TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık kpss soruları, coğrafya tarım ve hayvancılık testleri, kpss coğrafya tarım ürünleri test gibi konuları ele alacağız.

 

Soru 1.  Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu’da yetiştirilir.

B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.

C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.

D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa’da baştadır.

E) Hayvanlarımızın  et ve süt verimi yüksektir.

 

Soru 2.   Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına ise 64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın.    olmasına

B) Engebenin ve ortalama  yükseltinin fazla olmasına

C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe …..      bağlı olmasına

D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli ………olmasına

E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli ………olmasına

 

Soru 3. Türkiye’de hayvansal verimi arttırmada aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Yem bitkileri üretiminin arttırılması

B) Üreticilerin kredilerle desteklenmesi

C) Mera hayvancılığının teşvik edilmesi

D) Hayvan soylarının ıslah edilmesi

E) Hayvansal ürünler sanayinin geliştirilmesi

 

Soru 4.  Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Yer şekillerinin engebeli, toprakların kıraç olması

B) Yağışın bol, yağış rejiminin düzenli  olması

C) Yazların sıcak geçmesi, kış yağışlarının fazla olması

D) Toprakların mineral bakımından zengin olması

E) Özellikle orman bakımından çok zengin olması

 

Soru 5.   Modern usullerle hayvancılık yapılan bir ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Hayvan ırklarının ıslahı

B) Yem üretiminin arttırılması

C) Üreticilerin desteklenmesi

D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi

E) Otlak alanlarının genişletilmesi

 

Soru 6.   Türkiye’de en yaygın hayvancılık faaliyeti küçük baş hayvancılıktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

A) Tarım alanlarının sınırlı olması

B) Yer şekillerinin çok engebeli olması

C) Diğer hayvancılık faaliyetlerinin zahmetli oluşu

D) Yer şekillerinin ve iklimin uygun oluşu

E) Et ve süt veriminin fazla oluşu

 

Soru 7.   Küçük baş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerimizde yetiştirilir.

Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde küçük baş hayvancılık daha az yapılır?

A)       Konya Bölümü

B)      Orta Fırat Bölümü

C)      Erzurum-Kars Bölümü

D)      İç batı Anadolu Bölümü

E)   Ergene Bölümü

 

Soru 8.   Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi Türkiye’nin az yağış alan iç kısımlarında yetiştirilir?

A) Tiftik keçisi                 B) Sığır              C) Kıl keçisi

D) At                                E) İpek böceği

 

Soru 9.  Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, küçük baş hayvancılık en azdır?

A) Antep fıstığı                  B) Çay              C) Ay çiçeği

D) Şeker pancarı                E) Buğday

 

Soru 10. Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en elverişli yerler doğu Karadeniz yaylaları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarıdır.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yaz yağışlarının fazla olması

B)      Sulama imkanlarının gelişmiş olması

C)      Geniş düzlüklerin olması

D)      Yükseltinin ve eğimin fazla olması

E)    Tarım topraklarının verimli olması

 

Soru 11.   Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri ve bu türlerin yoğun olduğu yerler aşağıda verilmiştir.

Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

Hayvan türü                       Yaygın olarak yetiştiği yer

------------------                    --------------------------------

A)    Sığır                                  Erzurum-Kars Bölümü

B)    Koyun                                İç Anadolu Bölgesi

C)    Kıl keçisi                            Karadeniz Bölgesi

D)    Tiftik keçisi                        İç Anadolu Bölgesi

E)     İpek böceği                       Güney Marmara Bölümü

 

Soru 12. Aşağıda yer alan hayvanların hangisinin ürünleri sanayi de işleme tutulmadan kesinlikle kullanılmaz?

A) Koyun                     B) Arı                         C) Manda

D) Tavuk                      E) İpek böceği

 

Soru 13.   Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde ahır hayvancılığı ve besicilik daha fazla yapılmaktadır?

A) İç Anadolu          B) Marmara       C) Doğu Anadolu

D) Karadeniz           E) Akdeniz

 

Soru 14. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş hayvancılık daha az yapılır?

A) Mısır                   B) Çay                       C) Fındık

D) Buğday              E) Şeker pancarı

 

Soru 15.   Arıcılığı asıl geçim kaynağı olarak seçenler, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etkiye sahiptir?

A)       Çok emek gerektirmemesi

B)      Ekonomik değerinin yüksek olması

C)      Arı ürünlerine olan ihtiyacın artması

D)      İklim şartlarından daha az etkilenmesi

E)   Besin değerinin yüksek olması

 

Soru 16.   Bugün ülkemizde modern tavukçuluk daha çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük merkezlere yakın yerlerde gelişmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Tavuğun ticari değerinin yüksek olması

B)      İklim şartlarının elverişli olması

C)      İş gücüne fazla ihtiyaç duyulması

D)      Büyük tüketim merkezlerine yakın olması

E)      Kentlerdeki işsiz insanlara iş kapısı olması

 

Soru 17.   Balıkçılığın ilkel metotlarla yapıldığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemez?

A)       Kum motorlarının balık yuvalarını bozması

B)      Açık deniz balıkçılığının yapılması

C)      Kaçak ve zamansız avlanmaların yapılması

D)      Balıkçı teknelerinin küçük ve yetersiz olması

E)      Denizin sanayi ve yerleşim atıkları ile kirletilmesi

 

Soru 18.   Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmeme -sinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?

A)  Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak  olması

B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz oluşu

C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen gösterilmemesi

D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması

E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olması

 

Soru 19.   Türkiye’de avlanan balık miktarının büyük bir bölümü    (%81) Karadeniz’den sağlanır.

Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinde;

I.         Kıyı şeridinin uzun oluşu

II.        İklimin ılıman oluşu

III.      Kıta sahanlığının dar oluşu

IV.      Yer şekillerinin fazla engebeli oluşu

V.       Tarım alanlarının sınırlı oluşu

Gibi faktörlerden hangisinin etkisi daha çoktur?

A) I ve III                   B)Yalnız II                    C) I ve II

D) II ve III                  E) IV ve V

 

Soru 20. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmı doğrudan ve dolaylı olarak hayvancılığımıza katkı sağlamaktadır.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için bu durum söz konusu olamaz?

A) Burçak                  B) Buğday                  C) Fındık

D) Çavdar                  E) Şeker pancarı

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E   2.A   3.C   4.A   5.E   6.D   7.C   8.A   9.B   10.A   11.C   12.E   13.B   14.D   15.B   16.D   17.B   18.D   19.E   20.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR