TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ VE MADENCİLİK İLE İLGİLİ TEST 3

Bu testimizde türkiyede madenler ve enerji kaynakları test soruları, türkiyede madenler test soruları, kpss coğrafya madenler ve enerji kaynakları soruları, endüstri test soruları, sanayi test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Bir madenin çıkartılıp işletmeye açılabilmesi için belli şartları taşıması gerekir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir madenin işletmeye açılabilmesi için gereken şartlardan değildir?

A) Maden bölgesine ulaşımın rahat sağlanabilmesi

B) Maden bölgesinin yoğun nüfuslu olması

C) Cevherdeki maden oranının yüksek olması

D) Maden çıkarımı için yeterli sermayenin olması

E) Maden çıkarımı için yeteri derece teknik elemana sahip olmak

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de daha çok çıkarıldığı yerden uzakta işlenmektedir?

A) Kükürt

B) Boksit

C) Demir

D) Oltu taşı

E) Lületaşı

 

3. Elektrik ve elektronik endüstrisinin en önemli hammaddesidir. En önemli yatakları; Murgul, Küre, Ergani ve Maden'dir.

Yukarıda sözü edilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) Krom

C) Bakır

D) Boksit

E) Barit

 

4.

1. Maden : Fotoğrafçılık, gübre, cam sanayisinde kullanılır. Stratejik madendir. Susurluk havzasında çıkarılır. Türkiye rezerv bakımından dünyada birincidir.

2. Maden : Elazığ/Guleman'dan, Antalya/Fethiye ve Köyceğiz'den çıkarılır. Demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılır. Türkiye, üretiminde dünyada 3. sıradadır.

Yukarıda sözü edilen madenler sırası ile hangileridir?

A) Demir-Bakır

B) Krom-Kurşun

C) Nikel-Cıva

D) Bor-Krom

E) Kükürt-Alüminyum

 

5.

Yurdumuzda sadece Keçiborlu'da çıkarılan ve orada işlenen maden ile sadece Seydişehir ve Akşehir'de çıkarılıp Seydişehir'de işlenen maden hangileridir?

. Keçiborlu                     Seydişehir

A) Krom                           Bor

B) Linyit                           Doğalgaz

C) Kükürt                         Boksit

D) Bakır                           Krom

E) Kurşun                        Cıva

 

6.

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilmiş yerlerde hangi madenler en fazla çıkarılmaktadır?

.

A) Volfram Boksit Fosfat

B) Linyit Barit Nikel

C) Bor Krom Petrol

D) Bor Demir Cıva

E) Kükürt Krom Petrol

 

7.

- Çeliğin sertleştirilmesinde kullanılır.

- Elazığ ve Antalya'da işlenir.

- Üretiminde Güney Afrika birinci, Türkiye bazen 3. bazen 4. sırada yer alır.

Yukarıda sözü edilen maden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Altın

B) Krom

C) Bakır

D) Demir

E) Bor minerali

 

8. Yukarı Fırat Bölümü, Türkiye'nin maden yatakları ve çeşitliliği bakımından en zengin bölümüdür.

Aşağıdaki madenlerden hangisi bu bölümde çıkarılmaz?

A) Demir

B) Krom

C) Boksit

D) Bakır

E) Kalay

 

9. Gübre endüstrisinde önemlidir.

En önemli yatağı Mardin Mazıdağı olup, Besni, Gölbaşı, Hatay, Bingöl ve Bitlis yörelerinde de bulunan yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barit

B) Fosfat

C) Boksit

D) Manganez

E) Bor mineral

 

10.

- Ağır sanayi ve metalürjinin ana ham maddesidir.

- Ülkemizde yatakları dağınık halde bulunur.

- Bu maden açısından en zengin bölgemiz Doğu Anadolu'dur.

- İşlendiği başlıca yerler; İskenderun, Karabük ve Karadeniz Ereğli'sidir.

Yukarıda belli başlı özellikler verilmiş olan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) Bakır

C) Krom

D) Kükürt

E) Kurşun

 

11.

Yukarıdaki haritada demir cevherinin çıkarıldığı yerler ile işlendiği kuruluşların yerleri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuçtur?

A) Kolay ihraç edilebileceği yerlerde işlenmektedir.

B) Demirin işlendiği yerlerin belirlenmesinde demiryolu hattının varlığı önemlidir.

C) Tüketim merkezlerine yakın yerlerde işletilmektedir.

D) Çıkarıldığı yerde değil, işgücünün rahat temin edilebildiği yerlerde kurulmuştur.

E) Demir çıkarıldığı yerde işlenmemektedir.

 

12. Türkiye aşağıdaki madenlerimizin hangisi bakımından dışa bağımlılığını sürdürmektedir?

A) Lületaşı

B) Bor

C) Bakır

D) Krom

E) Fosfat

 

13.

Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı merkezler gösterilmiştir. Boksitin çıkarıldığı ve işlendiği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bursa

B) Ödemiş

C) Seydişehir

D) Akseki

E) Iğdır

 

14.

Yukarıdaki haritada işlendiği yerleri gösterilen madenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Demir    Boksit    Bakır       Kurşun ve cıva

B) Boksit   Bakır      Demir      Kurşun ve çinko

C) Bakır    Kurşun   Demir      Boksit ve çinko

D) Demir   Bakır      Boksit      Kurşun ve çinko

E) Boksit   Bakır      Kurşun    Demir ve çinko

 

15. Türkiye'de aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi daha çok kullanılmaktadır?

A) Petrol

B) Linyit

C) Doğalgaz

D) Taşkömürü

E) Jeotermal

 

16. Aşağıda bazı madenler ve kullanım alanları verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Uranyum-Nükleer enerji

B) Fosfat-Yapay gübre

C) Demir-Çelik sanayi.

D) Cıva-Eczacılık sanayi

E) Lületaşı-Uzay sanayi

 

17.

=> Metal madenler içinde tek sıvı olanıdır.

=> Boya, tarım ilacı, kâğıt, yapay ipek ve otomotiv sanayinde kullanılır.

=> Ödemiş-Karaburun, Konya Sarayönü ve Niğde, önemli çıkarım alanlarıdır.

Yukarıda özellikleri verilen maden hangisidir?

A) Demir

B) Bakır

C) Cıva

D) Volfram

E) Barit

 

18. Elektrik üretmek amacıyla yeraltı kaynaklarından faydalanarak termik elektrik santralleri kurulmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi termik elektrik santrallerin kurulmasında faydalanılan enerji kaynaklarından değildir?

A) Taşkömürü

B) Petrol

C) Doğal gaz

D) Manganez

E) Linyit

 

19. Türkiye petrolün büyük bir bölümünü ithal eder.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin petrol ithalatında ilk sırada yer alır?

A) Ortadoğu Ülkeleri

B) A.B.D.

C) Türk Cumhuriyetleri

D) B.D.T

E) Romanya

 

20. Aşağıda bazı yeraltı kaynakları çıkarımı yapılan yerlerle eleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Bakır =>  Murgul

B) Demir =>  Divriği

C) Petrol =>  Batman

D) Bor =>  Susurluk

E) Boksit =>  İzmir

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. C           3. C            4. D           5. C

 

6. A           7. B            8. E           9. B           10. A           11. E           12. E

 

13. C           14. B           15. B           16. E           17. C

 

18. D            19. A           20. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR