TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ VE MADENCİLİK İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde türkiyede madenler ve enerji kaynakları test soruları, türkiyede madenler test soruları, kpss coğrafya madenler ve enerji kaynakları soruları, endüstri test soruları, sanayi test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de bir yıl içindeki petrol üretimi, tüketimi ve ithalatı verilmiştir.

Yalnızca bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye'de petrol üretimi ihtiyacı karşılayamamaktadır.

B) Türkiye'de petrol ithalatı üretimin altı katıdır.

C) Türkiye'de petrol tüketiminin büyük kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

D) Petrol ithalatı için her yıl 5 milyar dolar döviz ödenmektedir.

E) Petrolde yıllık tüketim 28 milyon ton civarındadır.

 

2. Aşağıda verilen yeraltı zenginliklerden hangisi doğrudan metalürji sanayisinde hammadde olarak kullanılmaz?

A) Demir

B) Bakır

C) Krom

D) Boksit

E) Taşkömürü

 

3. Türkiye'deki

I. Linyit

II. Taşkömürü

III. Doğalgaz

IV. Petrol,

ile çalışan termik santrallerden hangisi yada hangileri kurulurken ilgili enerji kaynağına yakın olması dikkate alınmamıştır?

A) I ve IV

B) Yalnız II

C) II ve III

D) Yalnız IV

E) I ve II

 

4. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanılmasına tehlikeli olduğu gerekçesiyle çevre örgütleri karşı çıkmaktadır?

A) Rüzgar enerjisi

B) Nükleer enerji

C) Güneş enerjisi

D) Jeotermal enerji

E) Hidroelektrik enerji

 

5.

Yukarıda verilen Türkiye haritasında belli başlı yeraltı kaynakların çıkarıldığı yerler gösterilmiştir.

Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Petrol

B) Demir

C) Bakır

D) Boksit

E) Taşkömürü

 

6. Aşağıda verilen sanayinin kuruluş şartlarından hangisi ülkemizde şu anda en büyük sorunu oluşturmaktadır?

A) Sermaye

B) İşgücü

C) Ulaşım

D) Enerji

E) Hammadde

 

7. Türkiye'de unlu ürünler sanayi gelişmiştir.

Bu sanayinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Tahıl tüketiminin fazla olması

B) İklim koşullarının tahıl üretimine elverişli olması

C) Tarım alanlarının büyük kısmının tahıl üretimine ayrılması

D) Sanayi tesislerinin ucuza kurulabilmesi

E) Dış talebin çok olması

 

8. Geliştiği başlıca merkezler, Isparta, Uşak, Gördes, Demirci, Bünyan, Kula, Kayseri'dir.

Yukarıda sözü edilen sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keten Dokuma

B) Pamuklu Dokuma

C) İpekli Dokuma

D) Halıcılık

E) Suni ipekli Dokuma

 

9. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin dağılımında hayvancılığın rolü olmamıştır?

A) Gübre sanayi

B) Deri sanayi

C) Hah-kilim dokuma

D) Et ürünleri

E) Süt ürünleri

 

10. Ülkemizde inşaat sektörü son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Buna göre inşaat sektörünün gelişmesi aşağıdaki endüstri kollarından hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?

A) Çimento

B) Cam

C) Seramik

D) Tuğla

E) Deri

 

11. Yurdumuzda aşağıdaki sanayi dallarından hangisinin hammaddesinin temin edilmesi iklim şartlarından doğrudan etkilenmez?

A) Gıda sanayi

B) Şeker sanayi

C) Çay sanayi

D) Konserve sanayi

E) Petro-Kimya sanayi

 

12. Türkiye'de doğal koşullar göz önüne alındığında aşağıdaki bölgelerden hangisinde hidroelektrik enerji potansiyeli en azdır?

A) Marmara

B) Karadeniz

C) Akdeniz

D) İç Anadolu

E) Doğu Anadolu

 

13. Ülkemizde her mevsimde taze sebze ve meyve bulunabilir.

Bu durum aşağıdaki endüstri kollarından hangisinin iç pazardaki tüketim miktarını olumsuz etkilemiştir?

A) Şeker endüstrisi

B) Bitkisel yağ ve sabun endüstrisi

C) Un ve unlu ürünler endüstrisi

D) Konserve endüstrisi

E) Yem endüstrisi

 

14. Türkiye'de sanayinin dağılışını hammaddeye yakınlık, ulaşım ve pazarlama enerji kaynağına yakınlık gibi faktörler etkiler.

Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin yeri belirlenirken enerji kaynağına yakınlık daha çok etkili olmuştur?

A) Kırıkkale silah fabrikasının.

B) Çukurova’da dokuma fabrikalarının.

C) Ereğli Demir-Çelik fabrikalarının

D) İç Anadolu'da şeker fabrikalarının

E) Marmara'da otomotiv sanayinin

 

15.

1. Tekirdağ-içki endüstrisi

2. Denizli-dokuma endüstrisi

3. Konya-besin endüstrisi

4. Kayseri-mobilya sanayi

5. Rize-çay endüstrisi

Yukarıda işaretli merkezlerde kurulan sanayi tesislerinden hangisi hammadde yakınında kurulmamıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

16. Doğu Anadolu Bölgesi yeraltı kaynaklan açısından oldukça zengindir.

Buna rağmen sanayinin gelişmemesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A) Ulaşım ve pazarlama elverişsizliği

B) Enerji yetersizliği

C) Sermayenin yetersiz olması

D) Yer şekillerinin engebeli olması

E) İklim şartlarının elverişsizliği

 

17. Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde elektrik enerjisi tüketimi fazladır.

Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde elektrik enerjisine en az ihtiyaç duyulması beklenir?

A) Ege

B) Çatalca-Kocaeli

C) Yukarı Murat-Van

D) Adana

E) Batı Karadeniz

 

18.

Yukarıdaki haritada bir tarım ürünün yetiştiği başlıca yerler ve bu ürünü işleyen fabrikalar gösterilmiştir.

Bu ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şekerpancarı

B) Tütün

C) Pamuk

D) Üzüm

E) Ayçiçeği

 

19. Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinde endüstrileşme diğerlerine göre daha azdır?

A) Adana

B) Osmaniye

C) Mersin

D) İzmir

E) Eskişehir

 

20. Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz başlıca endüstriyel ürünlerden birisidir?

A) Tekstil ürünleri

B) Mobilya

C) Haç

D) Şeker

E) Unlu gıda

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2.E            3. D           4. B           5. A

 

6. A           7. E            8. D           9. A           10. E           11. E           12. A

 

13. D           14. C           15. D           16. B           17. C

 

18. C            19. B            20. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR