Arazinin kumlu ve çakıllı olması

D) Kuzey rüzgarlarının etkisiz olması

E) Kalker yapının yaygın olması

 

12. Aşağıdaki termik santrallerden hangisinde linyitin yakılması ile elektrik enerjisi elde edilmez?

A) Soma

B) Afşin-Elbistan

C) Yatağan

D) Sarayköy

E) Gökova

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, bir madenin işletilebilmesi için gerekli olan özelliklerden biri değildir?

A) Madenin cevher oranının yüksek olması

B) Maden rezervinin fazla olması

C) Kullanım alanlarının yaygın olması

D) Madenin çıkarım alanlarının kıyılara yakın olması

E) Madenin yüzeye yakın olması

 

14.

-Petrol yönünden zengin ülkelerde yaygın olarak çıkarılır.

- Türkiye tüketiminin çoğunu başta Rusya olmak üzere ithal ederek karşılar.

Yukarıda özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Linyit

B) Demir

C) Taşkömürü

D) Bor mineralleri

E) Doğal gaz

 

15. Aşağıdaki haritada, bir madenin Türkiye'de bulunduğu yerler gösterilmiştir.

Bu maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) Bakır

C) Boksit

D) Kaya tuzu

E) Uranyum

 

16. Aşağıda bazı madenlerin çıkarıldığı başlıca yerler A, D, O ile gösterilmiştir.

Bu madenler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Bor Bakır Demir

B) Demir Bakır Krom

C) Krom Demir Alüminyum

D) Demir Bakır Bor

E) Bakır Demir Krom

 

17.

Yukarıdakilerden hangisi bir linyit havzası değildir?

A) Soma

B) Tavşanlı

C) Mazıdağı

D) Çeltek

E) Elbistan

 

18. Türkiye'de bulunan enerji kaynaklarından bazıları tüketimi karşılayabilmekte bazıları karşılayamamaktadır.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Tüketimi karşılayan    Tüketimi karşılayamayan

A) Linyit                                           Petrol

B) Petrol                                          Linyit

C) Taşkömürü                                               Linyit

D) Güneş enerjisi                          Linyit

E) Doğalgaz                                   Nükleer enerji

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B          2. C         3. B         4. B         5. A

 

6. D         7. C         8. E         9. C         10. D         11. B         12. D

 

13. D         14. E         15. E         16. D         17. C         18. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR